FTXM20M2V1B FTXM25M2V1B FTXM35M2V1B FTXM42M2V1B FTXM50M2V1B FTXM60M2V1B FTXM71M2V1B
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 0.030 0.030 0.035 0.035 0.030 0.032 0.054
  Ngrohje Nom. kW 0.025 0.025 0.025 0.035 0.032 0.035 0.060
Mbulesa Colour   E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë
Dimensionet Njësia Lartësia mm 294 294 294 294 300 300 300
    Gjerësia mm 811 811 811 811 1,040 1,040 1,040
    Thellësia mm 272 272 272 272 295 295 295
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 350 350 350 350 397 397 397
    Gjerësia mm 865 865 865 865 1,115 1,115 1,115
    Thellësia mm 375 375 375 375 377 377 377
Weight Njësia kg 10.0 10.0 10.0 10.0 14.5 14.5 14.5
  Njësia e ambalazhuar kg 12 12 12 12 17 17 17
Ambalazhimi Pesha kg 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5
Shkëmbyesi i nxehtësisë Gjatësia mm 610 610 610 610 820 820 820
  Radhët Sasia   2 2 2 2 2 2 2
  Distanca midis fletëve mm 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
  Stadet Sasia   18 18 18 18 18 18 18
  Passes Quantity   2.2 2.2 2.2 2.2 6.0 6.0 4.0
  Tube type   ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB
  Fleta Type   Fletë ML (Shumë fletë) Fletë ML (Shumë fletë) Fletë ML (Shumë fletë) Fletë ML (Shumë fletë) Fletë ML (Shumë fletë) Fletë ML (Shumë fletë) Fletë ML (Shumë fletë)
Shkëmbyesi i nxehtësisë 2 Gjatësia mm 600 600 600 600 810 810 810
  Radhët Sasia   1 1 1 1 1 1 1
  Distanca midis fletëve mm 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
  Stadet Sasia   4 4 4 4 8 8 8
Shkëmbyesi i nxehtësisë 3 Gjatësia mm         810 810 810
  Radhët Sasia         1 (0.000) 1 (0.000) 1 (0.000)
  Distanca midis fletëve mm         1.40 1.40 1.40
  Fazat Sasia         4 (0.000) 4 (0.000) 4 (0.000)
Ventilatori Lloji   Ventilator me qarkullim të kryqëzuar Ventilator me qarkullim të kryqëzuar Ventilator me qarkullim të kryqëzuar Ventilator me qarkullim të kryqëzuar Ventilator me qarkullim të kryqëzuar Ventilator me qarkullim të kryqëzuar Ventilator me qarkullim të kryqëzuar
  Niveli i qarkullimit të ajrit Ftohje I lartë m³/min 11.1 11.1 12.6 12.6 16.5 17.1 17.6
      I lartë cfm 392 392 445 445 583 604 621
      Mesatar m³/min 7.9 (0.000) 8.1 (0.000) 8.3 (0.000) 9.5 (0.000) 14.2 (0.000) 14.6 (0.000) 15.0 (0.000)
      Mesatar cfm 280 286 293 335 502 516 530
      I ulët m³/min 6.0 6.2 6.4 7.1 11.6 12.0 12.5
      I ulët cfm 212 219 226 251 410 424 440
      Funksionim pa zhurmë m³/min 4.4 4.4 4.6 4.6 10.3 10.7 11.1
      Funksionim pa zhurmë cfm 155 155 162 162 364 378 391
    Ngrohje I lartë m³/min 10.4 10.4 10.4 13.0 17.1 17.7 18.4
      I lartë cfm 367 367 367 459 604 625 648
      Mesatar m³/min 8.7 (0.000) 8.7 (0.000) 9.0 (0.000) 10.4 (0.000) 14.6 (0.000) 15.6 (0.000) 16.2 (0.000)
      Mesatar cfm 307 307 318 367 516 551 572
      I ulët m³/min 6.5 6.8 7.1 7.1 12.2 12.6 13.0
      I ulët cfm 230 240 251 251 431 445 461
      Funksionim pa zhurmë m³/min 5.3 5.3 5.3 5.3 10.7 11.2 11.9
      Funksionim pa zhurmë cfm 187 187 187 187 378 396 419
Motori i ventilatorit Modeli   MM6K11S20VA MM6K11S20VA MM6K11S20VA MM6K11S20VA MM9E17S21VA MM9E17S21VA MM9E17S21VA
  Shpejtësia Shkallëzimet   5 + pa zhurmë, + automatik. 5 + pa zhurmë, + automatik. 5 + pa zhurmë, + automatik. 5 + pa zhurmë, + automatik. 5 + pa zhurmë, + automatik. 5 + pa zhurmë, + automatik. 5 + pa zhurmë, + automatik.
