Njësi e fshehur që qëndron mbi dysheme

FXNQ-A

Projektuar për t'u fshehur brenda mureve

FXNQ-A

Karakteristikat e produktit

  • I fshehur mirë në mur: duken vetëm grilat e thithjes dhe të shkarkimit
  • Kërkon hapësirë shumë të vogël instalimi sepse thellësia është vetëm 200 mm
  • Lartësia e ulët (620 mm) mundëson që njësia të përshtatet nën një dritare
  • ESP e lartë lejon instalim fleksibël

Përfitimet

  • Për shumë banorë

    Për shumë banorë

    Furnizimi kryesor me energji i njësisë së brendshme mund të çaktivizohet kur dilni nga hoteli ose nga zyrat.

  • Funksionimi gjatë largimit nga shtëpia

    Funksionimi gjatë largimit nga shtëpia

    Ruan temperaturën e brendshme sipas nivelit të përcaktuar nga ju ndërkohë që nuk jeni në shtëpi, duke kursyer energji

  • Vetëm ventilatori

    Vetëm ventilatori

    Njësia mund të përdoret si ventilator duke qarkulluar ajrin, por pa e ngrohur ose ftohur atë.

  • Kalimi automatik ftohje-ngrohje

    Kalimi automatik ftohje-ngrohje

    Përzgjedh automatikisht modalitetin e ngrohjes ose të ftohjes për të arritur temperaturën e përcaktuar.

  • Shkallët e shpejtësisë së ventilatorit

    Shkallët e shpejtësisë së ventilatorit (2 shkallë)

    Lejon përzgjedhjen e shpejtësisë së ventilatorit deri në numrin e dhënë.

  • Programi i tharjes

    Programi i tharjes

    Lejon që nivelet e lagështisë të ulen pa ndikuar në temperaturën e dhomës.

  • Filtër ajri

    Filtër ajri

    Largon grimcat e pluhurit në ajër duke siguruar një furnizim të vazhdueshëm me ajër të pastër.

  • Programuesi javor i kohës

    Programuesi javor i kohës (opsional)

    Mund të programohet për të nisur ngrohjen ose ftohjen në çdo kohë, mbi një bazë ditore ose javore.

  • Telekomandë me rreze infra të kuqe

    Telekomandë me rreze infra të kuqe (opsional)

    Nis, ndalon dhe rregullon kondicionerin e ajrit nga distanca.

  • Telekomanda me kabllo

    Telekomanda me kabllo (opsional)

    Nis, ndalon dhe rregullon kondicionerin e ajrit.

  • Kontrolli i centralizuar

    Kontrolli i centralizuar (opsional)

    Nis, ndalon dhe rregullon disa kondicionerë ajri nga një pikë qendrore.

  • Rindezja automatike

    Rindezja automatike

    Njësia rindizet automatikisht sipas parametrave të përcaktuara pas ndërprerjes së energjisë.

  • Vetë-diagnostikimi

    Vetë-diagnostikimi

    Lehtëson mirëmbajtjen duke treguar defekte të sistemit apo anomali të funksionimit.

Detajet teknike

Dokumentimi

Udhëzimi i instalimit
Shkarko gjuhën

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.

Udhëzimi i përdorimit
Shkarko gjuhën

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.

Deklarimi
Shkarko gjuhën

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.