Specifications Table for RHYHBH-AV3

RHYHBH05AAV3 RHYHBH08AAV3
Outdoor unit RVLQ05CV3 RVLQ08CV3
Fuqia në hyrje Nom. kW 0.075 0.075
Casing Ngjyra   E bardhë E bardhë
  Material   Fletë metalike e ngjyrosur më parë Fletë metalike e ngjyrosur më parë
Dimensionet Njësia Lartësia mm 902 902
    Gjerësia mm 450 450
    Thellësia mm 164 164
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 1,240 1,240
    Gjerësia mm 528 528
    Thellësia mm 262 262
Pesha Njësia kg 30 31.2
  Njësia e ambalazhuar kg 33 34.4
Ambalazhimi Materiali   Karton_, EPS, PP (Rripa) Karton_, EPS, PP (Rripa)
  Pesha kg 3 3
PED Category   Art3§3 Kategoria I
  Pjesa më kritike Emri   Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës
    Ps*V bar   51.0
Pump Type   Motor DC Motor DC
  Nr. i shpejtësive   E kontrolluar me inverter E kontrolluar me inverter
  Njësi nominale ESP Ngrohje kPa 51.8 (2), 55.7 (3) 19.2 (2), 26.0 (3)
  Fuqia në hyrje W 45 45
Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës së ujit Lloji   Pllakë e kallaisur Pllakë e kallaisur
  Sasia   1 1
  Vëllimi i ujit l 0.9 1.3
  Niveli i qarkullimit të ujit Min. l/min 5.0 5.0
    Ngrohje Nom. l/min 12.6 (2), 11.6 (3) 21.2 (2), 19.8 (3)
      Max. l/min 23.0 (0.000) 23.5 (0.000)
  Ftohje Materiali i izolimit   Shkumë elastomerike Shkumë elastomerike
Ena e zgjerimit Vëllimi l 10 10
  Presioni maks. i ujit bar 3 3
  Para-presioni bar 1 1
Filtri i ujit Diametri i vrimave mm 1 1
  Materiali   bakër - tunxh - inoks bakër - tunxh - inoks
Qarku i ujit Diametri i lidhjeve të tubacioneve mm 22 22
  Valvula e sigurisë bar 3 3
  Manometri   jo jo
  Valvul kullimi / valvul mbushjeje   jo jo
  Valvula e bllokimit   jo jo
  Valvula e pastrimit të ajrit   po po
Qarku i agjentit ftohës Diametri i anës së gazit mm 15.9 15.9
  Diametri i anës së lëngut mm 6.35 6.35
Diapazoni i funksionimit Ngrohja Ambienti Min. °C -25 -25
      Maks. °C 25 25
    Ana e ujit Min. °C 25 25
      Maks. °C 55 55
Power supply Emri   V3 V3
  Faza   1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50
  Tensioni V 230 230
  Diapazoni i tensionit Min. % -10 -10
    Maks. % 10 10
Wiring connections Kablloja e komunikimit Sasia   4G 4G
    Llojet e telave   1,5mm² 1,5mm²
  Matësi elektrik Sasia   2 2
    Shënime   Minimumi 0,75 mm² (identifikim impulsesh 5VDC) Minimumi 0,75 mm² (identifikim impulsesh 5VDC)
  Matësi i gazit Sasia   2 2
    Shënime   Minimumi 0,75 mm² (diktim pulsi 5VDC) Minimumi 0,75 mm² (diktim pulsi 5VDC)
  Furnizimi me energji me normë preferenciale kWh Sasia   Fuqia: 2, Sinjali: 2 Fuqia: 2, Sinjali: 2
    Shënime   Fuqia 6,3A (Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale), Sinjali: 0,75 mm² deri 1,25 mm² (gjatësia maksimale 50 m) Fuqia 6,3A (Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale), Sinjali: 0,75 mm² deri 1,25 mm² (gjatësia maksimale 50 m)
  Pompa e ujit të nxehtë në shtëpi Sasia   2 2
    Shënime   Minimumi 0,75 mm² (2A rrymë e shpejtë, 1A e vazhdueshme) Minimumi 0,75 mm² (2A rrymë e shpejtë, 1A e vazhdueshme)
  Për lidhje me R5T Sasia   Teli përfshihet në opsionin e depozitës Teli përfshihet në opsionin e depozitës
    Shënime   Teli përfshihet në opsionin e depozitës Teli përfshihet në opsionin e depozitës
  Për lidhje me R6T Sasia   2 2
    Shënime   Minimumi 0,75 mm² Minimumi 0,75 mm²
  Për lidhje me A3P Sasia   Në varësi të llojit të termostatit, referojuni manualit të instalimit Në varësi të llojit të termostatit, referojuni manualit të instalimit
    Shënime   Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale, Voltazhi: 230V / Rryma maks.: 100mA / Min. 0.75mm² Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale, Voltazhi: 230V / Rryma maks.: 100mA / Min. 0.75mm²
  Për lidhje me M2S Sasia   2 2
    Shënime   Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale, Voltazhi: 230V / Rryma maks.: 100mA / Min. 0.75mm² Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale, Voltazhi: 230V / Rryma maks.: 100mA / Min. 0.75mm²
  Për lidhje me M3S Sasia   3 3
    Shënime   Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale, Tensioni: 230 V / Rryma maks.: 100 mA / Min. 0,75 mm² Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale, Tensioni: 230 V / Rryma maks.: 100 mA / Min. 0,75 mm²
  Për lidhje me ndërfaqen e përdoruesit Sasia   2 2
    Remark   0,75 mm² deri 1,25 mm² (gjatësia maksimale 500 m) 0,75 mm² deri 1,25 mm² (gjatësia maksimale 500 m)
  Për lidhje me FWXV* opsionale (kërkohet inputi dhe rendimenti) Sasia   4 4
    Shënime   100 mA, minimumi 0,75 mm² 100 mA, minimumi 0,75 mm²
Shënime Me lidhjet e pastrimit të ajrit dhe lidhjet anësore të ujit, lartësia e njësisë është 1075 mm Me lidhjet e pastrimit të ajrit dhe lidhjet anësore të ujit, lartësia e njësisë është 1075 mm
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), duke shmangur bojlerin DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), duke shmangur bojlerin
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT=5°C), duke shmangur bojlerin DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT=5°C), duke shmangur bojlerin
  Duke shmangur bojlerin Duke shmangur bojlerin
  Për manometrin, referojuni specifikimeve të bojlerit Për manometrin, referojuni specifikimeve të bojlerit
  Kategoria e njësisë PED: Art3§3: përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC