Specifications Table for EHBH-CB

EHBH04CB3V EHBH08CB3V EHBH08CB9W EHBH11CB9W EHBH11CB3V EHBH16CB9W EHBH16CB3V
Kapaciteti i ngrohësit Hapi 1 kW 3 3 3 3 3 3 3
  Hapi 2 kW     maks. 6 kW maks. 6 kW   maks. 6 kW  
Fuqia në hyrje Nom. kW 0.075 0.075 0.075 0.110 0.110 0.170 0.170
Mbulesa Colour   E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë
  Materiali   Fletë metalike e ngjyrosur më parë Fletë metalike e ngjyrosur më parë Fletë metalike e ngjyrosur më parë Fletë metalike e ngjyrosur më parë Fletë metalike e ngjyrosur më parë Fletë metalike e ngjyrosur më parë Fletë metalike e ngjyrosur më parë
Dimensionet Njësia Lartësia mm 890 890 890 890 890 890 890
    Gjerësia mm 480 480 480 480 480 480 480
    Thellësia mm 344 344 344 344 344 344 344
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 415 415 415 415 415 415 415
    Gjerësia mm 650 650 650 650 650 650 650
    Thellësia mm 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016
Weight Njësia kg 41.0 43.0 45.0 44.0 43.0 45.0 44.0
  Njësia e ambalazhuar kg 45.0 46.0 48.0 47.0 46.0 48.0 46.0
Ambalazhimi Material   Karton_, EPS, PP (Rripa) Karton_, EPS, PP (Rripa) Karton_, EPS, PP (Rripa) Karton_, EPS, PP (Rripa) Karton_, EPS, PP (Rripa) Karton_, EPS, PP (Rripa) Karton_, EPS, PP (Rripa)
  Pesha kg 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80
PED Category   Art3§3, Shihni shënimin 1 Kategoria I, Shihni shënimin 1 Kategoria I, Shihni shënimin 1 Art3§3, Shihni shënimin 1 Art3§3, Shihni shënimin 1 Art3§3, Shihni shënimin 1 Art3§3, Shihni shënimin 1
  Pjesa më kritike Emri   Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës        
    Ps*V bar   51.0 51.0        
Pompa Type   Motor DC Motor DC Motor DC Motor DC Motor DC Motor DC Motor DC
  Nr of speeds   E kontrolluar me inverter E kontrolluar me inverter E kontrolluar me inverter E kontrolluar me inverter E kontrolluar me inverter E kontrolluar me inverter E kontrolluar me inverter
  Fuqia në hyrje W 45 45 45 76 76 140 140
Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës së ujit Lloji   Pllakë e kallaisur Pllakë e kallaisur Pllakë e kallaisur Pllakë e kallaisur Pllakë e kallaisur Pllakë e kallaisur Pllakë e kallaisur
  Sasia   1 1 1 1 1 1 1
  Vëllimi i ujit l 0.900 1.30 1.30 1.00 1.00 1.00 1.00
  Niveli i qarkullimit të ujit Min. l/min 13.0 (2) 13.0 (2) 13.0 (2) 16.0 (2) 16.0 (2) 16.0 (2) 16.0 (2)
    Maks. l/min 13.0 21.5 21.5 46.0 46.0 46.0 46.0
  Materiali i izolimit   Shkumë elastomerike Shkumë elastomerike Shkumë elastomerike Shkumë elastomerike Shkumë elastomerike Shkumë elastomerike Shkumë elastomerike
Ena e zgjerimit Vëllimi l 10 10 10 10 10 10 10
  Presioni maks. i ujit bar 3 3 3 3 3 3 3
  Para-presioni bar 1 1 1 1 1 1 1
Water filter Diametri i vrimave mm 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
  Material   bakër - tunxh - inoks bakër - tunxh - inoks bakër - tunxh - inoks bakër - tunxh - inoks bakër - tunxh - inoks bakër - tunxh - inoks bakër - tunxh - inoks
Qarku i ujit Diametri i lidhjeve të tubacioneve inç G 1"1/4" (femër) G 1"1/4" (femër) G 1"1/4" (femër) G 1"1/4" (femër) G 1"1/4" (femër) G 1"1/4" (femër) G 1"1/4" (femër)
  Valvula e sigurisë bar 3 3 3 3 3 3 3
  Manometri   po po po po po po po
