Specifications Table for EGSQH-A9W

EGSQH10S18AA9W
Kapaciteti ngrohës Min. kW 3.11 (1), 2.47 (2)
  Nom. kW 10.2 (1), 9.29 (2)
  Maks. kW 13.0 (1), 11.9 (2)
Fuqia në hyrje Nom. kW 2.34 (1), 2.82 (2)
COP 4.35 (1), 3.29 (2)
Casing Ngjyra   E bardhë
  Material   Fletë metalike e ngjyrosur më parë
Dimensionet Njësia Lartësia mm 1,732
    Gjerësia mm 600
    Thellësia mm 728
Pesha Njësia kg 210
Tank Vëllimi i ujit l 180
  Izolimi Humbja e nxehtësisë kWh/24h 1.36 (4)
  Mbrojtje nga gërryerja   Anodë
Agjenti ftohës Lloji   R-410A
  GWP   2,087.5
  Mbushja TCO2Eq 3.76
  Ngarkesa kg 1.80
Niveli i fuqisë së zhurmës Nom. dBA 46.0
Niveli i presionit të zhurmës Nom. dBA 32.0 (6)
Diapazoni i funksionimit Hapësira e instalimit Min. °C 5.00
    Maks. °C 30.0
  Ana e solucionit me kripë Min. °C -5.00
    Maks. °C 20.0
  Ngrohja Ana e ujit Min. °C 24 (7), 24 (8)
      Maks. °C 60.0 (7), 65.0 (8)
  Ujë i ngrohtë në shtëpi Ana e ujit Min. °C 25 (7), 25 (9)
      Maks. °C 55 (7), 60 (9)
Ngrohja e ambientit Dalja e ujit klimë mesatare 55°C Të përgjithshme SCOP   3.79
      Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit   A++
  Dalja e ujit klimë mesatare 35°C Të përgjithshme SCOP   5.26
      Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit   A++
Power supply Emri   9W
  Faza   3~
  Frekuenca Hz 50
  Tensioni V 400
Rryma Siguresat e rekomanduara A 25
Shënime EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 35°C (DT=5°C)
  EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 45℃ (DT=5°C)
  me 40% propilen glikoli
  Humbja e nxehtësisë sipas EN12897
  Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit
  Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik.
  Me pompë ngrohëse
  Me pompë ngrohëse + ngrohës rezervë
  Me ngrohës rezervë
  Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë