Tabela e specifikimeve për FTX-KM

FTX25KMV1B FTX35KMV1B
Casing Ngjyra   E bardhë E bardhë
Dimensionet Njësia Lartësia mm 285 285
    Gjerësia mm 770 770
    Thellësia mm 225 225
Pesha Njësia kg 8.5 9
Fan Niveli i qarkullimit të ajrit Ftohje I lartë m³/min 10.4 11.8
      I ulët m³/min 6.1 6.3
      Funksionim pa zhurmë m³/min 4.8 4.9
    Ngrohje I lartë m³/min 11.1 12.8
      I ulët m³/min 6.7 6.9
      Funksionim pa zhurmë m³/min 6.1 6.4
      Nom. m³/min 8.0 8.2
    Ngrohje Nom. m³/min 8.5 8.5
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 55 (0.000) 55 (0.000)
  Ngrohje dBA 55 (0.000) 56 (0.000)
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje I lartë dBA 40 43
    I ulët dBA 26 27
    Funksionim pa zhurmë dBA 20 20
  Ngrohje I lartë dBA 40 43
    I ulët dBA 28 29
    Funksionim pa zhurmë dBA 25 26
    Nom. dBA 33 34
  Ngrohje Nom. dBA 34 35
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 6.35 6.35
  Gazi Diametri i jashtëm mm 9.5 9.5
  Drain   18 18
Aksesore Standarde Manual instalimi 1 1
  Manual përdorimi 1 1
  Telekomandë me rreze infra të kuqe 1 1
  Bateri AA me qeliza të thata 2 2
  Mbajtës telekomande 1 1
  Pllakë montimi 1 1
  Filtër fotokatalitik me apatit titani për pastrimin e ajrit 2 2
  Vida mbërthimi për njësinë e brendshme 2 2
Power supply Emri   V1 V1
  Faza   1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240