Specifications Table for RRLQ-CW1

RRLQ011CAW1 RRLQ014CAW1 RRLQ016CAW1
Dimensionet Njësia Lartësia mm 1,345 1,345 1,345
    Gjerësia mm 900 900 900
    Thellësia mm 320 320 320
Pesha Njësia kg 114 114 114
Diapazoni i funksionimit Ngrohja Min. °CWB -25 -25 -25
    Maks. °CWB 35 35 35
  Ftohja Min. °CDB 10 10 10
    Maks. °CDB 46 46 46
  Ujë i ngrohtë në shtëpi Min. °CDB -20 -20 -20
    Maks. °CDB 35 35 35
Niveli i fuqisë së zhurmës Ngrohje Nom. dBA 64 64 66
  Ftohje Nom. dBA 64 66 69
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje Nom. dBA 51 51 52
  Ftohje Nom. dBA 50 52 54
Agjenti ftohës Lloji   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Mbushja TCO2Eq 7.1 7.1 7.1
  Ngarkesa kg 3.4 3.4 3.4
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 9.52 9.52 9.52
  Gazi Diametri i jashtëm mm 15.9 15.9 15.9
  Drain OD mm 26 26 26
  Ndryshimi i nivelit IU - OU Maks. m 30 30 30
  Termoizolimi   Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi
Aksesore Standarde Fasheta lidhëse për kabllot 2 2 2
  Manual instalimi 1 1 1
Power supply Emri   W1 W1 W1
  Faza   3N~ 3N~ 3N~
  Frekuenca Hz 50 50 50
  Tensioni V 400 400 400
Rryma Siguresat e rekomanduara A 20 20 20
Shënime Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion. Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion. Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion.
  Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Kushti: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C) Kushti: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C) Kushti: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)
  Diapazoni i funksionimit të ujit të nxehtë për përdorim shtëpiak (njësia e jashtme): rritja e diapazonit me ndihmën e ngrohësit përforcues Diapazoni i funksionimit të ujit të nxehtë për përdorim shtëpiak (njësia e jashtme): rritja e diapazonit me ndihmën e ngrohësit përforcues Diapazoni i funksionimit të ujit të nxehtë për përdorim shtëpiak (njësia e jashtme): rritja e diapazonit me ndihmën e ngrohësit përforcues
  Diapazoni i funksionimit të ngrohjes (njësia e jashtme): rritja e diapazonit me ndihmën e ngrohësit rezervë Diapazoni i funksionimit të ngrohjes (njësia e jashtme): rritja e diapazonit me ndihmën e ngrohësit rezervë Diapazoni i funksionimit të ngrohjes (njësia e jashtme): rritja e diapazonit me ndihmën e ngrohësit rezervë
  Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit
  Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12: Standardet teknike europiane/ndërkombëtare përcaktojnë kufijtë për rryma harmonike të prodhuara nga pajisje të lidhura me sisteme publike me voltazh të ulët, me rrymë hyrëse >16A and ≤ 75A për fazë Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12: Standardet teknike europiane/ndërkombëtare përcaktojnë kufijtë për rryma harmonike të prodhuara nga pajisje të lidhura me sisteme publike me voltazh të ulët, me rrymë hyrëse >16A and ≤ 75A për fazë Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12: Standardet teknike europiane/ndërkombëtare përcaktojnë kufijtë për rryma harmonike të prodhuara nga pajisje të lidhura me sisteme publike me voltazh të ulët, me rrymë hyrëse >16A and ≤ 75A për fazë