Specifications Table for EKRUCBS

EKRUCBSA
Sisteme kontrolli Kategoria e kontrollit të temperaturës   C
  Kontributi në efikasitetin sezonal të ngrohjes së ambientit % 4.0