Tabela e specifikimeve për FAQ-C / RZQSG-L3/9V1

FAQ71CVEB / RZQSG71L3V1B FAQ100CVEB / RZQSG100L9V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 6.8 9.5
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 7.5 10.8
Efikasiteti nominal EER   3.21 3.01
  COP   3.61 3.41
  Annual energy consumption kWh 1,060 (0.000) 1,580 (0.000)
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A B
    Ngrohje   A B
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0
Shënime EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°