  Valvul kullimi / valvul mbushjeje   po po po po po po po
  Valvula e bllokimit   po po po po po po po
  Valvula e pastrimit të ajrit   po po po po po po po
  Vëllimi total i ujit l 3.00 (3) 4.00 (3) 4.00 (3) 4.00 (3) 4.00 (3) 4.00 (3) 4.00 (3)
Qarku i agjentit ftohës Diametri i anës së gazit mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Diametri i anës së lëngut mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52
Niveli i fuqisë së zhurmës Nom. dBA 40.0 (4) 40.0 (4) 40.0 (4) 41.0 (4) 41.0 (4) 44.0 (4) 44.0 (4)
Niveli i presionit të zhurmës Nom. dBA 26.0 (5) 26.0 (5) 26.0 (5) 27.0 (5) 27.0 (5) 30.0 (5) 30.0 (5)
Diapazoni i funksionimit Ngrohje Ana e ujit Min. °C 15 (6) 15 (6) 15 (6) 15 (6) 15 (6) 15 (6) 15 (6)
      Maks. °C 55.0 55.0 55.0 55.0 (8) 55.0 (8) 55.0 (8) 55.0 (8)
  Instalimi i brendshëm Ambienti Min. °CDB 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
      Maks. °CDB 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
  Ujë i ngrohtë në shtëpi Ana e ujit Min. °C 25 25 25 25 25 25 25
      Maks. °C 80 (10) 80 (10) 80 (10) 80 (10) 80 (10) 80 (10) 80 (10)
Safety devices Njësia 01   Ndërprerje termike Ndërprerje termike Ndërprerje termike Ndërprerje termike Ndërprerje termike Ndërprerje termike Ndërprerje termike
Power supply Emri   Shikoni shënimin 11 Shikoni shënimin 11 Shikoni shënimin 11 Shikoni shënimin 11 Shikoni shënimin 11 Shikoni shënimin 11 Shikoni shënimin 11
  Diapazoni i tensionit Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Maks. % 10 10 10 10 10 10 10
IP class IP   IP X0B IP X0B IP X0B IP X0B IP X0B IP X0B IP X0B
Ngrohës elektrik Furnizimi me energji Emri   3V3 3V3 9W 9W 3V3 9W 3V3
    Faza   1~ 1~ Referojuni manualit të instalimit ose skicës 4D093592 Referojuni manualit të instalimit ose skicës 4D093592 1~ Referojuni manualit të instalimit ose skicës 4D093592 1~
    Frekuenca Hz 50 50 50 50 50 50 50
    Tensioni V 230 230     230   230
  Rryma Rryma e funksionimit A 13.0 13.0     13.0   13.0
    Vlera minimale Ssc     Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12 Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12   Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12  
  Rryma e ngrohësit rezervë + ngrohësi përforcues (modelet EKHW*) Rryma e funksionimit *V3 A 26 (13+13) 26 (13+13)     26 (13+13)   26 (13+13)
    Vlera minimale Ssc *V3   Shikoni shënimin 13 Shikoni shënimin 13 Shikoni shënimin 13 Shikoni shënimin 13 Shikoni shënimin 13 Shikoni shënimin 13 Shikoni shënimin 13
  Diapazoni i tensionit Min. % -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
    Maks. % 10 10 10 10 10 10 10
Lidhjet e telave Kablloja e komunikimit Sasia   3 3 3 3 3 3 3
    Shënime   2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²
  Matësi elektrik Sasia   2 2 2 2 2 2 2
    Shënime   Minimumi 0,75 mm² (identifikim impulsesh 5VDC) Minimumi 0,75 mm² (identifikim impulsesh 5VDC) Minimumi 0,75 mm² (identifikim impulsesh 5VDC) Minimumi 0,75 mm² (identifikim impulsesh 5VDC) Minimumi 0,75 mm² (identifikim impulsesh 5VDC) Minimumi 0,75 mm² (identifikim impulsesh 5VDC) Minimumi 0,75 mm² (identifikim impulsesh 5VDC)
  Furnizimi me energji me normë preferenciale kWh Sasia   Fuqia: 2 Fuqia: 2 Fuqia: 2 Fuqia: 2 Fuqia: 2 Fuqia: 2 Fuqia: 2