    Ftohje I lartë rpm 1,070 1,070 1,190 1,190 1,030 1,060 1,080
      Mesatar rpm 800 820 840 940 910 930 950
      I ulët rpm 640 660 680 730 780 800 820
      Funksionim pa zhurmë rpm 520 520 530 530 710 730 750
    Ngrohje I lartë rpm 1,000 1,000 1,000 1,220 1,060 1,090 1,120
      Mesatar rpm 860 860 900 1,000 930 980 1,010
      I ulët rpm 690 710 730 730 810 830 850
      Funksionim pa zhurmë rpm 590 590 590 590 730 760 790
  Fuqia Nominal W 22 22 22 22 46 46 52
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 57 57 60 60 59 60 60
  Ngrohje dBA 54 54 54 60 58 59 61
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje I lartë dBA 41 41 45 45 44 46 47
    Mesatar dBA 33 (0.000) 33 (0.000) 33 (0.000) 39 (0.000) 40 (0.000) 42 (0.000) 43 (0.000)
    I ulët dBA 25 25 29 30 36 37 38
    Funksionim pa zhurmë dBA 19 19 19 21 32 34 35
  Ngrohje I lartë dBA 39 39 39 45 43 45 46
    Mesatar dBA 34 34 35 39 39 41 42
    I ulët dBA 26 27 28 29 34 36 37
    Funksionim pa zhurmë dBA 20 20 20 21 31 33 34
Antipiretik Type   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
  Gazi Diametri i jashtëm mm 9.50 9.50 9.50 12.7 12.7 12.7 15.90
  Kullimi   18 18 18 18 18 18 18
  Termoizolimi   Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi
Filtër ajri Type   Me heqje/me larje Me heqje/me larje Me heqje/me larje Me heqje/me larje Me heqje/me larje Me heqje/me larje Me heqje/me larje
Kontrolli i drejtimit të ajrit Djathtas, majtas, horizontalisht, për poshtë Djathtas, majtas, horizontalisht, për poshtë Djathtas, majtas, horizontalisht, për poshtë Djathtas, majtas, horizontalisht, për poshtë Djathtas, majtas, horizontalisht, për poshtë Djathtas, majtas, horizontalisht, për poshtë Djathtas, majtas, horizontalisht, për poshtë
Kontrolli i temperaturës Kontroll i mikrokompjuterit Kontroll i mikrokompjuterit Kontroll i mikrokompjuterit Kontroll i mikrokompjuterit Kontroll i mikrokompjuterit Kontroll i mikrokompjuterit Kontroll i mikrokompjuterit
Sisteme kontrolli Telekomandë me rreze infra të kuqe   ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33
  Telekomandë me tela   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073
Aksesore Standarde Manual instalimi 1 1 1 1 1 1 1
  Manual përdorimi 1 1 1 1 1 1 1
  Telekomandë me valë 1 1 1 1 1 1 1
  Bateri AAA me qeliza të thata 2 2 2 2 2 2 2
  Mbajtës telekomande 1 1 1 1 1 1 1
  Pllakë montimi 1 1 1 1 1 1 1
  Filtër prej apatiti titani për largimin e aromave 1 1 1 1 2 2 2
  Vida mbërthimi për njësinë e brendshme 2 2 2 2 2 2 2
Power supply Emri   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Faktori i fuqisë Nominale Ftohje %             62.80 (0.000)
    Ngrohje %             62.60 (0.000)
Rryma Rryma nominale e funksionimit (RLA) - 50Hz Ftohje A 0.22 0.22 0.25 0.25 0.20 0.22 0.37
    Ngrohje A 0.17 0.17 0.17 0.25 0.22 0.25 0.42
Lidhjet e telave - 50Hz For power supply Sasia   3 3 3 3 3 3  
    Remark   3 për furnizim me energji, 4 për kabllot e njësisë së ndërmjetme (përfshirë kabllon e tokëzimit) 3 për furnizim me energji, 4 për kabllot e njësisë së ndërmjetme (përfshirë kabllon e tokëzimit) 3 për furnizim me energji, 4 për kabllot e njësisë së ndërmjetme (përfshirë kabllon e tokëzimit) 3 për furnizim me energji, 4 për kabllot e njësisë së ndërmjetme (përfshirë kabllon e tokëzimit) 3 për furnizim me energji, 4 për kabllot e njësisë së ndërmjetme (përfshirë kabllon e tokëzimit) 3 për furnizim me energji, 4 për kabllot e njësisë së ndërmjetme (përfshirë kabllon e tokëzimit) 4 për lidhje elektrike ndërnjësie (përfshihet tokëzimi)
Notes_Description Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë  
Shënime             Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB, 24°CWB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m
              Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m