Tabela e specifikimeve për FCAHG-F / RZAG-LV1

FCAHG140FVEB / RZAG140L7V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 13.4
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 15.5
Efikasiteti nominal EER   3.35
  COP   4.12
  Annual energy consumption kWh 2,000 (0.000)
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A
    Ngrohje   A
Notes_Description Konsumi vjetor i energjisë është në përputhje me Direktivën e etiketimit të energjisë 2002/31/EC