Specifications Table for HXHD-A8

HXHD125A8V1B HXHD200A8Y1B
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 14.0 (1) 22.4 (1)
Mbulesa Colour   Gri metalike Gri metalike
  Materiali   Fletë metalike e ngjyrosur më parë Fletë metalike e ngjyrosur më parë
Dimensionet Njësia Lartësia mm 705 705
    Gjerësia mm 600 600
    Thellësia mm 695 695
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 860 860
    Gjerësia mm 680 680
    Thellësia mm 800 800
Weight Njësia kg 92.0 147
  Njësia e ambalazhuar kg 103 156
Ambalazhimi Material   EPS, Karton, MDF, Dru (paletë), Metal EPS, Karton, MDF, Dru (paletë), Metal
  Pesha kg 8.75 8.75
Shkëmbyesi i nxehtësisë në anën e agjentit ftohës Lloji   Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës
  Sasia   1 1
  Pllakat Sasia   66 60
  Materiali   AISI 316 AISI 304
  Materiali i izolimit   Lloji i rripit te transmisionit Lloji i rripit te transmisionit
Pompa Type   Motor DC Motor DC
  Nr of speeds   E kontrolluar me inverter E kontrolluar me inverter
  Njësi nominale ESP Ngrohje kPa 46.6 (2) 68.8 (3)
Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës së ujit Niveli i qarkullimit të ujit Min. l/min 5.00 15.0
    Ngrohje Nom. l/min 40.1 (2) 50.0 (3)
  Ngrohje Lloji   Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës
    Sasia   1.00 1.00
    Pllakat Sasia   72.0 48.0
    Materiali   AISI 316 AISI 316
    Vëllimi i ujit l 2.20 2.50
    Materiali i izolimit   Lloji i rripit te transmisionit Lloji i rripit te transmisionit
Ena e zgjerimit Vëllimi l 7 12
  Presioni maks. i ujit bar 3 3
  Para-presioni bar 1 1
Water filter Diametri i vrimave mm 1.00 1.00
  Material   Tunxh Tunxh
Kompresori kaskadë Sasia   1 1
  Motori Lloji   Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor spiral i mbyllur hermetikisht
    Metoda e nisjes   Direkt në linjë Direkt në linjë
Qarku i ujit Diametri i lidhjeve të tubacioneve inç G 1" (femër) G 1" (femër)
  Tubacioni inç 1" 1"
  Valvula e sigurisë bar 3 3
  Manometri   po po
  Valvul kullimi / valvul mbushjeje   po po
  Valvula e bllokimit   po po
  Valvula e pastrimit të ajrit   po po
  Sistemi i ujit të ngrohjes Vëllimi i ujit Maks. l 200 400
      Min. l 20 20
Antipiretik Type   R-134a R-134a
  Ngarkesa kg 2.00 2.60
Qarku i agjentit ftohës Diametri i anës së gazit mm 12.7 15.9
  Diametri i anës së lëngut mm 9.52 9.52
  Ana e presionit të lartë Presioni i parashikuar bar 38 38
Vaji ftohës Vëllimi i ngarkuar l 0.750 1.50
  Lloji   FVC50K Daphne FVC68D
Niveli i fuqisë së zhurmës Nom. dBA 55.0 (4) 60.0 (4)
Niveli i presionit të zhurmës Nom. dBA 42.0 (4), 43.0 (5) 46.0 (4), 46.0 (5)
  Regjimi i qetësisë së natës Niveli 1 dBA 38 (4) 45 (4)
Diapazoni i funksionimit Ngrohje Ambienti Min. °C -20.0 -20.0
      Maks. °C 20, 20 (6) 20, 20 (6)
    Ana e ujit Min. °C 25 25
      Maks. °C 80.0 80.0
  Ujë i ngrohtë në shtëpi Ambienti Min. °CDB -20.0 -20.0
      Maks. °CDB 43.0 43.0
    Ana e ujit Min. °C 45 45
      Maks. °C 75 75
Vendi i instalimit E brendshme E brendshme
Power supply Faza   1~ 3~
  Frekuenca Hz 50 50
  Tensioni V 220-240 380-415
  Diapazoni i tensionit Min. % -10 -10
    Maks. % 6 6
Rryma Zmax Teksti Ω 0.46, Shihni shënimin 7, Shikoni shënimin 8, Shikoni shënimin 9 0.32, Shihni shënimin 7, Shikoni shënimin 8, Shikoni shënimin 9
  Minimum Ssc value kVa 1459, Shikoni shënimin 10  
  Rryma maksimale e funksionimit Ngrohje A 16.5 12.5
  Recommended fuses A 20 16
Për shumë banorë Furnizimi me energji Tensioni V 24.0  
    Diapazoni i tensionit Min. % -20.0  
      Maks. % 20.0  
  Rryma Rryma maksimale e funksionimit A 1.00  
    Siguresat e rekomanduara A 3.15  
Lidhjet e telave For power supply Quantity   2G 4G
    Llojet e telave   Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale
  Përfitimi i kostos për kWh i instalimeve të furnizimit me energji Sasia   2G+2G 4G+2G
    Llojet e telave   Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale
  Për furnizimin me energji për shumë banorë Sasia   2G  
    Shënime   Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale  
  Për lidhje me njësinë e jashtme Sasia   2 2
    Shënime   F1 + F2 F1 + F2
Power supply intake Njësia e brendshme dhe e jashtme Njësia e brendshme dhe e jashtme
Shënime EW 40°C; LW 45°C; Dt 5°C; kushtet e ambientit: 7°CDB/6°CWB EW 40°C; LW 45°C; Dt 5°C; kushtet e ambientit: 7°CDB/6°CWB
  Për ujë Dt 5°C Për ujë Dt 5°C
  Për ujë Dt 10°C Për ujë Dt 10°C
  Nivelet e zhurmës maten në: EW 55°C; LW 65°C Nivelet e zhurmës maten në: EW 55°C; LW 65°C
  Nivelet e zhurmës maten në: EW 70°C; LW 80°C Nivelet e zhurmës maten në: EW 70°C; LW 80°C
  Rregullimi në vend Rregullimi në vend
  Në përputhje me EN/IEC 61000-3-11, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni se pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Zsys (impedancë sistemi) ≤ Zmax Në përputhje me EN/IEC 61000-3-11, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni se pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Zsys (impedancë sistemi) ≤ Zmax
  +Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë e ndryshimeve të tensionit, luhatjeve të tensionit në sistemet e furnizimit të tensionit të ulët për pajisje me rrymë hyrëse me fuqi ≤ 75A. +Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë e ndryshimeve të tensionit, luhatjeve të tensionit në sistemet e furnizimit të tensionit të ulët për pajisje me rrymë hyrëse me fuqi ≤ 75A.
  Zsys: impedancë sistemi Zsys: impedancë sistemi
  Energjia e qarkut të shkurtër Energjia e qarkut të shkurtër