    Shënime   Fuqia 6,3 A, Shikoni shënimin 14 Fuqia 6,3 A, Shikoni shënimin 14 Fuqia 6,3 A, Shikoni shënimin 14 Fuqia 6,3 A, Shikoni shënimin 14 Fuqia 6,3 A, Shikoni shënimin 14 Fuqia 6,3 A, Shikoni shënimin 14 Fuqia 6,3 A, Shikoni shënimin 14
  Pompa e ujit të nxehtë në shtëpi Sasia   2 2 2 2 2 2 2
    Shënime   Minimumi 0,75 mm² (2A rrymë e shpejtë, 1A e vazhdueshme) Minimumi 0,75 mm² (2A rrymë e shpejtë, 1A e vazhdueshme) Minimumi 0,75 mm² (2A rrymë e shpejtë, 1A e vazhdueshme) Minimumi 0,75 mm² (2A rrymë e shpejtë, 1A e vazhdueshme) Minimumi 0,75 mm² (2A rrymë e shpejtë, 1A e vazhdueshme) Minimumi 0,75 mm² (2A rrymë e shpejtë, 1A e vazhdueshme) Minimumi 0,75 mm² (2A rrymë e shpejtë, 1A e vazhdueshme)
  Për furnizimin me energji të ngrohësit rezervë Quantity   3G 3G Referojuni manualit të instalimit ose skicës 4D093592 Referojuni manualit të instalimit ose skicës 4D093592 3G Referojuni manualit të instalimit ose skicës 4D093592 3G
    Shënime   Shikoni shënimin 14 Shikoni shënimin 14 Shikoni shënimin 14 Shikoni shënimin 14 Shikoni shënimin 14 Shikoni shënimin 14 Shikoni shënimin 14
  Për lidhje të furnizimit me energji me modelin opsional *KHW* Sasia   3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G
    Shënime   13A, Shikoni shënimin 14 13A, Shikoni shënimin 14 13A, Shikoni shënimin 14 13A, Shikoni shënimin 14 13A, Shikoni shënimin 14 13A, Shikoni shënimin 14 13A, Shikoni shënimin 14
  Për lidhje në modelin opsional *KHW* + Q2L Sasia   5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G
    Shënime   Për më shumë detaje për shkallën e tensionit dhe rrymës, referojuni manualit të instalimit, Shikoni shënimin 14 Për më shumë detaje për shkallën e tensionit dhe rrymës, referojuni manualit të instalimit, Shikoni shënimin 14 Për më shumë detaje për shkallën e tensionit dhe rrymës, referojuni manualit të instalimit, Shikoni shënimin 14 Për më shumë detaje për shkallën e tensionit dhe rrymës, referojuni manualit të instalimit, Shikoni shënimin 14 Për më shumë detaje për shkallën e tensionit dhe rrymës, referojuni manualit të instalimit, Shikoni shënimin 14 Për më shumë detaje për shkallën e tensionit dhe rrymës, referojuni manualit të instalimit, Shikoni shënimin 14 Për më shumë detaje për shkallën e tensionit dhe rrymës, referojuni manualit të instalimit, Shikoni shënimin 14
  Për lidhje me R5T Sasia   Teli i përfshirë në opsionin *KHW* Teli i përfshirë në opsionin *KHW* Teli i përfshirë në opsionin *KHW* Teli i përfshirë në opsionin *KHW* Teli i përfshirë në opsionin *KHW* Teli i përfshirë në opsionin *KHW* Teli i përfshirë në opsionin *KHW*
    Shënime   Teli i përfshirë në opsionin *KHW* Teli i përfshirë në opsionin *KHW* Teli i përfshirë në opsionin *KHW* Teli i përfshirë në opsionin *KHW* Teli i përfshirë në opsionin *KHW* Teli i përfshirë në opsionin *KHW* Teli i përfshirë në opsionin *KHW*
  Për lidhje me R6T Sasia   2 2 2 2 2 2 2
    Shënime   Minimumi 0,75 mm² Minimumi 0,75 mm² Minimumi 0,75 mm² Minimumi 0,75 mm² Minimumi 0,75 mm² Minimumi 0,75 mm² Minimumi 0,75 mm²
  Për lidhje me A3P Sasia   Në varësi të llojit të termostatit, referojuni manualit të instalimit Në varësi të llojit të termostatit, referojuni manualit të instalimit Në varësi të llojit të termostatit, referojuni manualit të instalimit Në varësi të llojit të termostatit, referojuni manualit të instalimit Në varësi të llojit të termostatit, referojuni manualit të instalimit Në varësi të llojit të termostatit, referojuni manualit të instalimit Në varësi të llojit të termostatit, referojuni manualit të instalimit
    Shënime   Voltazhi: 230V / Rryma maks.: 100mA / Min. 0.75mm², Shikoni shënimin 14 Voltazhi: 230V / Rryma maks.: 100mA / Min. 0.75mm², Shikoni shënimin 14 Voltazhi: 230V / Rryma maks.: 100mA / Min. 0.75mm², Shikoni shënimin 14 Voltazhi: 230V / Rryma maks.: 100mA / Min. 0.75mm², Shikoni shënimin 14 Voltazhi: 230V / Rryma maks.: 100mA / Min. 0.75mm², Shikoni shënimin 14 Voltazhi: 230V / Rryma maks.: 100mA / Min. 0.75mm², Shikoni shënimin 14 Voltazhi: 230V / Rryma maks.: 100mA / Min. 0.75mm², Shikoni shënimin 14
  Për lidhje me M2S Sasia   2 2 2 2 2 2 2
    Shënime   Voltazhi: 230V / Rryma maks.: 100mA / Min. 0.75mm², Shikoni shënimin 14 Voltazhi: 230V / Rryma maks.: 100mA / Min. 0.75mm², Shikoni shënimin 14 Voltazhi: 230V / Rryma maks.: 100mA / Min. 0.75mm², Shikoni shënimin 14 Voltazhi: 230V / Rryma maks.: 100mA / Min. 0.75mm², Shikoni shënimin 14 Voltazhi: 230V / Rryma maks.: 100mA / Min. 0.75mm², Shikoni shënimin 14 Voltazhi: 230V / Rryma maks.: 100mA / Min. 0.75mm², Shikoni shënimin 14 Voltazhi: 230V / Rryma maks.: 100mA / Min. 0.75mm², Shikoni shënimin 14
  Për lidhje me M3S Sasia   3 3 3 3 3 3 3
    Shënime   Tensioni: 230 V / Rryma maks.: 100 mA / Min. 0,75 mm², Shikoni shënimin 14 Tensioni: 230 V / Rryma maks.: 100 mA / Min. 0,75 mm², Shikoni shënimin 14 Tensioni: 230 V / Rryma maks.: 100 mA / Min. 0,75 mm², Shikoni shënimin 14 Tensioni: 230 V / Rryma maks.: 100 mA / Min. 0,75 mm², Shikoni shënimin 14 Tensioni: 230 V / Rryma maks.: 100 mA / Min. 0,75 mm², Shikoni shënimin 14 Tensioni: 230 V / Rryma maks.: 100 mA / Min. 0,75 mm², Shikoni shënimin 14 Tensioni: 230 V / Rryma maks.: 100 mA / Min. 0,75 mm², Shikoni shënimin 14
  Për lidhje me ngrohësin e pllakës së poshtme Sasia   2 2 2 2 2 2 2
    Shënime   Tensioni: 230V / Min. 0,75 mm², Shikoni shënimin 14 Tensioni: 230V / Min. 0,75 mm², Shikoni shënimin 14 Tensioni: 230V / Min. 0,75 mm², Shikoni shënimin 14 Tensioni: 230V / Min. 0,75 mm², Shikoni shënimin 14 Tensioni: 230V / Min. 0,75 mm², Shikoni shënimin 14 Tensioni: 230V / Min. 0,75 mm², Shikoni shënimin 14 Tensioni: 230V / Min. 0,75 mm², Shikoni shënimin 14
  Për lidhje me ndërfaqen e përdoruesit Sasia   2 2 2 2 2 2 2
    Shënime   0,75 mm² deri 1,25 mm² (gjatësia maksimale 500 m) 0,75 mm² deri 1,25 mm² (gjatësia maksimale 500 m) 0,75 mm² deri 1,25 mm² (gjatësia maksimale 500 m) 0,75 mm² deri 1,25 mm² (gjatësia maksimale 500 m) 0,75 mm² deri 1,25 mm² (gjatësia maksimale 500 m) 0,75 mm² deri 1,25 mm² (gjatësia maksimale 500 m) 0,75 mm² deri 1,25 mm² (gjatësia maksimale 500 m)
  Për lidhje me FWXV* opsionale (kërkohet inputi dhe rendimenti) Sasia   4 4 4 4 4 4 4
    Shënime   100 mA, minimumi 0,75 mm² 100 mA, minimumi 0,75 mm² 100 mA, minimumi 0,75 mm² 100 mA, minimumi 0,75 mm² 100 mA, minimumi 0,75 mm² 100 mA, minimumi 0,75 mm² 100 mA, minimumi 0,75 mm²
Shënime Kategoria e njësisë PED: përjashtohet nga juridiksioni i PED për shkak të artikullit 1, pika 3.6 e direktivës 97/23/EC Kategoria e njësisë PED: përjashtohet nga juridiksioni i PED për shkak të artikullit 1, pika 3.6 e direktivës 97/23/EC Kategoria e njësisë PED: përjashtohet nga juridiksioni i PED për shkak të artikullit 1, pika 3.6 e direktivës 97/23/EC Kategoria e njësisë PED: përjashtohet nga juridiksioni i PED për shkak të artikullit 1, pika 3.6 e direktivës 97/23/EC Kategoria e njësisë PED: përjashtohet nga juridiksioni i PED për shkak të artikullit 1, pika 3.6 e direktivës 97/23/EC Kategoria e njësisë PED: përjashtohet nga juridiksioni i PED për shkak të artikullit 1, pika 3.6 e direktivës 97/23/EC Kategoria e njësisë PED: përjashtohet nga juridiksioni i PED për shkak të artikullit 1, pika 3.6 e direktivës 97/23/EC
  Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes). Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes). Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes). Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes). Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes). Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes). Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes).
  Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)
  Niveli i presionit të zhurmës matet në një dhomë anekoike në një distancë prej 1 m nga njësia. Kjo është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe mjedisit akustik. Niveli i presionit të zhurmës është vlera maksimale e mundshme brenda gamës së funksionimit të njësisë. Niveli i presionit të zhurmës matet në një dhomë anekoike në një distancë prej 1 m nga njësia. Kjo është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe mjedisit akustik. Niveli i presionit të zhurmës është vlera maksimale e mundshme brenda gamës së funksionimit të njësisë. Niveli i presionit të zhurmës matet në një dhomë anekoike në një distancë prej 1 m nga njësia. Kjo është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe mjedisit akustik. Niveli i presionit të zhurmës është vlera maksimale e mundshme brenda gamës së funksionimit të njësisë. Niveli i presionit të zhurmës matet në një dhomë anekoike në një distancë prej 1 m nga njësia. Kjo është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe mjedisit akustik. Niveli i presionit të zhurmës është vlera maksimale e mundshme brenda gamës së funksionimit të njësisë. Niveli i presionit të zhurmës matet në një dhomë anekoike në një distancë prej 1 m nga njësia. Kjo është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe mjedisit akustik. Niveli i presionit të zhurmës është vlera maksimale e mundshme brenda gamës së funksionimit të njësisë. Niveli i presionit të zhurmës matet në një dhomë anekoike në një distancë prej 1 m nga njësia. Kjo është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe mjedisit akustik. Niveli i presionit të zhurmës është vlera maksimale e mundshme brenda gamës së funksionimit të njësisë. Niveli i presionit të zhurmës matet në një dhomë anekoike në një distancë prej 1 m nga njësia. Kjo është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe mjedisit akustik. Niveli i presionit të zhurmës është vlera maksimale e mundshme brenda gamës së funksionimit të njësisë.
