Specifications Table for RTD-20

RTD-20
Dimensionet Njësia Lartësia mm 100
    Gjerësia mm 100
    Thellësia mm 22
Komunikimi Terminali i hyrjes Tensioni ose rezistenca Sasia   6
    Tensioni Lloji   0..10VDC < 1mA
    Rezistenca Lloji   5V, 1mA
  Protokolli Type   RS485 (modbus)
    Gjatësia e instalimeve Maks. m 500
  Lidhja P1-P2   po
  Gjatësia e instalimeve Maks. m 1
Temperatura e ambientit Funksionimi Min. °C 0
    Maks. °C 50
  Ruajtja Min. °C -10
    Maks. °C 50
  Ambient temperature-=-Relative humidity <-=-% % 90
Power supply Tensioni V 15V-24V DC
Rele 1A, 24VAC maks, 1A, 30VDC maks