EKSV21P1 EKSV26P EKSV26P1
Montimi Vertikal Vertikal Vertikal
Dimensionet Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 1,080 1,390 1,390
    Gjerësia mm 110 110 110
    Thellësia mm 2,100 2,100 2,100
  Njësia Lartësia mm 1,006 1,300 1,006
    Gjerësia mm 85 85 85
    Thellësia mm 2,000 2,000 2,000
Weight Njësia e ambalazhuar kg 35 45 45
  Njësia kg 33 42 42
Vëllimi l 1.3 1.7 1.7
Ambalazhimi Material   EPS, Karton, Karton_, Fletë mbështjellëse PE EPS, Karton, Karton_, Fletë mbështjellëse PE EPS, Karton, Karton_, Fletë mbështjellëse PE
  Pesha kg 2 3 3
Sipërfaqja E jashtme 2.01 2.60 2.60
  Sipërfaqja e hapjes 1.800 2.360 2.360
  Përthithësi 1.79 2.35 2.35
Veshja Mikro-term (përthithja maks. 96%, emetimi rreth 5% +/-2%) Mikro-term (përthithja maks. 96%, emetimi rreth 5% +/-2%) Mikro-term (përthithja maks. 96%, emetimi rreth 5% +/-2%)
Përthithësi Grumbullues me tuba bakri në formë harpe me pllakë të veçantë alumini të veshur dhe të ngjitur me laser Grumbullues me tuba bakri në formë harpe me pllakë të veçantë alumini të veshur dhe të ngjitur me laser Grumbullues me tuba bakri në formë harpe me pllakë të veçantë alumini të veshur dhe të ngjitur me laser
Veshja me xham Xham sigurie me një fletë, transmetimi +/- 92% Xham sigurie me një fletë, transmetimi +/- 92% Xham sigurie me një fletë, transmetimi +/- 92%
Sistemi i disponueshëm i montimit mbi çati mbi çati mbi çati
Këndi i lejuar i çatisë Min. ° 15 15 15
  Maks. ° 80 80 80
Shkëmbyesi i nxehtësisë Rënia maksimale e presionit në 100l/h Ana e panelit diellor mBar 4 3 3
Qarku i ujit Diametri i lidhjeve të tubacioneve inç G 1" (IG)   G 1" (IG)
Presioni i funksionimit Maks. bar 6 6 6
Temperatura në gjendje pushimi Maks. °C 192 192 192
Performanca termike efikasiteti i kolektorit (Ƞcol) % 61 60.5 61
  Efikasiteti pa humbje η0 % 0.781 0.784 0.784
  Koeficienti i humbjes së nxehtësisë a1 W/m².K 4.240 4.250 4.250
  Varësia e temperaturës e koeficientit të humbjes së energjisë a2 W/m².K² 0.006 0.007 0.007
  Kapaciteti termik kJ/K 4.9 6.5 6.5
  Ndryshimi aksidental i këndit IAM në 50°   0.94 0.94 0.94