  15°C-25°C: Vetëm BUH, mosfunksionimi i pompës ngrohëse = gjatë vënies në punë 15°C-25°C: Vetëm BUH, mosfunksionimi i pompës ngrohëse = gjatë vënies në punë 15°C-25°C: Vetëm BUH, mosfunksionimi i pompës ngrohëse = gjatë vënies në punë 15°C-25°C: Vetëm BUH, mosfunksionimi i pompës ngrohëse = gjatë vënies në punë 15°C-25°C: Vetëm BUH, mosfunksionimi i pompës ngrohëse = gjatë vënies në punë 15°C-25°C: Vetëm BUH, mosfunksionimi i pompës ngrohëse = gjatë vënies në punë 15°C-25°C: Vetëm BUH, mosfunksionimi i pompës ngrohëse = gjatë vënies në punë
  Më poshtë nëse instalohet ngrohës rezervë; Në rast se nuk ka ngrohës rezervë, atëherë funksionimi i pompës së nxehtësisë fillon në 10°C Më poshtë nëse instalohet ngrohës rezervë; Në rast se nuk ka ngrohës rezervë, atëherë funksionimi i pompës së nxehtësisë fillon në 10°C Më poshtë nëse instalohet ngrohës rezervë; Në rast se nuk ka ngrohës rezervë, atëherë funksionimi i pompës së nxehtësisë fillon në 10°C Më poshtë nëse instalohet ngrohës rezervë; Në rast se nuk ka ngrohës rezervë, atëherë funksionimi i pompës së nxehtësisë fillon në 10°C Më poshtë nëse instalohet ngrohës rezervë; Në rast se nuk ka ngrohës rezervë, atëherë funksionimi i pompës së nxehtësisë fillon në 10°C Më poshtë nëse instalohet ngrohës rezervë; Në rast se nuk ka ngrohës rezervë, atëherë funksionimi i pompës së nxehtësisë fillon në 10°C Më poshtë nëse instalohet ngrohës rezervë; Në rast se nuk ka ngrohës rezervë, atëherë funksionimi i pompës së nxehtësisë fillon në 10°C
  Referojuni diapazonit të përdorimit për detaje të ndryshimeve mes modeleve *RHQ* dhe *RLQ* Referojuni diapazonit të përdorimit për detaje të ndryshimeve mes modeleve *RHQ* dhe *RLQ* Referojuni diapazonit të përdorimit për detaje të ndryshimeve mes modeleve *RHQ* dhe *RLQ* Referojuni diapazonit të përdorimit për detaje të ndryshimeve mes modeleve *RHQ* dhe *RLQ* Referojuni diapazonit të përdorimit për detaje të ndryshimeve mes modeleve *RHQ* dhe *RLQ* Referojuni diapazonit të përdorimit për detaje të ndryshimeve mes modeleve *RHQ* dhe *RLQ* Referojuni diapazonit të përdorimit për detaje të ndryshimeve mes modeleve *RHQ* dhe *RLQ*
  Nëse pritet kondensim, duhet të merret në konsideratë instalimi i një pakete kullimi. Nëse pritet kondensim, duhet të merret në konsideratë instalimi i një pakete kullimi. Nëse pritet kondensim, duhet të merret në konsideratë instalimi i një pakete kullimi. Nëse pritet kondensim, duhet të merret në konsideratë instalimi i një pakete kullimi. Nëse pritet kondensim, duhet të merret në konsideratë instalimi i një pakete kullimi. Nëse pritet kondensim, duhet të merret në konsideratë instalimi i një pakete kullimi. Nëse pritet kondensim, duhet të merret në konsideratë instalimi i një pakete kullimi.
  > 50°C vetëm BSH, pa përdorim të pompës ngrohëse > 50°C vetëm BSH, pa përdorim të pompës ngrohëse > 50°C vetëm BSH, pa përdorim të pompës ngrohëse > 50°C vetëm BSH, pa përdorim të pompës ngrohëse > 50°C vetëm BSH, pa përdorim të pompës ngrohëse > 50°C vetëm BSH, pa përdorim të pompës ngrohëse > 50°C vetëm BSH, pa përdorim të pompës ngrohëse
  Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së ujit është vetëm për ngrohësin rezervë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë. Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së ujit është vetëm për ngrohësin rezervë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë. Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së ujit është vetëm për ngrohësin rezervë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë. Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së ujit është vetëm për ngrohësin rezervë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë. Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së ujit është vetëm për ngrohësin rezervë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë. Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së ujit është vetëm për ngrohësin rezervë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë. Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së ujit është vetëm për ngrohësin rezervë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë.
  Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë.
  Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë
  Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregulloreve kombëtare dhe lokale Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregulloreve kombëtare dhe lokale Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregulloreve kombëtare dhe lokale Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregulloreve kombëtare dhe lokale Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregulloreve kombëtare dhe lokale Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregulloreve kombëtare dhe lokale Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregulloreve kombëtare dhe lokale