Specifications Table for RXL-M3

RXL25M3V1B RXL35M3V1B
Dimensionet Njësia Lartësia mm 550 550
    Gjerësia mm 858 858
    Thellësia mm 330 330
Pesha Njësia kg 40 40
Kompresori Lloji   Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht
Fan Niveli i qarkullimit të ajrit Ftohje Super e ulët cfm 1,080 1,080
      Super e ulët m³/min 30.6 30.6
    Ngrohje Super e ulët cfm 960 960
      Super e ulët m³/min 27.2 27.2
Diapazoni i funksionimit Ftohja Ambienti Min. °CDB -10 -10
      Maks. °CDB 46 46
  Ngrohja Ambienti Min. °CWB -25 -25
      Maks. °CWB 18 18
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 61 (0.000) 61 (0.000)
  Ngrohje dBA 61 (0.000) 61 (0.000)
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje I lartë dBA 48 48
    I ulët dBA 44 44
  Ngrohje I lartë dBA 49 49
    I ulët dBA 45 45
Agjenti ftohës Lloji   R-410A R-410A
  Ngarkesa kg 1 1
  Mbushja TCO2Eq 2.1 2.1
  GWP   2,087.5 2,087.5
Lidhjet e tubacioneve Additional refrigerant charge kg/m 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m)
Aksesore Standarde Tapë kullimi 1 1
  Manual instalimi 1 1
Power supply Faza   1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240
Notes_Description Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë