Tabela e specifikimeve për FXUQ-A

FXUQ71AVEB FXUQ100AVEB
Dimensionet Njësia Lartësia mm 198 198
    Gjerësia mm 950 950
    Thellësia mm 950 950
Pesha Njësia kg 26 27
Casing Ngjyra   E bardhë e freskët E bardhë e freskët
  Material   Rrëshirë Rrëshirë
Agjenti ftohës Lloji   R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5
Lidhjet e tubacioneve Liquid Lloji   Lidhje konike Lidhje konike
    OD mm 9.52 9.52
  Gazi Lloji   Lidhje konike Lidhje konike
    Diametri i jashtëm mm 15.9 15.9
  Drain   I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26
Power supply Faza   1~ 1~
  Frekuenca Hz 50/60 50/60
  Tensioni V 220-240/220-230 220-240/220-230
Rryma - 50Hz Amperët maksimalë të siguresës (MFA) A 16 16
Shënime (1) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (1) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.
  (2) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (2) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.
  (3) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA (3) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA
  (4) - MFA ≤ 4 x FLA (4) - MFA ≤ 4 x FLA
  (5) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A (5) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A
  (6) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (6) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së
  (7) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (7) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku
  (8) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (8) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë