Specifications Table for FVXS-F

FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B
Casing Ngjyra   E bardhë E bardhë E bardhë
Dimensionet Njësia Lartësia mm 600 600 600
    Gjerësia mm 700 700 700
    Thellësia mm 210 210 210
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 696 696 696
    Gjerësia mm 786 786 786
    Thellësia mm 286 286 286
Pesha Njësia kg 14 14 14
  Njësia e ambalazhuar kg 18 18 18
Shkëmbyesi i nxehtësisë Gjatësia mm 510 510 510
  Radhët Sasia   2 2 2
  Distanca midis fletëve mm 1.2 1.2 1.2
  Stadet Sasia   22 22 22
  Tube type   ø6.35 Hi-XU ø6.35 Hi-XU ø6.35 Hi-XU
  Fleta Lloji   Fletë me shumë ndarje Fletë me shumë ndarje Fletë me shumë ndarje
Fan Type   Ventilator turbo Ventilator turbo Ventilator turbo
  Sasia   1 1
  Niveli i qarkullimit të ajrit Ftohje I lartë m³/min 8.2 8.5 10.7
      I lartë cfm 290    
      I ulët m³/min 4.8 4.9 7.8
      I ulët cfm 169    
      Funksionim pa zhurmë m³/min 4.1 4.5 6.6
      Funksionim pa zhurmë cfm 145    
    Ngrohje I lartë m³/min 8.8 9.4 11.8
      I lartë cfm 311    
      I ulët m³/min 5.0 5.2 8.5
      I ulët cfm 177    
      Funksionim pa zhurmë m³/min 4.4 4.7 7.1
      Funksionim pa zhurmë cfm 155    
      Nom. cfm 290    
      Nom. m³/min 8.2 8.5 10.7
    Ngrohje Nom. cfm 244    
      Nom. m³/min 6.9 7.3 10.1
Motori i ventilatorit Sasia   1 1
  Model   D48D-28 D48D-28 D48D-28
  Shpejtësia Steps   5 + pa zhurmë, + automatik. 5 5
    Ftohje I lartë rpm 640 650 800
      Mesatar rpm 520 530 700
      I ulët rpm 400 410 600
      Funksionim pa zhurmë rpm 360 380 520
    Ngrohje I lartë rpm 680 700 850
      Mesatar rpm 550 560 740
      I ulët rpm 420 420 630
      Funksionim pa zhurmë rpm 380 390 540
  Fuqia I lartë W 48 48 48
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 52 52 60
  Ngrohje dBA 52 52 60
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje I lartë dBA 38 39 44
    I ulët dBA 26 27 36
    Funksionim pa zhurmë dBA 23 24 32
  Ngrohje I lartë dBA 38 39 45
    I ulët dBA 26 27 36
    Funksionim pa zhurmë dBA 23 24 32
    Nom. dBA 32 33 40
  Ngrohje Nom. dBA 32 33 40
Agjenti ftohës Lloji   R-410A R-410A R-410A
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 6.35 6.35 6.35
  Gazi Diametri i jashtëm mm 9.5 9.52 12.7
  Drain   20 20 20
  Termoizolimi   Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi
Filtër ajri Type   Me heqje/me larje/kundër mykut Me heqje/me larje/kundër mykut Me heqje/me larje/kundër mykut
Kontrolli i drejtimit të ajrit Djathtas, majtas, horizontalisht, për poshtë Djathtas, majtas, horizontalisht, për poshtë Djathtas, majtas, horizontalisht, për poshtë
Kontrolli i temperaturës Kontroll i mikrokompjuterit Kontroll i mikrokompjuterit Kontroll i mikrokompjuterit
Control systems Infrared remote control   ARC452A1 ARC452A1 ARC452A1
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. kW 0.015 0.015 0.027
  Ngrohje Nom. kW 0.017 0.017 0.034
Aksesore Standarde Manual instalimi 1 1 1
  Manual përdorimi 1 1 1
  Telekomandë me valë 1 1 1
  Bateri 2 2 2
  Mbajtës telekomande 1 1 1
  Zorrë kullimi 1 1 1
  Filtër për pastrimin e ajrit 2 1 1
  Shirit termoizolimi 2 2 2
Power supply Emri   V1 V1 V1
  Faza   1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240 220-240
Rryma Rryma nominale e funksionimit (RLA) - 50Hz Ftohje A 0.14 (1), 0.13 (2), 0.12 (3) 0.14 (1), 0.13 (2), 0.12 (3) 0.17
    Ngrohje A 0.15 (1), 0.14 (2), 0.13 (3) 0.15 (1), 0.14 (2), 0.13 (3) 0.19
Rryma - 50Hz Rryma maksimale e funksionimit A     0.20
  Zmaks Listë   Nuk ka kërkesa Nuk ka kërkesa
Wiring connections - 50Hz For power supply Sasia     3
    Remark   3 për furnizim me energji, 4 për kabllot e njësisë së ndërmjetme (përfshirë kabllon e tokëzimit) 3 për furnizim me energji, 4 për kabllot e njësisë së ndërmjetme (përfshirë kabllon e tokëzimit) 4 për lidhje elektrike ndërnjësie (përfshihet tokëzimi)
Shënime 220V 220V  
  230V 230V  
  240V 240V  
  Kur lidhet me njësinë e jashtme të sistemeve të shumëfishta, referohuni specifikimeve të njësisë së jashtme të shumëfishtë për t'u lidhur.