RZAG71L7V1B RZAG100L7V1B RZAG125L7V1B RZAG140L7V1B
Dimensionet Njësia Lartësia mm 990 1,430 1,430 1,430
    Gjerësia mm 940 940 940 940
    Thellësia mm 320 320 320 320
Weight Njësia kg 67 93 93 93
Kompresori Type   Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht
Diapazoni i funksionimit Ftohje Ambienti Min. °CDB -15 -15 -15 -15
      Maks. °CDB 50 50 50 50
  Ngrohje Ambienti Min. °CWB -20 -20 -20 -20
      Maks. °CWB 15.5 15.5 15.5 15.5
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 64 (0.000) 64 (0.000) 66 (0.000) 67 (0.000)
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Nom. dBA 48 49 51 52
  Ngrohje Nom. dBA 50 51 52 52
  Regjimi i qetësisë së natës Niveli 1 dBA 43 45 45 45
Antipiretik Type   R-32 R-32 R-32 R-32
  Ngarkesa kg 2.6 3.4 3.4 3.4
  Mbushja TCO2Eq 1.8 2.3 2.3 2.3
  GWP   675 675 675 675
Lidhjet e tubacioneve Additional refrigerant charge kg/m Shihni manualin e instalimit Shihni manualin e instalimit Shihni manualin e instalimit Shihni manualin e instalimit
  Ndryshimi i nivelit IU - OU Maks. m 30.0 30.0 30.0 30.0
    IU - IU Maks. m 0.5 0.5 0.5 0.5
Aksesore Standarde Artikull 2 2 2 2
  Artikull 1 1 1 1
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Tensioni V 220-240 220-240 220-240 220-240
Shënime Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë
  Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard
  Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme: 7°CDB, 6°CWB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme: 7°CDB, 6°CWB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme: 7°CDB, 6°CWB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme: 7°CDB, 6°CWB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard
  Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike