Tabela e specifikimeve për EKHYMNT2A

EKHYMNT2AA
Dimensionet Njësia Lartësia mm 100
    Gjerësia mm 200
    Thellësia mm 450
Pesha Njësia kg 3.5
  Njësia e ambalazhuar kg 4