Specifications Table for GM

BGM340DB11XA BGM0870Y1AA MGM103EA11XA MGM105EA11XA MGM106EA11XA MGM10726Y MGM107EA11XA MGM110EA11XA BGM11226Y BGM110DA11XA BGM112DA11XA BGM117DA11XA MGM1280Y1AA MGM211EA11XA MGM212EB11XA MGM21227Y MGM213EB11XA BGM218DA11XA BGM220DB11XA MGM2210Y1AA MGM315EB11XA MGM320EB11XA BGM330DB11XA BGM320DB11XA
Kapaciteti frigoriferik Temperaturë e ulët R-290 Nom kW   0.871 (1)             0.871 (1)                              
    R-452A Nom kW 3.160                 0.679 (1) 0.889 (1) 1.080 (1)           1.336 (1) 1.688 (1)       2.349 (1) 2.491
  Temperatura mesatare R-134a Nom kW     0.855 0.978 (1) 1.120 (1)   1.315 (1) 1.351 (1)           1.806 (1) 2.034 (1)   2.175 (1)       3.079 (1) 3.351 (1)    
    R-290 Nom kW           1.190 (1)             1.281     2.092 (1)       2.206 (1)        
Dimensionet Njësia Lartësia mm 830 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830
    Gjerësia mm 620 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620
    Thellësia mm 1,024 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 862 862 862 862
Pesha Njësia kg 113 64 52 53 56 56 56 64 64 56 64 64 56 80 80 80 80 80 80 80 98 100 105 105
Kompresori Lloji   Hermetike. Hermetike. Hermetike. Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Hermetike. Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Hermetike. Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Hermetike.
  Fuqia nominale kW 2.9 0.9 0.4 0.5 0.4   0.7 0.9   0.74 0.9 1.3 0.56 0.9 1.7   2 1.3 1.5 0.9 2.2 2.6 2.2 1.5
  Metoda e nisjes_   Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt   Direkt Direkt   Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt   Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt
Kondensuesi Qarkullimi i ajrit m³/h     600                   600   1,200   1,200         1,500    
Shkrirje Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë   Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë   Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë   Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë
Avulluesi Qarkullimi i ajrit m³/h     600                   600   1,200   1,200         1,800    
  Distanca e ajrit m 10 (2) 4 4 (2) 4 (2) 4 (2)   4 (2) 4 (2)   4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 4 (2) 4 (2)   4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 10 (2) 10 (2) 10 (2) 10 (2)
Diapazoni i funksionimit Temperaturë e ftohtë dhome Min. °C     -5     -5     -25       -5   -5 -5 -5         -5    
    Maks. °C     10     10     -15       10   10 10 10         10    
Agjenti ftohës Lloji   R-452A R-290 R-134a R-134a R-134a R-290 R-134a R-134a R-290 R-452A R-452A R-452A R-290 R-134a R-134a R-290 R-134a R-452A R-452A R-290 R-134a R-134a R-452A R-452A
  GWP   2,140 3 1,430 1,430 1,430 3 1,430 1,430 3 2,141 2,141 2,141 3 1,430 1,430 3 1,430 2,141 2,141 3 1,430 1,430 2,141 2,140
Power supply Tensioni V 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 400 230 400 230 400 230 400 400 400 400
  Faza   3N~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 3N~ 1~ 3N~ 1~ 3N~ 1~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Shënime (1) - Kur është normalisht në punë: -20°C / +30°C (1) - Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C (1) - Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C (1) - Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C (1) - Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C Kur është normalisht në punë: -20°C / +30°C (1) - Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C (1) - Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C (1) - Kur është normalisht në punë: -20°C / +30°C (1) - Kur është normalisht në punë: -20°C / +30°C (1) - Kur është normalisht në punë: -20°C / +30°C (1) - Kur është normalisht në punë: -20°C / +30°C (1) - Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C Kur është normalisht në punë: -20°C / +30°C Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C (1) - Kur është normalisht në punë: -20°C / +30°C (1) - Kur është normalisht në punë: -20°C / +30°C (1) - Kur është normalisht në punë: -20°C / +30°C (1) - Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C (1) - Kur është normalisht në punë: -20°C / +30°C (1) - Kur është normalisht në punë: -20°C / +30°C
  (2) - Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. (2) - Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. (2) - Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. (2) - Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. (2) - Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. (2) - Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. (2) - Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. (2) - Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. (2) - Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. (2) - Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. (2) - Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. (2) - Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. (2) - Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. (2) - Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. (2) - Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. (2) - Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. (2) - Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. (2) - Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj.
    (3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë   (3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë