Specifications Table for FCQG-F / AZQS-BY1 A

FCQG100FVEB / AZQS100B7Y1B A FCQG125FVEB / AZQS125B7Y1B A FCQG140FVEB / AZQS140B7Y1B A
Indoor unit FCQG100F FCQG125F FCQG140F
Outdoor unit AZQS100B7Y1B A AZQS125B7Y1B A AZQS140B7Y1B A
Kapaciteti ftohës Nom. kW 9.5 12.1 13.0
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 10.8 13.5 15.5
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 2.96 3.90 4.63
  Ngrohje Nom. kW 3.09 3.96 4.70
Efikasiteti nominal EER   3.21 3.10 2.81
  COP   3.50 3.41 3.30
  Annual energy consumption kWh 1,480 (0.000) 1,952 (0.000) 2,313 (0.000)
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A B  
    Ngrohje   B B  
Space cooling Kategoria e efikasitetit të energjisë   A    
  Kapaciteti Pdesign kW 9.50    
  SEER   5.50    
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 605    
  Kushti A (35°C - 27/19) Pdc kW 9.50    
    EERd   3.21    
    Hyrja e fuqisë kW 2.96    
  Kushti B (30°C - 27/19) Pdc kW 7.00    
    EERd   4.32    
    Hyrja e fuqisë kW 1.63    
  Kushti C (25°C - 27/19) Pdc kW 4.56    
    EERd   6.39    
    Hyrja e fuqisë kW 0.72    
  Kushti D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.99    
    EERd   8.96    
    Hyrja e fuqisë kW 0.45    
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A    
  Kapaciteti Pdesign kW 7.60    
  SCOP/A   3.85    
  SCOPnet/A   3.86    
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,764    
  Ngrohja rezervë e kërkuar në kushtet e projektimit kW 0.52    
  TOL Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -15    
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 7.66    
    COPd (COP i deklaruar)   2.03    
    Hyrja e fuqisë kW 3.78    
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7    
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 6.72    
    COPd (COP i deklaruar)   3.20    
    Hyrja e fuqisë kW 2.10    
  Kushti A (-7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 6.72    
    COPd (COP i deklaruar)   3.20    
    Hyrja e fuqisë kW 2.10    
  Kushti B (2°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 5.07    
    COPd (COP i deklaruar)   3.46    
    Hyrja e fuqisë kW 1.47    
  Kushti C (7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 3.05    
    COPd (COP i deklaruar)   5.57    
    Hyrja e fuqisë kW 0.55    
  Kushti D (12°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 3.49    
    COPd (COP i deklaruar)   6.56    
    Hyrja e fuqisë kW 0.54    
Pto (Thermostat off) W 7.0    
Konsumi i energjisë në regjime të tjera veç atij aktiv Regjimi i gatishmërisë Ftohje PSB W 7.0    
    Ngrohje PSB W 7.0    
  Crankcase heater mode PCK W 0.0    
  Regjimi fikur POFF W 7.0    
Ftohje Cdc (Ftohje me shpërbërje)   0.25    
Ngrohje Cdh (Ngrohje me shpërbërje)   0.25    
Përfshihet funksioni i ftohjes po    
Përfshihet funksioni i nxehjes po    
Përfshihet klima mesatare po    
Përfshihet stina e ftohtë jo    
Përfshihet stina e ngrohtë jo    
Logoja Ecolabel jo    
Shënime Konsumi vjetor i energjisë është në përputhje me Direktivën e etiketimit të energjisë 2002/31/EC Konsumi vjetor i energjisë është në përputhje me Direktivën e etiketimit të energjisë 2002/31/EC Konsumi vjetor i energjisë është në përputhje me Direktivën e etiketimit të energjisë 2002/31/EC
  SEER dhe SCOP janë në përputhje me EN 14825 SEER dhe SCOP janë në përputhje me EN 14825 SEER dhe SCOP janë në përputhje me EN 14825
  Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°