Specifications Table for FTX-KV

FTX20K2V1B FTX25K2V1B FTX35K2V1B FTX50KMV1B FTX50K2V1B FTX60KMV1B FTX71KMV1B FTX71K2V1B FTX60K2V1B
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 0.018 0.020 0.024 0.035 0.035 0.041 0.041 0.041 0.041
  Ngrohje Nom. kW 0.022 0.023 0.029 0.038 0.038 0.044 0.044 0.044 0.044
Mbulesa Colour   E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë
Dimensionet Njësia Lartësia mm 286 286 286 295 295 295 295 295 295
    Gjerësia mm 770 770 770 990 990 990 990 990 990
    Thellësia mm 225 225 225 263 263 263 263 263 263
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 305 305 305 370 368 370 370 368 368
    Gjerësia mm 830 830 830 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080
    Thellësia mm 360 360 360 390 383 390 390 383 383
Weight Njësia kg 8.5 8.5 9.0 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
  Njësia e ambalazhuar kg 10.5 10.5 11.0 17 16.0 17 17 16.0 16.0
Ambalazhimi Pesha kg 2.0 2.0 2.0 3.5 2.5 3.5 3.5 2.5 2.5
Shkëmbyesi i nxehtësisë Gjatësia mm 610 610 610 820 820 820 820 820 820
  Radhët Sasia   2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Distanca midis fletëve mm 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
  Stadet Sasia   18 18 18 18 18 18 18 18 18
  Passes Quantity   2.25 2.25 2.20 6.0 6 6.0 6.0 6 6
  Tube type   ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB
  Fleta Type   Fletë ML (Shumë fletë) Fletë ML (Shumë fletë) Fletë ML (Shumë fletë) Fletë ML (Shumë fletë) Fletë ML (Shumë fletë) Fletë ML (Shumë fletë) Fletë ML (Shumë fletë) Fletë ML (Shumë fletë) Fletë ML (Shumë fletë)
Shkëmbyesi i nxehtësisë 2 Sasia     2            
  Gjatësia mm     600 810 810 810 810 810 810
  Radhët Sasia     1 1 1 1 1 1 1
  Distanca midis fletëve mm     1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
  Stadet Sasia     4 8 8 8 8 8 8
Shkëmbyesi i nxehtësisë 3 Gjatësia mm       810 810 810 810 810 810
  Radhët Sasia       1 (0.000) 1 (0.000) 1 (0.000) 1 (0.000) 1 (0.000) 1 (0.000)
  Distanca midis fletëve mm       1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
  Fazat Sasia       4 (0.000) 4 (0.000) 4 (0.000) 4 (0.000) 4 (0.000) 4 (0.000)
Ventilatori Lloji   Ventilator me qarkullim të kryqëzuar Ventilator me qarkullim të kryqëzuar Ventilator me qarkullim të kryqëzuar Ventilator me qarkullim të kryqëzuar Ventilator me qarkullim të kryqëzuar Ventilator me qarkullim të kryqëzuar Ventilator me qarkullim të kryqëzuar Ventilator me qarkullim të kryqëzuar Ventilator me qarkullim të kryqëzuar
  Niveli i qarkullimit të ajrit Ftohje I lartë m³/min 9.9 10.4 11.8 16.0 16.0 17.6 17.6 17.6 17.6
      I lartë cfm 350 367 417 585 565 622 622 622 622
      Mesatar m³/min 7.8 (0.000) 8.0 (0.000) 8.2 (0.000) 13.7 (0.000) 13.7 (0.000) 14.9 (0.000) 14.9 (0.000) 14.9 (0.000) 14.9 (0.000)
      Mesatar cfm 275 283 290 484 484 526 526 526 526
      I ulët m³/min 5.8 6.1 6.3 11.1 11.1 12.2 12.2 12.2 12.2
      I ulët cfm 205 215 222 392 392 431 431 431 431
      Funksionim pa zhurmë m³/min 4.8 4.8 4.9 10.1 10.1 11.2 11.2 11.2 11.2
      Funksionim pa zhurmë cfm 170 170 173 357 357 396 396 396 396
    Ngrohje I lartë m³/min 10.9 11.1 12.8 16.7 16.7 18.9 18.9 18.9 18.9
      I lartë cfm 385 392 452 590 590 667 667 667 667
      Mesatar m³/min 8.5 (0.000) 8.5 (0.000) 8.5 (0.000) 14.7 (0.000) 14.7 (0.000) 16.7 (0.000) 16.7 (0.000) 16.7 (0.000) 16.7 (0.000)
      Mesatar cfm 300 300 300 519 519 590 590 590 590
      I ulët m³/min 6.4 6.7 6.9 12.2 12.2 13.7 13.7 13.7 13.7
      I ulët cfm 226 237 244 431 431 484 484 484 484
      Funksionim pa zhurmë m³/min 5.2 5.2 5.2 10.9 10.9 12.1 12.1 12.1 12.1
      Funksionim pa zhurmë cfm 184 184 184 385 385 427 427 427 427
Motori i ventilatorit Modeli   MM6K11S20VA MM6K11S20VA MM6K11S20VA MM9E17S21VA MM9E17S21VA MM9E17S21VA MM9E17S21VA MM9E17S21VA MM9E17S21VA
  Shpejtësia Shkallëzimet   5 + pa zhurmë, + automatik. 5 + pa zhurmë, + automatik. 5 + pa zhurmë, + automatik. 5 + pa zhurmë, + automatik. 5 + pa zhurmë, + automatik. 5 + pa zhurmë, + automatik. 5 + pa zhurmë, + automatik. 5 + pa zhurmë, + automatik. 5 + pa zhurmë, + automatik.
    Ftohje I lartë rpm 980 1,020 1,140 1,050 1,000 1,110 1,110 1,070 1,070
      Mesatar rpm 800 820 840 930 890 970 970 950 950
      I ulët rpm 640 660 680 790 760 830 830 820 820
      Funksionim pa zhurmë rpm 550 550 560 720 690 760 760 750 750
    Ngrohje I lartë rpm 1,060 1,080 1,220 1,080 1,030 1,140 1,140 1,110 1,110
      Mesatar rpm 860 860 900 950 910 1,030 1,030 1,010 1,010
      I ulët rpm 690 710 730 820 790 880 880 870 870
      Funksionim pa zhurmë rpm 590 590 590 740 720 800 800 790 790
  Fuqia Nominale W       46   46 46    
    Nominal W 22 22 22   46     46 46
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 55 55 58 59 59 60 62 62 60
  Ngrohje dBA 55 55 58 58 58 59 61 61 59
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje I lartë dBA 39 40 43 43 43 45 46 46 45
    Mesatar dBA 33 (0.000) 33 (0.000) 34 (0.000) 39 (0.000) 39 (0.000) 41 (0.000) 42 (0.000) 42 (0.000) 41 (0.000)
    I ulët dBA 25 26 27 34 34 36 37 37 36
    Funksionim pa zhurmë dBA 20 20 20 31 31 33 34 34 33
  Ngrohje I lartë dBA 39 40 43 42 42 44 45 45 44
    Mesatar dBA 34 34 35 38 38 40 41 41 40
    I ulët dBA 28 28 29 33 33 35 36 36 35
    Funksionim pa zhurmë dBA 23 23 26 30 30 32 33 33 32
Antipiretik Type       R-410A   R-410A R-410A    
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 6,4 6,4 6,4 6,35 6,4 6,35 6,35 6,4 6,4
  Gazi Diametri i jashtëm mm 9.50 9.50 9.50 12.7 12.70 12.7 12.7 12.70 12.70
  Kullimi   18 18 18 16 16 16 16 16 16
  Termoizolimi   Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi
Filtër ajri Type   Me heqje/me larje Me heqje/me larje Me heqje/me larje Me heqje/me larje Me heqje/me larje Me heqje/me larje Me heqje/me larje Me heqje/me larje Me heqje/me larje
Kontrolli i drejtimit të ajrit Djathtas, majtas, horizontalisht, për poshtë Djathtas, majtas, horizontalisht, për poshtë Djathtas, majtas, horizontalisht, për poshtë Djathtas, majtas, horizontalisht, për poshtë Djathtas, majtas, horizontalisht, për poshtë Djathtas, majtas, horizontalisht, për poshtë Djathtas, majtas, horizontalisht, për poshtë Djathtas, majtas, horizontalisht, për poshtë Djathtas, majtas, horizontalisht, për poshtë
Kontrolli i temperaturës Kontroll i mikrokompjuterit Kontroll i mikrokompjuterit Kontroll i mikrokompjuterit Kontroll i mikrokompjuterit Kontroll i mikrokompjuterit Kontroll i mikrokompjuterit Kontroll i mikrokompjuterit Kontroll i mikrokompjuterit Kontroll i mikrokompjuterit
Sisteme kontrolli Telekomandë me rreze infra të kuqe   ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11
  Telekomandë me tela   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073
Aksesore Standarde Manual instalimi 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Manual përdorimi 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Telekomandë me rreze infra të kuqe 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Bateri AAA me qeliza të thata 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Mbajtës telekomande 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Pllakë montimi 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Filtër prej apatiti titani për largimin e aromave 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Vida mbërthimi për njësinë e brendshme 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Power supply Emri   V1 V1 V1 V1   V1 V1    
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Faktori i fuqisë Nominale Ftohje % 43.20 (0.000) 44.40 (0.000) 51.30 (0.000) 63.10 (0.000) 63.10 (0.000) 62.80 (0.000) 62.80 (0.000) 62.80 (0.000) 62.80 (0.000)
    Ngrohje % 45.40 (0.000) 45.80 (0.000) 51.30 (0.000) 63.00 (0.000) 63.00 (0.000) 62.60 (0.000) 62.60 (0.000) 62.60 (0.000) 62.60 (0.000)
Rryma Rryma nominale e funksionimit (RLA) - 50Hz Ftohje A 0.18 0.20 0.20 0.24 0.24 0.28 0.28 0.28 0.28
    Ngrohje A 0.21 0.22 0.24 0.26 0.26 0.31 0.31 0.31 0.31
Lidhjet e telave - 50Hz For power supply Sasia       3   3 3    
    Remark       3 për furnizim me energji, 4 për kabllot e njësisë së ndërmjetme (përfshirë kabllon e tokëzimit)   3 për furnizim me energji, 4 për kabllot e njësisë së ndërmjetme (përfshirë kabllon e tokëzimit) 3 për furnizim me energji, 4 për kabllot e njësisë së ndërmjetme (përfshirë kabllon e tokëzimit)    
Notes_Description         Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike     Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike