ERLQ011CAW1 ERLQ014CAW1 ERLQ016CAW1
Mbulesa Colour   E bardhë fildishi E bardhë fildishi E bardhë fildishi
  Materiali   Pllakë çeliku e lyer dhe e galvanizuar Pllakë çeliku e lyer dhe e galvanizuar Pllakë çeliku e lyer dhe e galvanizuar
Dimensionet Njësia Lartësia mm 1,345 1,345 1,345
    Gjerësia mm 900 900 900
    Thellësia mm 320 320 320
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 1,524 1,524 1,524
    Gjerësia mm 980 980 980
    Thellësia mm 420 420 420
Weight Njësia kg 114 114 114
  Njësia e ambalazhuar kg 129 129 129
Ambalazhimi Material   Dru, EPS, Karton_, PE (rripa) Dru, EPS, Karton_, PE (rripa) Dru, EPS, Karton_, PE (rripa)
  Pesha kg 15 15 15
Shkëmbyesi i nxehtësisë Gjatësia mm 857 857 857
  Radhët Sasia   2 2 2
  Distanca midis fletëve mm 1.40 1.40 1.40
  Passes Quantity   7 7 7
  Sipërfaqja ballore 1.131 1.131 1.131
  Stadet Sasia   60 60 60
  Vrimë bosh e pllakës tubore Sasia   0 0 0
  Tube type   ø8 Hi-XSS ø8 Hi-XSS ø8 Hi-XSS
  Fleta Type   Fletë WF Fletë WF Fletë WF
    Trajtimi   Trajtim kundër gërryerjes (PE) Trajtim kundër gërryerjes (PE) Trajtim kundër gërryerjes (PE)
Ventilatori Lloji   Ventilatori i helikës Ventilatori i helikës Ventilatori i helikës
  Sasia   2 2 2
  Drejtimi i shkarkimit   Horizontal Horizontal Horizontal
Motori i ventilatorit Sasia   2 2 2
  Modeli   Motor DC pa karbonçina Motor DC pa karbonçina Motor DC pa karbonçina
  Fuqia W 70.00 70.00 70.00
  Transmetimi   Transmetim direkt Transmetim direkt Transmetim direkt
  Shpejtësia Shkallëzimet   8 8 8
    Ngrohje Nom. rpm 740 750 760
    Ftohje Nom. rpm 780 780 780
Kompresori Sasia   1 1 1
  Model   JT1G-VDYR@B2 JT1G-VDYR@B2 JT1G-VDYR@B2
  Type   Kompresor spiral i mbyllur hermetikisht Kompresor spiral i mbyllur hermetikisht Kompresor spiral i mbyllur hermetikisht
  Fuqia W 2,200.0 2,200.0 2,200.0
  Metoda e nisjes   Drejtuar me inverter Drejtuar me inverter Drejtuar me inverter
  Motori Ngrohësi i karterit Sasia   1 1 1
      Fuqia W 33 33 33
PED Category   Kategoria I, Përjashtuar nga objektivi i PED për shkak të nenit 1, pika 3.6 e 97/23/EC Kategoria I, Përjashtuar nga objektivi i PED për shkak të nenit 1, pika 3.6 e 97/23/EC Kategoria I, Përjashtuar nga objektivi i PED për shkak të nenit 1, pika 3.6 e 97/23/EC
Diapazoni i funksionimit Ngrohje Min. °CDB -25 (1) -25 (1) -25 (1)
    Maks. °CDB 35 35 35
  Ftohje Min. °CDB 10.0 10.0 10.0
    Maks. °CDB 46.0 46.0 46.0
  Ujë i ngrohtë në shtëpi Min. °CDB -20 (2) -20 (2) -20 (2)
    Maks. °CDB 35 (2) 35 (2) 35 (2)
Niveli i fuqisë së zhurmës Ngrohje Nom. dBA 64 (3) 64 (3) 66 (3)
  Ftohje Nom. dBA 64 (4) 66 (4) 69 (4)
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje Nom. dBA 51 (5) 51 (5) 52 (5)
  Ftohje Nom. dBA 50 (5) 52 (5) 54 (5)
  Regjimi i qetësisë së natës Ngrohja dBA 42 (5) 42 (5) 43 (5)
    Ftohja dBA 45 (5) 45 (5) 46 (5)
Antipiretik Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Mbushja TCO2Eq 7.1 7.1 7.1
  Ngarkesa kg 3.4 3.4 3.4
  Kontrolli   Valvula e zgjerimit (lloji elektronik) Valvula e zgjerimit (lloji elektronik) Valvula e zgjerimit (lloji elektronik)
  Qarqet Sasia   1 1 1
Vaji ftohës Lloji   Daphne FVC68D Daphne FVC68D Daphne FVC68D
  Vëllimi i ngarkuar l 1.5 1.5 1.5
Lidhjet e tubacioneve Liquid Sasia   1 1 1
    Lloji   Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike
    OD mm 9.52 9.52 9.52
  Gazi Sasia   1 1 1
    Lloji   Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike
    Diametri i jashtëm mm 15.90 15.90 15.90
  Kullimi Sasia   3 3 3
    Lloji   Vrimë Vrimë Vrimë
    Diametri i jashtëm mm 26 26 26
  Kulluesi 2 Sasia   1 1 1
    Lloji   Vrimë Vrimë Vrimë
    Diametri i jashtëm mm 18 18 18
  Gjatësia e tubacioneve Maks. OU - IU m 3 3 3
      OU - IU m 50 50 50
    Sistemi Equivalent m 70 (0.000) 70 (0.000) 70 (0.000)
      Pa ngarkesë m 10 10 10
  Additional refrigerant charge kg/m Shihni manualin e instalimit Shihni manualin e instalimit Shihni manualin e instalimit
  Ndryshimi i nivelit IU - OU Maks. m 30.0 30.0 30.0
  Termoizolimi   Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi
Metoda e shkrirjes Cikli i kundërt Cikli i kundërt Cikli i kundërt
Kontrolli i shkrirjes Sensor për temperaturën e shkëmbyesit të jashtëm të nxehtësisë Sensor për temperaturën e shkëmbyesit të jashtëm të nxehtësisë Sensor për temperaturën e shkëmbyesit të jashtëm të nxehtësisë
Capacity control Method   E kontrolluar me inverter E kontrolluar me inverter E kontrolluar me inverter
Safety devices Njësia 01   Çelësi i presionit të lartë Çelësi i presionit të lartë Çelësi i presionit të lartë
    02   Mbrojtës termik i motorit të ventilatorit Mbrojtës termik i motorit të ventilatorit Mbrojtës termik i motorit të ventilatorit
    03   Siguresa Siguresa Siguresa
Power supply Emri   W1 W1 W1
  Faza   3N~ 3N~ 3N~
  Frekuenca Hz 50 50 50
  Tensioni V 400 400 400
  Diapazoni i tensionit Min. % -10 -10 -10
    Maks. % 10 10 10
Rryma Minimum Ssc value kVa Pajisje në pajtim me EN / IEC 61000-3-12 Pajisje në pajtim me EN / IEC 61000-3-12 Pajisje në pajtim me EN / IEC 61000-3-12
  Rryma maksimale e funksionimit Ftohja A 16.3 16.3 16.3
  Recommended fuses A 20 20 20
Lidhjet e telave For power supply Remark   Shihni manualin e instalimit për njësinë e jashtme Shihni manualin e instalimit për njësinë e jashtme Shihni manualin e instalimit për njësinë e jashtme
  For connection with indoor Remark   Shihni manualin e instalimit për njësinë e jashtme Shihni manualin e instalimit për njësinë e jashtme Shihni manualin e instalimit për njësinë e jashtme
Power supply intake Vetëm njësia e jashtme Vetëm njësia e jashtme Vetëm njësia e jashtme
Shënime Diapazoni i funksionimit të ngrohjes (njësia e jashtme): rritja e diapazonit me ndihmën e ngrohësit rezervë. Shihni skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit. Diapazoni i funksionimit të ngrohjes (njësia e jashtme): rritja e diapazonit me ndihmën e ngrohësit rezervë. Shihni skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit. Diapazoni i funksionimit të ngrohjes (njësia e jashtme): rritja e diapazonit me ndihmën e ngrohësit rezervë. Shihni skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit.
  Diapazoni i funksionimit të ujit të nxehtë për përdorim shtëpiak (njësia e jashtme): rritja e diapazonit me ndihmën e ngrohësit përforcues. Shihni skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit. Diapazoni i funksionimit të ujit të nxehtë për përdorim shtëpiak (njësia e jashtme): rritja e diapazonit me ndihmën e ngrohësit përforcues. Shihni skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit. Diapazoni i funksionimit të ujit të nxehtë për përdorim shtëpiak (njësia e jashtme): rritja e diapazonit me ndihmën e ngrohësit përforcues. Shihni skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit.
  Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Kushti: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C) Kushti: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C) Kushti: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)
  Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion. Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion. Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion.
  Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë