Specifications Table for FVXS-F / RXL-M3

FVXS35FV1B / RXL35M3V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 3.5
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 5.6
Fuqia në hyrje Ngrohje Nom. kW 1.62
Efikasiteti nominal EER   3.27
  COP   3.46
  Konsumi vjetor i energjisë kWh 535
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A
    Ngrohje   B
Ftohja e hapësirës Kapaciteti Pdesign kW 3.50
  Kategoria e efikasitetit të energjisë   A
  SEER   5.21
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 235
  Kushti A (35°C - 27/19) Pdc kW 3.50
    EERd   3.27
    Hyrja e fuqisë kW 1.07
  Kushti B (30°C - 27/19) Pdc kW 2.58
    EERd   5.31
    Hyrja e fuqisë kW 0.49
  Kushti C (25°C - 27/19) Pdc kW 2.09
    EERd   7.67
    Hyrja e fuqisë kW 0.27
  Kushti D (20°C - 27/19) Pdc kW 2.22
    EERd   9.41
    Hyrja e fuqisë kW 0.24
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kapaciteti Pdesign kW 3.20
  Kategoria e efikasitetit të energjisë   A
  SCOP/A   3.77
  SCOPnet/A   3.80
  Pdh Heating capacity at -10° kW 3.60
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 1,187
  Ngrohja rezervë e kërkuar në kushtet e projektimit kW 0.00
  TOL Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -25
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 2.34
    COPd (COP i deklaruar)   2.12
    Hyrja e fuqisë kW 1.10
  TBivalent Tbiv (temperatura bivalente) °C -10
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 3.20
    COPd (COP i deklaruar)   2.05
    Hyrja e fuqisë kW 1.56
  Kushti A (-7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 2.84
    COPd (COP i deklaruar)   2.34
    Hyrja e fuqisë kW 1.21
  Kushti B (2°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 1.73
    COPd (COP i deklaruar)   3.92
    Hyrja e fuqisë kW 0.44
  Kushti C (7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 1.38
    COPd (COP i deklaruar)   4.94
    Hyrja e fuqisë kW 0.28
  Kushti D (12°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 1.67
    COPd (COP i deklaruar)   5.76
    Hyrja e fuqisë kW 0.29
Ngrohja e hapësirës (klimë e ftohtë) Kapaciteti Pdesignh kW 4.70
  Kategoria e efikasitetit të energjisë   B
  SCOP/C   3.10
  SCOPnet/C   3.15
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 3,193
  Ngrohja rezervë e kërkuar në kushtet e projektimit kW 1.92
  TOL Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -25
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 2.34
    COPd (COP i deklaruar)   2.12
    Hyrja e fuqisë kW 1.10
  TBivalent Tbiv (temperatura bivalente) °C -15
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 3.80
    COPd (COP i deklaruar)   1.98
    Hyrja e fuqisë kW 1.92
  Kushti A (-15°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 3.80
    COPd (COP i deklaruar)   1.98
    Hyrja e fuqisë kW 1.92
  Kushti A (-7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 2.84
    COPd (COP i deklaruar)   2.34
    Hyrja e fuqisë kW 1.21
  Kushti B (2°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 1.73
    COPd (COP i deklaruar)   3.92
    Hyrja e fuqisë kW 0.44
  Kushti C (7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 1.38
    COPd (COP i deklaruar)   4.94
    Hyrja e fuqisë kW 0.28
  Kushti D (12°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 1.67
    COPd (COP i deklaruar)   5.86
    Hyrja e fuqisë kW 0.28
Konsumi i energjisë në regjime të tjera veç atij aktiv Crankcase heater mode PCK W 0.0
  Regjimi fikur POFF W 15.0
  Regjimi i gatishmërisë Ftohje PSB W 15.0
    Ngrohje PSB W 15.0
Pto (Thermostat off) W 40.0
Ftohje Cdc (Ftohje me shpërbërje)   0.25
Ngrohje Cdh (Ngrohje me shpërbërje)   0.25
Përfshihet funksioni i ftohjes po
Përfshihet funksioni i nxehjes po
Përfshihet klima mesatare po
Përfshihet stina e ftohtë po
Përfshihet stina e ngrohtë jo
Logoja Ecolabel jo
Shënime (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°
  (3) - 220V
  (4) - 230V
  (5) - 240V
  (6) - Për vendosjen e ventilatorit të njësisë së brendshme në kapacitetin minimal nominal të ngrohjes në SL, prekni
  (7) - Kapaciteti maksimal i ngrohjes në temperaturë të jashtme -15°C