RZAG71L7V1B RZAG100L7V1B RZAG125L7V1B RZAG140L7V1B
Mbulesa Colour   E bardhë fildishi E bardhë fildishi E bardhë fildishi E bardhë fildishi
  Materiali   Pllakë çeliku e lyer dhe e galvanizuar Pllakë çeliku e lyer dhe e galvanizuar Pllakë çeliku e lyer dhe e galvanizuar Pllakë çeliku e lyer dhe e galvanizuar
Dimensionet Njësia Lartësia mm 990 1,430 1,430 1,430
    Gjerësia mm 940 940 940 940
    Thellësia mm 320 320 320 320
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 1,170 1,610 1,610 1,610
    Gjerësia mm 1,015 1,015 1,015 1,015
    Thellësia mm 422 422 422 422
Weight Njësia kg 67 93 93 93
  Njësia e ambalazhuar kg 79 105 105 105
Ambalazhimi Pesha kg 12 12 12 12
Shkëmbyesi i nxehtësisë Fleta Type   Fletë WF Fletë WF Fletë WF Fletë WF
    Trajtimi   Trajtim kundër gërryerjes (PE) Trajtim kundër gërryerjes (PE) Trajtim kundër gërryerjes (PE) Trajtim kundër gërryerjes (PE)
Ventilatori Lloji   Helikë Helikë Helikë Helikë
  Drejtimi i shkarkimit   Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal
  Sasia   1 2 2 2
  Niveli i qarkullimit të ajrit Ftohje Nom. m³/min 59 70 70 70
    Ngrohje Nom. m³/min 49 62 62 62
Motori i ventilatorit Sasia   1 2 2 2
  Modeli   Motor DC pa karbonçina Motor DC pa karbonçina Motor DC pa karbonçina Motor DC pa karbonçina
  Fuqia W 94 94 94 94
  Transmetimi   Transmetim direkt Transmetim direkt Transmetim direkt Transmetim direkt
Kompresori Sasia   1 1 1 1
  Metoda e nisjes   Drejtuar me inverter Drejtuar me inverter Drejtuar me inverter Drejtuar me inverter
  Type   Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht
Diapazoni i funksionimit Ftohje Ambienti Min. °CDB -15 -15 -15 -15
      Maks. °CDB 50 50 50 50
  Ngrohje Ambienti Min. °CWB -20 -20 -20 -20
      Maks. °CWB 15.5 15.5 15.5 15.5
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 64 (0.000) 64 (0.000) 66 (0.000) 67 (0.000)
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Nom. dBA 48 49 51 52
  Ngrohje Nom. dBA 50 51 52 52
  Regjimi i qetësisë së natës Niveli 1 dBA 43 45 45 45
Antipiretik Type   R-32 R-32 R-32 R-32
  Ngarkesa kg 2.6 3.4 3.4 3.4
  Mbushja TCO2Eq 1.8 2.3 2.3 2.3
  Kontrolli   Valvula e zgjerimit (lloji elektronik) Valvula e zgjerimit (lloji elektronik) Valvula e zgjerimit (lloji elektronik) Valvula e zgjerimit (lloji elektronik)
  GWP   675 675 675 675
  Qarqet Sasia   1 1 1 1
Vaji ftohës Lloji   FW68DA FW68DA FW68DA FW68DA
  Vëllimi i ngarkuar l 0.9 1.35 1.35 1.35
Lidhjet e tubacioneve Liquid Sasia   1 1 1 1
    Lloji   Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike
    OD mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gazi Sasia   1 1 1 1
    Lloji   Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike
    Diametri i jashtëm mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Kullimi Sasia   5 5 5 5
    Lloji   Vrimë Vrimë Vrimë Vrimë
    Diametri i jashtëm mm 26.0 26.0 26.0 26.0
  Gjatësia e tubacioneve Maks. OU - IU m 3 3 3 3
      OU - IU m 55 85 85 85
    Sistemi Equivalent m 75 100 100 100
      Pa ngarkesë m 30 30 30 30
  Additional refrigerant charge kg/m Shihni manualin e instalimit Shihni manualin e instalimit Shihni manualin e instalimit Shihni manualin e instalimit
  Ndryshimi i nivelit IU - OU Maks. m 30.0 30.0 30.0 30.0
    IU - IU Maks. m 0.5 0.5 0.5 0.5
  Termoizolimi   Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi
Metoda e shkrirjes Cikli i kundërt Cikli i kundërt Cikli i kundërt Cikli i kundërt
Kontrolli i shkrirjes Sensor për temperaturën e shkëmbyesit të jashtëm të nxehtësisë Sensor për temperaturën e shkëmbyesit të jashtëm të nxehtësisë Sensor për temperaturën e shkëmbyesit të jashtëm të nxehtësisë Sensor për temperaturën e shkëmbyesit të jashtëm të nxehtësisë
Capacity control Method   E kontrolluar me inverter E kontrolluar me inverter E kontrolluar me inverter E kontrolluar me inverter
Safety devices Njësia 01   Çelësi i presionit të lartë Çelësi i presionit të lartë Çelësi i presionit të lartë Çelësi i presionit të lartë
    02   Çelësi i presionit të ulët Çelësi i presionit të ulët Çelësi i presionit të ulët Çelësi i presionit të ulët
    03   Mbrojtës i mbingarkimit të transmisionit të ventilatorit Mbrojtës i mbingarkimit të transmisionit të ventilatorit Mbrojtës i mbingarkimit të transmisionit të ventilatorit Mbrojtës i mbingarkimit të transmisionit të ventilatorit
    04   Siguresa Siguresa Siguresa Siguresa
Aksesore Standarde Fasheta lidhëse për kabllot 2 2 2 2
  Manual instalimi 1 1 1 1
Power supply Emri   V1 V1 V1 V1
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Tensioni V 220-240 220-240 220-240 220-240
  Diapazoni i tensionit Maks. % 264 264 264 264
    Min. % 198 198 198 198
Rryma Zmax Listë   Përputhet me EN61000-3-11 Përputhet me EN61000-3-11 Përputhet me EN61000-3-11 Përputhet me EN61000-3-11
  Minimum Ssc value kVa Pajisje në pajtim me EN / IEC 61000-3-12 Pajisje në pajtim me EN / IEC 61000-3-12 Pajisje në pajtim me EN / IEC 61000-3-12 Pajisje në pajtim me EN / IEC 61000-3-12
  Recommended fuses A 20 32 32 32
Lidhjet e telave For power supply Remark   Shihni manualin e instalimit për njësinë e jashtme Shihni manualin e instalimit për njësinë e jashtme Shihni manualin e instalimit për njësinë e jashtme Shihni manualin e instalimit për njësinë e jashtme
  For connection with indoor Remark   Shihni manualin e instalimit për njësinë e jashtme Shihni manualin e instalimit për njësinë e jashtme Shihni manualin e instalimit për njësinë e jashtme Shihni manualin e instalimit për njësinë e jashtme
Power supply intake Vetëm njësia e jashtme Vetëm njësia e jashtme Vetëm njësia e jashtme Vetëm njësia e jashtme
Shënime Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë
  Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard
  Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme: 7°CDB, 6°CWB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme: 7°CDB, 6°CWB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme: 7°CDB, 6°CWB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme: 7°CDB, 6°CWB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard
  Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike