Specifications Table for ERLQ-CW1

ERLQ011CAW1 ERLQ014CAW1 ERLQ016CAW1
Dimensionet Njësia Lartësia mm 1,345 1,345 1,345
    Gjerësia mm 900 900 900
    Thellësia mm 320 320 320
Pesha Njësia kg 114 114 114
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 9.52 9.52 9.52
  Gazi Diametri i jashtëm mm 15.90 15.90 15.90
  Drain OD mm 26 26 26
  Ndryshimi i nivelit IU - OU Maks. m 30.0 30.0 30.0
  Termoizolimi   Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi
Niveli i fuqisë së zhurmës Ngrohje Nom. dBA 64 (3) 64 (3) 66 (3)
  Ftohje Nom. dBA 64 (4) 66 (4) 69 (4)
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje Nom. dBA 51 (5) 51 (5) 52 (5)
  Ftohje Nom. dBA 50 (5) 52 (5) 54 (5)
Agjenti ftohës Lloji   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Mbushja TCO2Eq 7.1 7.1 7.1
  Ngarkesa kg 3.4 3.4 3.4
Power supply Emri   W1 W1 W1
  Faza   3N~ 3N~ 3N~
  Frekuenca Hz 50 50 50
  Tensioni V 400 400 400
Rryma Siguresat e rekomanduara A 20 20 20
Shënime (1) - Diapazoni i funksionimit të ngrohjes (njësia e jashtme): rritja e diapazonit me ndihmën e ngrohësit rezervë. Shihni skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit. (1) - Diapazoni i funksionimit të ngrohjes (njësia e jashtme): rritja e diapazonit me ndihmën e ngrohësit rezervë. Shihni skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit. (1) - Diapazoni i funksionimit të ngrohjes (njësia e jashtme): rritja e diapazonit me ndihmën e ngrohësit rezervë. Shihni skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit.
  (2) - Diapazoni i funksionimit të ujit të nxehtë për përdorim shtëpiak (njësia e jashtme): rritja e diapazonit me ndihmën e ngrohësit përforcues. Shihni skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit. (2) - Diapazoni i funksionimit të ujit të nxehtë për përdorim shtëpiak (njësia e jashtme): rritja e diapazonit me ndihmën e ngrohësit përforcues. Shihni skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit. (2) - Diapazoni i funksionimit të ujit të nxehtë për përdorim shtëpiak (njësia e jashtme): rritja e diapazonit me ndihmën e ngrohësit përforcues. Shihni skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit.
  (3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (4) - Kushti: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C) (4) - Kushti: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C) (4) - Kushti: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)
  (5) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion. (5) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion. (5) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion.
  (6) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (6) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (6) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë