Specifications Table for FTXLS-K3

FTXLS25K3V1B FTXLS35K3V1B
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 0.024 (2), 0.024 (3), 0.024 (4) 0.024 (2), 0.024 (3), 0.024 (4)
  Ngrohje Nom. kW 0.030 (2), 0.030 (3), 0.030 (4) 0.030 (2), 0.030 (3), 0.030 (4)
Casing Ngjyra   E bardhë E bardhë
Dimensionet Njësia Lartësia mm 298 298
    Gjerësia mm 900 900
    Thellësia mm 215 215
Pesha Njësia kg 12 12
Fan Niveli i qarkullimit të ajrit Ftohje I lartë m³/min 11.2 11.2
      I ulët m³/min 7.0 7.0
      Funksionim pa zhurmë m³/min 4.1 4.1
    Ngrohje I lartë m³/min 13.3 13.3
      I ulët m³/min 5.2 5.1
      Funksionim pa zhurmë m³/min 4.2 4.2
      Nom. m³/min 9.1 9.1
    Ngrohje Nom. m³/min 9.20 8.90
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 59 59
  Ngrohje dBA 62 62
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje I lartë dBA 45 45
    I ulët dBA 33 33
    Funksionim pa zhurmë dBA 21 21
  Ngrohje I lartë dBA 47 47
    I ulët dBA 23 23
    Funksionim pa zhurmë dBA 19 19
    Nom. dBA 39 39
  Ngrohje Nom. dBA 37 36
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 6.35 6.35
  Gazi Diametri i jashtëm mm 9.5 9.5
  Drain   18 18
Control systems Infrared remote control   ARC466A9 ARC466A9
Aksesore Standarde Manual instalimi 1 1
  Manual përdorimi 1 1
  Telekomandë me rreze infra të kuqe 1 1
  Bateri 2 2
  Mbajtës telekomande 1 1
  Pllakë montimi 1 1
  Filtër fotokatalitik me apatit titani për pastrimin e ajrit 2 2
  Vida mbërthimi për njësinë e brendshme 2 2
Power supply Emri   V1 V1
  Faza   1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240
Shënime (1) - Kur lidhet me njësinë e jashtme të sistemeve të shumëfishta, referohuni specifikimeve të njësisë së jashtme të shumëfishtë për t'u lidhur. (1) - Kur lidhet me njësinë e jashtme të sistemeve të shumëfishta, referohuni specifikimeve të njësisë së jashtme të shumëfishtë për t'u lidhur.
  (2) - 220V (2) - 220V
  (3) - 230V (3) - 230V
  (4) - 240V (4) - 240V