Tabela e specifikimeve për FTX-KM

FTX25KMV1B (Të arkivuara) FTX35KMV1B (Të arkivuara)
Veshja e jashtme Ngjyra   E bardhë E bardhë
Dimensionet Njësia Lartësia mm 285 285
    Gjerësia mm 770 770
    Thellësia mm 225 225
Weight Njësia kg 8.5 9
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 55 55
  Ngrohje dBA 55 56
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje I lartë dBA 40 43
    Medium dBA 33 34
    I ulët dBA 26 27
    Funksionim pa zhurmë dBA 20 20
  Ngrohje I lartë dBA 40 43
    Mesatar dBA 34 35
    I ulët dBA 28 29
    Funksionim pa zhurmë dBA 25 26
    Nom. dBA 33 34
  Ngrohje Nom. dBA 34 35
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 6.35 6.35
  Gazi Diametri i jashtëm mm 9.5 9.5
  Kullimi   18 18
Control systems Infrared remote control   ARC470A1 ARC470A1
  Wired remote control   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Aksesore Standarde Manual instalimi 1 1
  Manual përdorimi 1 1
  Telekomandë me rreze infra të kuqe 1 1
  Bateri AA me qeliza të thata 2 2
  Mbajtës telekomande 1 1
  Pllakë montimi 1 1
  Filtër fotokatalitik me apatit titani për pastrimin e ajrit 2 2
  Vida mbërthimi për njësinë e brendshme 2 2
Power supply Emri   V1 V1
  Faza   1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240