Tabela e specifikimeve për FTXB-C

FTXB20C2V1B FTXB25C2V1B FTXB35C2V1B FTXB50CV1B FTXB60CV1B
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 0.030 0.030 0.030    
  Ngrohje Nom. kW 0.040 0.040 0.040    
Casing Ngjyra   E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë
Dimensionet Njësia Lartësia mm 216 216 216 310 310
    Gjerësia mm 770 770 770 1,065 1,065
    Thellësia mm 283 283 283 224 224
Pesha Njësia kg 8.00 8.00 8.00 14 14
Fan Niveli i qarkullimit të ajrit Ftohje I lartë m³/min 9.1        
      I ulët m³/min 5.9        
      Funksionim pa zhurmë m³/min 4.7        
    Ngrohje I lartë m³/min 9.4        
      I ulët m³/min 6.3        
      Funksionim pa zhurmë m³/min 5.5        
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 55 55 58 55 61
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Super i lartë dBA       44 46
    I lartë dBA 39 40 41 40 43
    Medium dBA 33 33 34    
    I ulët dBA 25 26 27 35 37
    Funksionim pa zhurmë dBA 21 21 23 32 33
  Ngrohje I lartë dBA 39 40 41 40 43
    Mesatar dBA 34 34 35    
    I ulët dBA 28 28 29 35 37
    Funksionim pa zhurmë dBA 25 25 26 32 33
    Nom. dBA       38 41
  Ngrohje Nom. dBA       38 41
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 6,35        
  Gazi Diametri i jashtëm mm 9.50        
  Drain   18        
Control systems Infrared remote control   ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 AP GS02 AP GS02
Aksesore Standarde Manual instalimi 1 1 1    
  Manual përdorimi 1 1 1    
  Telekomandë me valë 1 1 1    
  Bateri AAA me qeliza të thata 2 2 2    
  Mbajtës telekomande 1 1 1    
  Pllakë montimi 1 1 1    
  Filtër prej apatiti titani për largimin e aromave 2 2 2    
  Vida mbërthimi për njësinë e brendshme 2 2 2    
Power supply Emri   V1 V1 V1 V1 V1
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm   6.35 6.35    
  Gazi Diametri i jashtëm mm   9.50 9.50    
  Drain     18 18 19.05 19.05
Notes_Description       1 1