FDXS50F2VEB9
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 0.060
  Ngrohje Nom. kW 0.060
Dimensionet Njësia Lartësia mm 200
    Gjerësia mm 1,150
    Thellësia mm 620
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 266
    Gjerësia mm 1,322
    Thellësia mm 768
Weight Njësia kg 30.0
  Njësia e ambalazhuar kg 33.0
Ambalazhimi Pesha kg 3
Shkëmbyesi i nxehtësisë Gjatësia mm 900
  Radhët Sasia   2
  Distanca midis fletëve mm 1.50
  Stadet Sasia   12
  Passes Quantity   5.00
  Tube type   ø7 Hi-XD
  Fleta Type   Fletë me shumë ndarje
Ventilatori Lloji   Ventilator Sirocco
  Niveli i qarkullimit të ajrit Ftohje I lartë m³/min 12.0
      I lartë cfm 424
      Mesatar m³/min 11 (0.000)
      Mesatar cfm 338
      I ulët m³/min 10.0
      I ulët cfm 353
    Ngrohje I lartë m³/min 16.0
      I lartë cfm 565
      Mesatar m³/min 14.8 (0.000)
      Mesatar cfm 523
      I ulët m³/min 13.5
      I ulët cfm 477
  Presioni i jashtëm statik Nom. Pa 40
Motori i ventilatorit Modeli   KFD-280-65-8A
  Shpejtësia Shkallëzimet   3
    Ftohje I lartë rpm 1,270
      Mesatar rpm 1,180
      I ulët rpm 1,080
    Ngrohje I lartë rpm 1,270
      Mesatar rpm 1,180
      I ulët rpm 1,080
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 55
  Ngrohje dBA 55
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje I lartë dBA 38
    Mesatar dBA 36 (0.000)
    I ulët dBA 30
  Ngrohje I lartë dBA 38
    Mesatar dBA 36
    I ulët dBA 30
Antipiretik Type   R-410A
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 6,35
  Gazi Diametri i jashtëm mm 12.7
  Kullimi   VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
  Termoizolimi   Tuba lëngu dhe gazi
Filtër ajri Type   Me heqje/me larje
Kontrolli i temperaturës Kontroll i mikrokompjuterit
Aksesore Standarde Manual instalimi 1
  Manual përdorimi 1
  Izolues për rakorderi 1
  Tampon izolues 1
  Metal mbërthimi 1
  Zorrë kullimi 1
  Rondele për varëset 8
  Material izolues 2
  Mbërthyes 6
  Pllakë fiksimi për rondelën 4
  Vida për flanxhat e tubave 1
  Filtër ajri 1
Power supply Emri   VE
  Faza   1~
  Frekuenca Hz 50/60
  Tensioni V 220-240
Rryma Rryma nominale e funksionimit (RLA) - 50Hz Ftohje A 0.5
    Ngrohje A 0.5
Lidhjet e telave - 50Hz For power supply Sasia   3
    Remark   3 për furnizim me energji, 4 për kabllot e njësisë së ndërmjetme (përfshirë kabllon e tokëzimit)
Notes_Description Kur lidhet me njësinë e jashtme të sistemeve të shumëfishta, referohuni specifikimeve të njësisë së jashtme të shumëfishtë për t'u lidhur.