Specifications Table for FVQ-C / RZQSG-L3/9V1

FVQ71CVEB / RZQSG71L3V1B FVQ100CVEB / RZQSG100L9V1B FVQ125CVEB / RZQSG125L9V1B FVQ140CVEB / RZQSG140L9V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 6.8 9.5 12.0 13.4
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 7.5 10.8 13.5 15.5
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 2.12 2.96 4.27 4.45
  Ngrohje Nom. kW 2.08 2.99 3.96 4.54
Efikasiteti nominal EER   3.21 3.21 2.81 3.01
  COP   3.61 3.61 3.41 3.41
  Konsumi vjetor i energjisë kWh 1,060 (0.000) 1,480 (0.000) 2,135 (0.000) 2,225 (0.000)
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A A  
    Ngrohje   A A B  
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A A A  
  Kapaciteti Pdesign kW 6.80 9.50 12.00  
  SEER   5.50 5.50 5.50  
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 433 605 764  
  Kushti A (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 9.50 12.00  
    EERd   3.21 3.21 2.81  
    Hyrja e fuqisë kW 2.12 2.96 4.28  
  Kushti B (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 7.00 8.84  
    EERd   3.85 4.50 3.40  
    Hyrja e fuqisë kW 1.30 1.56 2.60  
  Kushti C (25°C - 27/19) Pdc kW 3.52 4.60 5.69  
    EERd   6.49 6.44 7.26  
    Hyrja e fuqisë kW 0.54 0.72 0.79  
  Kushti D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.64 4.03 3.96  
    EERd   8.73 8.37 10.19  
    Hyrja e fuqisë kW 0.42 0.49 0.39  
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A A+ A  
  Kapaciteti Pdesign kW 6.33 7.60 7.60  
  SCOP/A   3.86 4.01 3.85  
  SCOPnet/A   4.02 3.86  
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,296 2,654 2,764  
  Ngrohja rezervë e kërkuar në kushtet e projektimit kW 0.60 0.57 0.37  
  TOL Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -15 -15 -15  
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 5.96 7.54 8.07  
    COPd (COP i deklaruar)   1.72 2.03 2.15  
    Hyrja e fuqisë kW 3.46 3.72 3.76  
  TBivalent Tbiv (temperatura bivalente) °C -7 -7 -7  
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 5.60 6.72 6.72  
    COPd (COP i deklaruar)   2.16 3.06 2.96  
    Hyrja e fuqisë kW   2.20 2.28  
  Kushti A (-7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 5.60 6.72 6.72  
    COPd (COP i deklaruar)   2.16 3.06 2.96  
    Hyrja e fuqisë kW   2.20 2.28  
  Kushti B (2°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 4.07 4.96 5.13  
    COPd (COP i deklaruar)   3.83 3.82 3.66  
    Hyrja e fuqisë kW   1.30 1.41  
  Kushti C (7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 2.88 3.02 3.18  
    COPd (COP i deklaruar)   6.06 5.52 5.37  
    Hyrja e fuqisë kW   0.55 0.60  
  Kushti D (12°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 3.27 3.45 3.64  
    COPd (COP i deklaruar)   6.90 6.49 6.36  
    Hyrja e fuqisë kW   0.54 0.58  
Konsumi i energjisë në regjime të tjera veç atij aktiv Regjimi i gatishmërisë Ftohje PSB W 7.0 7.0 7.0  
    Ngrohje PSB W   7.0 7.0  
  Crankcase heater mode PCK W 0.0 0.0 0.0  
  Regjimi fikur POFF W 0.0 0.0 0.0  
Pto (Thermostat off) W 60.0 7.0 7.0  
Ftohje Cdc (Ftohje me shpërbërje)   0.25 0.25 0.25  
Ngrohje Cdh (Ngrohje me shpërbërje)   0.25 0.25 0.25  
Përfshihet funksioni i ftohjes po po po  
Përfshihet funksioni i nxehjes po po po  
Përfshihet klima mesatare po po po  
Përfshihet stina e ftohtë jo jo jo  
Përfshihet stina e ngrohtë jo jo jo  
Logoja Ecolabel jo jo jo  
Shënime EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°