EKRTR1
Dimensionet Termostati Lartësia mm 87
    Gjerësia mm 125
    Thellësia mm 34
  Marrësi Lartësia mm 170
    Gjerësia mm 50
    Thellësia mm 28
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 70
    Gjerësia mm 200
    Thellësia mm 140
Weight Termostati g 210
  Marrësi g 125
  Njësia e ambalazhuar g 665
Ambalazhimi Material   Karton_
  Pesha g 85
Temperatura e ambientit Ruajtja Min. °C -20
    Min. °F -4
    Maks. °C 60
    Maks. °F 140
  Funksionimi Min. °C 0
    Min. °F 32
    Maks. °C 50
    Maks. °F 122
Diapazoni i përcaktimit të temperaturave Ngrohje Min. °C 4
    Min. °F 40
    Maks. °C 37
    Maks. °F 99
  Ftohje Min. °C 4
    Min. °F 40
    Maks. °C 37
    Maks. °F 99
Zgjidhja e vendosjes së temperaturës °C 0.5
Zgjidhja e vendosjes së temperaturës °F 1
Orë po
Funksioni rregullues Diapazon proporcional
Sisteme kontrolli Kategoria e kontrollit të temperaturës   A
  Kontributi në efikasitetin sezonal të ngrohjes së ambientit % 2.0
Power supply Termostati Tensioni V Me bateri 3x AA-LRG (alkaline)
  Marrësi Tensioni V 230
  Frekuenca Hz 50
  Faza   1~
  Diapazoni i tensionit Min. % -10
    Maks. % 10
Lidhja Termostati   Me valë
  Marrësi   Me tela
Distanca maksimale nga marrësi Brenda m rreth 30 m
  Jashtë m rreth 100 m
Rryma maksimale e vlerësuar e ndërrimit (në 230VAC) A 4.0 (1)
Notes_Description 230VAC