Specifications Table for EHVH-D9WG

EHVH08S18DA9WG EHVH08S23DA9WG EHVH08S18DJ9WG EHVH08S23DJ9WG
Casing Ngjyra   Grey + Black Grey + Black Grey + Black Grey + Black
  Material   Fletë metalike e ngjyrosur më parë Fletë metalike e ngjyrosur më parë Fletë metalike e ngjyrosur më parë Fletë metalike e ngjyrosur më parë
Dimensionet Njësia Lartësia mm 1,650 1,850 1,650 1,850
    Gjerësia mm 595 595 595 595
    Thellësia mm 625 625 625 625
Pesha Njësia kg 119 128 119 128
PED Category   Art. 4.3, Shihni shënimin 1 Art. 4.3, Shihni shënimin 1 Art. 4.3, Shihni shënimin 1 Art. 4.3, Shihni shënimin 1
Niveli i fuqisë së zhurmës Nom. dBA 42 (8) 42 (8) 42 (7) 42 (7)
Niveli i presionit të zhurmës Nom. dBA 28 (9) 28 (9) 28 (8) 28 (8)
Diapazoni i funksionimit Ngrohja Ana e ujit Min. °C 0 (10) 0 (10) 0 (9) 0 (9)
      Maks. °C 0 (10) 0 (10) 0 (9) 0 (9)
  Ftohja Ambienti Min. °CDB 0 (10) 0 (10) 0 (9) 0 (9)
    Ana e ujit Min. °C 0 (10) 0 (10) 0 (9) 0 (9)
      Maks. °C 0 (10) 0 (10) 0 (9) 0 (9)
Power supply Emri   Shikoni shënimin 11 Shikoni shënimin 11 Shikoni shënimin 10 Shikoni shënimin 10
Ngrohësi elektrik Furnizimi me energji Emri   9W 9W 9W 9W
    Faza   3~ 3~ 3~ 3~
    Frekuenca Hz 50 50 50 50
    Tensioni V 400 400 400 400
  Siguresat e rekomanduara A 20.000 (13) 20.000 (13) 20.000 (11) 20.000 (11)
Shënime (1) - Kategoria e njësisë PED: Art3§3: përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC (1) - Kategoria e njësisë PED: Art3§3: përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC (1) - Kategoria e njësisë PED: Art3§3: përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC (1) - Kategoria e njësisë PED: Art3§3: përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC
  (2) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes). (2) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes). (2) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes). (2) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes).
  (3) - Shikoni gamën e funksionimit të ujit të ngrohtë shtëpiak në specifikimin ERGA-D (3) - Shikoni gamën e funksionimit të ujit të ngrohtë shtëpiak në specifikimin ERGA-D (3) - Bazuar në dT nga 45 K (3) - Bazuar në dT nga 45 K
  (4) - Bazuar në dT nga 45 K (4) - Bazuar në dT nga 45 K (4) - Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit (4) - Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit
  (5) - Përfshirë tubacionet + PHE; pa përfshirë enën e zgjerimit (5) - Përfshirë tubacionet + PHE; pa përfshirë enën e zgjerimit (5) - Përfshirë tubacionet + PHE; pa përfshirë enën e zgjerimit (5) - Përfshirë tubacionet + PHE; pa përfshirë enën e zgjerimit
  (6) - Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit (6) - Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit (6) - Duke përjashtuar ujin e njësisë. Ky volum minimal i ujit është i mjaftueshëm për shumicën e aplikacioneve. Gjatë proceseve kritike mund të kërkohet më shumë ujë. (6) - Duke përjashtuar ujin e njësisë. Ky volum minimal i ujit është i mjaftueshëm për shumicën e aplikacioneve. Gjatë proceseve kritike mund të kërkohet më shumë ujë.
  (7) - Duke përjashtuar ujin e njësisë. Ky volum minimal i ujit është i mjaftueshëm për shumicën e aplikacioneve. Gjatë proceseve kritike mund të kërkohet më shumë ujë. (7) - Duke përjashtuar ujin e njësisë. Ky volum minimal i ujit është i mjaftueshëm për shumicën e aplikacioneve. Gjatë proceseve kritike mund të kërkohet më shumë ujë. (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)
  (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (8) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike. Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës. (8) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike. Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.
  (9) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike. Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës. (9) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike. Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës. (9) - Referojuni gamës së funksionimit të njësisë. (9) - Referojuni gamës së funksionimit të njësisë.
  (10) - Referojuni gamës së funksionimit të njësisë. (10) - Referojuni gamës së funksionimit të njësisë. (10) - Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së ujit është vetëm për ngrohësin rezervë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë. (10) - Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së ujit është vetëm për ngrohësin rezervë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë.
  (11) - Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së ujit është vetëm për ngrohësin rezervë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë. (11) - Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së ujit është vetëm për ngrohësin rezervë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë. (11) - 4 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike) (11) - 4 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike)
  (12) - 2 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike) (12) - 2 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike) (12) - 2 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike) (12) - 2 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike)
  (13) - 4 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike) (13) - 4 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike)