EKHWS200B3Z2 EKHWS300B3Z2
Mbulesa Colour   E bardhë neutrale E bardhë neutrale
  Materiali   Çelik i butë i emaluar me epoksi Çelik i butë i emaluar me epoksi
Dimensionet Njësia Lartësia Rezervuari mm 1,150 1,600
    Gjerësia mm 580 580
    Thellësia mm 580 580
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 1,200 1,650
    Gjerësia mm 600 600
    Thellësia mm 600 600
Weight Njësia Bosh kg 45 59
  Packed unit Empty kg 51 66
Ambalazhimi Material   Karton_, EPS Karton_, EPS
  Pesha kg 4 5
Tank Vëllimi i ujit l 200 285
  Materiali   Inoks (DIN 1.4521) Inoks (DIN 1.4521)
  Temperatura maksimale e ujit °C 85 (0.000) 85 (0.000)
  Presioni maksimal i ujit bar 10 10
  Izolimi Humbja e nxehtësisë kWh/24h 177.0 (1) 219.0 (1)
    Materiali   Shkumë poliuretani Shkumë poliuretani
    Trashësia minimale mm 40.0 40.0
  Kategoria e efikasitetit të energjisë   C C
  Humbja standard e nxehtësisë W 74 91
  Volumi i ruajtjes l 200 285
  Volumi i ruajtjes 0.000 0.000
Shkëmbyesi i nxehtësisë Sasia   1 1
  Tube material   Çelik dupleks LDX 2101 Çelik dupleks LDX 2101
Ngrohësi përforcues Sasia   1.0 1.0
  Kapaciteti kW 3 3
Valvul me 3 drejtime Koeficienti i qarkullimit (kV) Njësia m³/h 12.0 12.0
  Hyrja inç RP 1" RP 1"
  Dalja Lloji inç 2 x RP 1" 2 x RP 1"
Sensori i temperaturës Gjatësia e kabllos m 12.0 12.0
Lidhjet e tubacioneve Diametri i hyrjes së ujit në shkëmbyesin e nxehtësisë inç G 3/4" (femër) G 3/4" (femër)
  Diametri i daljes së ujit në shkëmbyesin e nxehtësisë inç G 3/4" (femër) G 3/4" (femër)
  Hyrja e ujit të ftohtë Diametri inç G 3/4" (femër) G 3/4" (femër)
  Dalja e ujit të ngrohtë Diametri inç G 3/4" (femër) G 3/4" (femër)
  Lidhja e riqarkullimit inç G 3/4" (femër) G 3/4" (femër)
Power supply Faza   2~ 2~
  Frekuenca Hz 50 50
  Tensioni V 400 400
Rryma Rryma nominale e funksionimit (RLA) A 7.500 7.500
  Siguresa Size A 20 20
    Faza   2~ 2~
Notes_Description Humbja e nxehtësisë sipas EN12897 Humbja e nxehtësisë sipas EN12897