RKMBUHCA3V3
Mbulesa Colour   E bardhë
  Materiali   Fletë metalike e ngjyrosur më parë
Dimensionet Njësia Lartësia mm 560
    Gjerësia mm 250
    Thellësia mm 210
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 650
    Gjerësia mm 300
    Thellësia mm 270
Weight Njësia kg 11
  Njësia e ambalazhuar kg 12
Ambalazhimi Material   Karton, EPS
Qarku i ujit Diametri i lidhjeve të tubacioneve inç G 1" (mashkull)
  Valvula e pastrimit të ajrit   po
  Vëllimi total i ujit l 1.55
Diapazoni i funksionimit Instalimi i brendshëm Ambienti Min. °CDB 5
      Maks. °CDB 30
Power supply Emri   V3
  Faza   1~
  Frekuenca Hz 50
  Tensioni V 230
Ngrohës elektrik Rryma e ngrohësit rezervë + ngrohësi përforcues (modelet EKHW*) Rryma e funksionimit *V3 A 26 (13+13)
    Vlera minimale Ssc *V3   Shihni shënimin 1
  Diapazoni i tensionit Min. % -10
    Maks. % 10
Lidhjet e telave For power supply Quantity   3G
    Remark   Shikoni shënimin 3
  Për lidhje me Q1L (mbrojtësi termik i kompletit të ngrohësit rezervë) Sasia   2
    Shënime   Sipërfaqja minimale e prerjes së tërthortë të kabllos 0,75 mm2, gjatësia maksimale: 10 m
  Për lidhjen me R2T (termistori i ngrohësit rezervë) Sasia   2
    Shënime   Sipërfaqja minimale e prerjes së tërthortë të kabllos 0,75 mm2, gjatësia maksimale: 10 m
  Për lidhje me lidhjen e kompletit të ngrohësit rezervë (nga kutia e kontrollit) Sasia   3V3: 2 tela
    Shënime   Sipërfaqja minimale e prerjes së tërthortë të kabllos 0,75 mm2, gjatësia maksimale: 10 m
Shënime Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë
  Referojuni manualit të instalimit ose skicës 4D097266
  Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregulloreve kombëtare dhe lokale