Specifications Table for FTXTP-K

FTXTP25K3V1B FTXTP35K3V1B
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 0.030 0.030
  Ngrohje Nom. kW 0.035 0.035
Mbulesa Colour   E bardhë E bardhë
Dimensionet Njësia Lartësia mm 285 285
    Gjerësia mm 770 770
    Thellësia mm 225 225
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 305 305
    Gjerësia mm 830 830
    Thellësia mm 360 360
Weight Njësia kg 9.0 9.0
  Njësia e ambalazhuar kg 11.0 11.0
Ambalazhimi Pesha kg 2.0 2.0
Shkëmbyesi i nxehtësisë Gjatësia mm 610 610
  Radhët Sasia   2 2
  Distanca midis fletëve mm 1.40 1.40
  Stadet Sasia   18 18
  Passes Quantity   2.2 2.2
  Tube type   ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB
  Fleta Type   Fletë ML (Shumë fletë) Fletë ML (Shumë fletë)
Shkëmbyesi i nxehtësisë 2 Sasia   2 2
  Gjatësia mm 600 600
  Radhët Sasia   1 1
  Distanca midis fletëve mm 1.40 1.40
  Stadet Sasia   4 4
Ventilatori Lloji   Ventilator me qarkullim të kryqëzuar Ventilator me qarkullim të kryqëzuar
  Niveli i qarkullimit të ajrit Ftohje I lartë m³/min 10.6 11.4
      I lartë cfm 374 403
      Mesatar m³/min 7.7 8.2
      Mesatar cfm 273 288
      I ulët m³/min 5.3 5.4
      I ulët cfm 187 191
      Funksionim pa zhurmë m³/min 4.3 4.3
      Funksionim pa zhurmë cfm 152 152
    Ngrohje I lartë m³/min 11.2 10.8
      I lartë cfm 397 382
      Mesatar m³/min 8.0 7.8
      Mesatar cfm 283 276
      I ulët m³/min 5.8 5.8
      I ulët cfm 205 205
      Funksionim pa zhurmë m³/min 4.9 4.9
      Funksionim pa zhurmë cfm 173 173
Motori i ventilatorit Modeli   MM6K11S20VA MM6K11S20VA
  Shpejtësia Shkallëzimet   5 + pa zhurmë, + automatik. 5 + pa zhurmë, + automatik.
    Ftohje I lartë rpm 1,140 1,140
      Mesatar rpm 880 880
      I ulët rpm 660 660
      Funksionim pa zhurmë rpm 570 570
    Ngrohje I lartë rpm 1,220 1,220
      Mesatar rpm 900 900
      I ulët rpm 680 680
      Funksionim pa zhurmë rpm 590 590
  Fuqia Nominal W 22 22
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 58 58
  Ngrohje dBA 58 58
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje I lartë dBA 43 43
    Mesatar dBA 35 35
    I ulët dBA 26 26
    Funksionim pa zhurmë dBA 21 21
  Ngrohje I lartë dBA 43 43
    Mesatar dBA 35 35
    I ulët dBA 26 26
    Funksionim pa zhurmë dBA 21 21
Antipiretik Type   R-32 R-32
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 6,35 6,35
  Gazi Diametri i jashtëm mm 9.50 9.50
  Kullimi   16 (diametri i brendshëm i zorrës lidhëse) 16 (diametri i brendshëm i zorrës lidhëse)
  Termoizolimi   Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi
Filtër ajri Type   Me heqje/me larje Me heqje/me larje
Kontrolli i drejtimit të ajrit Djathtas, majtas, horizontalisht, për poshtë Djathtas, majtas, horizontalisht, për poshtë
Kontrolli i temperaturës Kontroll i mikrokompjuterit Kontroll i mikrokompjuterit
Sisteme kontrolli Telekomandë me rreze infra të kuqe   ARC480A11 ARC480A11
  Telekomandë me tela   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Aksesore Standarde Manual instalimi 1 1
  Manual përdorimi 1 1
  Telekomandë me valë 1 1
  Bateri AAA me qeliza të thata 2 2
  Mbajtës telekomande 1 1
  Pllakë montimi 1 1
  Filtër prej apatiti titani për largimin e aromave 2 2
  Vida mbërthimi për njësinë e brendshme 2 2
Power supply Emri   V1 V1
  Faza   1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240
Faktori i fuqisë Nominale Ftohje % 46.80 (0.000) 46.80 (0.000)
    Ngrohje % 49.21 (0.000) 49.21 (0.000)
Rryma Rryma nominale e funksionimit (RLA) - 50Hz Ftohje A 0.28 0.28
    Ngrohje A 0.33 0.33
Notes_Description 1 1