Specifications Table for RTSYQ-PA

RTSYQ10PAY1 RTSYQ14PAY1 RTSYQ16PAY1 RTSYQ20PAY1
System Outdoor unit module 1   RTSQ10PAY1 RTSQ14PAY1 RTSQ16PAY1 RTSQ8PAY1
  Outdoor unit module 2       RTSQ12PAY1
  Njësia e funksionit   BTSQ20PY1 BTSQ20PY1 BTSQ20PY1 BTSQ20PY1
Kapaciteti ftohës Nom. 35°CDB kW 28.0 (1) 40.0 (1) 45.0 (1) 56.0 (1)
Kapaciteti ngrohës Nom. 6°CWB kW 31.5 (2), 28.0 (3) 45.0 (2), 40.0 (3) 50.0 (2), 45.0 (3) 63.0 (2), 55.9 (3)
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. 35°CDB kW 7.90 (1) 12.6 (1) 14.9 (1) 15.4 (1)
  Ngrohje Nom. 6°CWB kW 7.78 (2), 8.18 (3) 11.4 (2), 12.8 (3) 13.0 (2), 15.0 (3) 15.4 (2), 18.70 (3)
EER në kapacitet nominal 35°CDB kW/kW 3.54 (1) 3.17 (1) 3.02 (1) 3.64 (1)
COP me kapacitet maks. 6°C WB kW/kW 4.05 (2), 3.42 (3) 3.95 (2), 3.13 (3) 3.85 (2), 3.00 (3) 4.09 (2), 2.99 (3)
Diapazoni i kapacitetit HP 10 14 16 20
Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen 21 30 34 43
Lidhja e treguesit të brendshëm Min.   125 175 200 250
  Nom.   250 350 400 500
  Maks.   325 455 520 650
Motori i ventilatorit Fuqia W 750 350 750 750
Motori i ventilatorit 2 Fuqia W   350 750 750
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Nom. dBA 60 61 63 63
    Maks. dBA 62 63 65 65
Lidhjet e tubacioneve Liquid Lloji   Lidhje e kallajisur Lidhje e kallajisur Lidhje e kallajisur Lidhje e kallajisur
    OD mm 9.52 12.7 12.7 15.9
  Gazi Lloji   Lidhje e kallajisur Lidhje e kallajisur Lidhje e kallajisur Lidhje e kallajisur
    Diametri i jashtëm mm 22.2 28.6 28.6 28.6
  Gjatësia totale e tubacioneve Sistemi Aktuale m 500 500 500 500
  Ndryshimi i nivelit OU - IU Njësia e jashtme në pozicionin më të lartë m 50 50 50 50
      Njësia e brendshme në pozicionin më të lartë m 40 40 40 40
    IU - IU Maks. m 15 15 15 15
  Nivelimi i vajit Diametri i jashtëm mm       19.1
    Lloji       Lidhje e kallajisur
  Gjatësia e tubacioneve Maks. Pas degës m 90 (11) 90 (11) 90 (11) 90 (11)
    Maks. OU - IU m 165 165 165 165
Metoda e shkrirjes Largues akulli Largues akulli Largues akulli Largues akulli
Capacity control Shkallëzimet % 9 ~ 100 7 ~ 100 7 ~ 100 6 ~ 100
Power supply Emri   Y1 Y1 Y1 Y1
  Faza   3~ 3~ 3~ 3~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50
  Tensioni V 380-415 380-415 380-415 380-415
Diapazoni i tensionit Min. % -10 -10 -10 -10
  Maks. % 10 10 10 10
Rryma Rryma nominale e funksionimit (RLA) - 50Hz Kompresori 1 Ftohje A 4.5 3.4 6.1 8.2
    Kompresori 2 Ftohje A 6.8 7.5 7.6 6.2
    Kompresori 3 Ftohje A   7.5 7.6 6.7
Rryma - 50Hz Rryma e nisjes (MSC) A 74 84 85 79
  Amperët minimalë të qarkut (MCA) A 21.6 31.5 32.5 41.2
  Amperët maksimalë të siguresës (MFA) A 25 35 40 50
  Amperët totalë të mbirrymës (TOCA) A 31.5 46.4 48.3 48.0
  Amperët me ngarkesë të plotë (FLA) Motori i ventilatorit A 0.9 0.6 0.7 0.7
    Motori i ventilatorit 2 A   0.6 0.7 0.9
Shënime Ftohje: Temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m; gjatësia e njësisë së funksionit: 6m; njësi e brendshme e kombinuar: FXFQ50P x 5 njësi Ftohje: Temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m; gjatësia e njësisë së funksionit: 6m; njësi e brendshme e kombinuar: FXFQ50P x 7 njësi Ftohje: Temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m; gjatësia e njësisë së funksionit: 6m; njësi e brendshme e kombinuar: FXFQ50P x 8 njësi Ftohje: Temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m; gjatësia e njësisë së funksionit: 6m; njësi e brendshme e kombinuar: FXFQ50P x 10 njësi
  Ngrohje: Temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB,6°CWB; gjatësia e barasvlershme e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m; gjatësia e njësisë së funksionit: 6m; njësi e brendshme e kombinuar: FXFQ50P x 5 njësi Ngrohje: Temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB,6°CWB; gjatësia e barasvlershme e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m; gjatësia e njësisë së funksionit: 6m; njësi e brendshme e kombinuar: FXFQ50P x 7 njësi Ngrohje: Temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB,6°CWB; gjatësia e barasvlershme e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m; gjatësia e njësisë së funksionit: 6m; njësi e brendshme e kombinuar: FXFQ50P x 8 njësi Ngrohje: Temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB,6°CWB; gjatësia e barasvlershme e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m; gjatësia e njësisë së funksionit: 6m; njësi e brendshme e kombinuar: FXFQ50P x 10 njësi
  Ngrohje: Temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme -10°CWB; gjatësia e barasvlershme e tubave: 7.5m; diferenca e nivelit 0m; gjatësia e njësisë së funksionit: 6m; njësi e brendshme e kombinuar: FXFQ50P x 5 njësi Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme -10°CWB; gjatësia e barasvlershme e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m; gjatësia e njësisë së funksionit: 6m; njësi e brendshme e kombinuar: FXFQ50P x 7 njësi Ngrohje: Temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme -10°CWB; gjatësia e barasvlershme e tubave: 7.5m; diferenca e nivelit 0m; gjatësia e njësisë së funksionit: 6m; njësi e brendshme e kombinuar: FXFQ50P x 8 njësi Ngrohje: Temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme -10°CWB; gjatësia e barasvlershme e tubave: 7.5m; diferenca e nivelit 0m; gjatësia e njësisë së funksionit: 6m; njësi e brendshme e kombinuar: FXFQ50P x 10 njësi
  RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB
  TOCA do të thotë vlerë totale e secilës OC-je të vendosur. TOCA do të thotë vlerë totale e secilës OC-je të vendosur. TOCA do të thotë vlerë totale e secilës OC-je të vendosur. TOCA do të thotë vlerë totale e secilës OC-je të vendosur.
  MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit
  Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.
  Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.
  Përzgjidhni përmasat e kabullit në vlerën më të lartë të MCA-së ose TOCA-së Përzgjidhni përmasat e kabullit në vlerën më të lartë të MCA-së ose TOCA-së Përzgjidhni përmasat e kabullit në vlerën më të lartë të MCA-së ose TOCA-së Përzgjidhni përmasat e kabullit në vlerën më të lartë të MCA-së ose TOCA-së
  MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë. MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë. MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë. MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.
  Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit