EK2CB07CAV3
Mbulesa Colour   E bardhë
  Materiali   Fletë metalike e ngjyrosur më parë
Dimensionet Njësia Lartësia mm 360
    Gjerësia mm 340
    Thellësia mm 97.0
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 406
    Gjerësia mm 392
    Thellësia mm 136
Weight Njësia kg 4.00
  Njësia e ambalazhuar kg 5.00
Ambalazhimi Material   Karton, EPS
Diapazoni i funksionimit Instalimi i brendshëm Ambienti Min. °CDB 5.00
      Maks. °CDB 35.0
Vendi i instalimit E brendshme
Power supply Faza   1~
  Frekuenca Hz 50
  Tensioni V 230
  Diapazoni i tensionit Min. % -10
    Maks. % 10
IP class IP   IP X0B
Rryma Recommended fuses A 10
Lidhjet e telave For power supply Quantity   3G
    Remark   Sipërfaqja e prerjes së tërthortë të kabllos 2,5 mm2
  Kablloja e komunikimit Sasia   3
    Shënime   Sipërfaqja minimale e prerjes së tërthortë të kabllos 0,75 mm2, gjatësia maksimale 3 m, Shikoni shënimin 2
  Matësi elektrik Sasia   4
    Shënime   Minimumi 0,75 mm² (identifikim impulsesh 5VDC)
  Për lidhje me R6T Sasia   2
    Shënime   Minimumi 0,75 mm²
Kërkesat e kabllos Rendimenti i punës NDEZUR/FIKUR Sasia e telave   2.00
    Rryma maksimale e funksionimit A Sipërfaqja minimale e prerjes së tërthortë të kabllos 0,75 mm2
  Informacion defekti Sasia e telave   2.00
    Rryma maksimale e funksionimit A Sipërfaqja minimale e prerjes së tërthortë të kabllos 0,75 mm2
Shënime Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë
  Mes *KCB*C* dhe *K2CB*C*
  Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregulloreve kombëtare dhe lokale