Specifications Table for RX-KM

RX25KMV1B RX35KMV1B
Casing Ngjyra   E bardhë fildishi E bardhë fildishi
Dimensionet Njësia Lartësia mm 550 550
    Gjerësia mm 675 675
    Thellësia mm 284 284
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 629 629
    Gjerësia mm 830 830
    Thellësia mm 407 407
Pesha Njësia kg 24 28
  Njësia e ambalazhuar kg 28 31
Kompresori Model   1YC23AUXDD 1YC23AUXDD
  Lloji   Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht
  Fuqia W 790 750
Ambalazhimi Pesha kg 2 3
Shkëmbyesi i nxehtësisë Gjatësia mm 670 647
  Radhët Sasia   1 2
  Distanca midis fletëve mm 1.4 1.5
  Stadet Sasia   24 24
  Tube type   ø7 Hi-XD ø7 Hi-XD
  Fleta Lloji   Fletë me gdhëndje (PE) Fletë me gdhëndje (PE)
Fan Type   Ventilatori i helikës Ventilatori i helikës
  Niveli i qarkullimit të ajrit Ftohje I lartë m³/min 31.2 31.3
      I lartë cfm 1,102 1,105
    Ngrohje I lartë m³/min 28.5 26.1
      I lartë cfm 1,006 922
Motori i ventilatorit Model   D50T-28 D50T-28
  Fuqia W 50 50
  Shpejtësia Ftohje I lartë rpm 820 890
      I ulët rpm 820 890
    Ngrohje I lartë rpm 830 830
      I ulët rpm 830 830
Diapazoni i funksionimit Ftohja Ambienti Min. °CDB 10 (1) 10 (1)
      Maks. °CDB 46 46
  Ngrohja Ambienti Min. °CWB -15 -15
      Maks. °CWB 18 18
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 60 (0.000) 62 (0.000)
  Ngrohje dBA 61 (0.000) 63 (0.000)
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje I lartë dBA 46 48
  Ngrohje I lartë dBA 47 48
Agjenti ftohës Lloji   R-410A R-410A
  Ngarkesa kg 0.70 0.94
  Mbushja TCO2Eq 1.5 2.1
  GWP   2,087.5 2,087.5
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 6.35 6.35
  Gazi Diametri i jashtëm mm 9.5 9.5
  Drain OD mm 18 18
  Gjatësia e tubacioneve Maks. OU - IU m 15 15
    Sistemi Pa ngarkesë m 10 10
  Additional refrigerant charge kg/m 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m)
  Ndryshimi i nivelit IU - OU Maks. m 12 12
Kontrolli i kapacitetit Metoda   E kontrolluar me inverter E kontrolluar me inverter
Vaji ftohës Vëllimi i ngarkuar l 0.375 0.375
  Type   FVC50K FVC50K
Aksesore Standarde Tapë kullimi (vetëm modelet me pompë nxehtësie) 1 1
  Manual instalimi 1 1
  Etiketa e ngarkesës së ftohësit 1 1
  Etiketa në shumë gjuhë për gazet e fluoruara të efektit serë 1 1
  Kapak kullimi 6 6
Power supply Emri   V1 V1
  Faza   1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240
  Diapazoni i tensionit Min. % -10 -10
    Maks. % 10 10
Rryma Rryma e nisjes Ftohja A 3.80 5.20
    Ngrohja A 3.80 5.20
Rryma - 50Hz Amperët maksimalë të siguresës (MFA) A 16 16
Shënime Gama e funksionimit në kombinim me FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB Gama e funksionimit në kombinim me FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB
  Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë