EGSQH10S18AA9W
Kapaciteti ngrohës Min. kW 3.11 (1), 2.47 (2)
  Nom. kW 10.2 (1), 9.29 (2)
  Maks. kW 13.0 (1), 11.9 (2)
Fuqia në hyrje Nom. kW 2.34 (1), 2.82 (2)
COP 4.35 (1), 3.29 (2)
Mbulesa Colour   E bardhë
  Materiali   Fletë metalike e ngjyrosur më parë
Dimensionet Njësia Lartësia mm 1,732
    Gjerësia mm 600
    Thellësia mm 728
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 1,930
    Gjerësia mm 700
    Thellësia mm 840
Weight Njësia kg 210
  Njësia e ambalazhuar kg 222
  Pesha e funksionimit kg 441
Ambalazhimi Material   Dru, Karton_, Fletë mbështjellëse PE
  Pesha kg 12.0
Capacity control Method   E kontrolluar me inverter
Kompresori Type   Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht
  Model   2YC63PXD#C
  Metoda e nisjes   Drejtuar me inverter
PED Category   Kategoria I
  Pjesa më kritike Emri   Kompresori
    Ps*V bar 135
Pompa Type   Motor DC
  Nr of speeds   E kontrolluar me inverter
  Pompë nominale ESP Ngrohje kPa 39 (1), 46 (2)
  Fuqia në hyrje W 70
Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës së ujit Lloji   Pllakë e kallaisur
  Sasia   1
  Vëllimi i ujit l 2.30
  Niveli i qarkullimit të ujit Min. l/min 8.00
    Ngrohje Nom. l/min 29.2 (1), 26.6 (2)
      Maks. l/min 43.0 (0.000)
  Materiali i izolimit   rrip i gjelbër
Ena e zgjerimit Vëllimi l 10
  Presioni maks. i ujit bar 3
  Para-presioni bar 1
  Lartësia mbi njësi Maks. m 12.0
Water filter Diametri i vrimave mm 1.00
  Material   bakër - tunxh - inoks
Pompa me solucion me kripë Lloji   Motor DC
  Nr. i shpejtësive   3
  Pompë nominale ESP Ngrohje kPa 58 (3)
  Fuqia në hyrje W 140
Shkëmbyes i nxehtësisë me solucion me kripë Lloji   Pllakë e kallajisur
  Sasia   1
  Volumi i solucionit me kripë l 2.30
  Niveli i qarkullimit me solucion me kripë Min. l/min 25.0
    Ngrohje Nom. l/min 40.0 (3)
      Maks. l/min 54.0
Enë zgjerimi me solucion me kripë Volumi l 10
  Presioni maks. i solucionit me kripë bar 3
  Para-presioni bar 1
  Lartësia mbi njësi Maks. m 12.0
Filtri i solucionit me kripë Diametri i vrimave mm 1
  Materiali   Bakër - tunxh - inoks
Tank Kategoria e efikasitetit të energjisë   B
  Humbja standard e nxehtësisë W 58.0
  Volumi i ruajtjes l 166
  Vëllimi i ujit l 180
  Materiali   Inoks (EN 1.4521)
  Temperatura maksimale e ujit °C 60 (0.000)
  Presioni maksimal i ujit bar 10
  Izolimi Materiali   Poliestër
    Humbja e nxehtësisë kWh/24h 1.36 (4)
  Mbrojtje nga gërryerja   Anodë
  Name   Rezervuar inoksi për ujin e ngrohtë në shtëpi 180 l
Shkëmbyesi i nxehtësisë Sasia   1
  Materiali   Çelik inoks (EN 1 4521)
  Sipërfaqja 1.90
  Vëllimi i bobinës së brendshme l 8.90
Valvul me 3 drejtime Koeficienti i qarkullimit (kV) Ngrohja e ambientit m³/h 10
    Depozita e ujit të ngrohtë në shtëpi m³/h 8
Qarku i ujit Diametri i lidhjeve të tubacioneve mm 22.0
  Valvula e sigurisë bar 3
  Manometri   po
  Valvul kullimi / valvul mbushjeje   po
  Valvula e pastrimit të ajrit   po
  Vëllimi total i ujit l 23.0 (5)
  Sistemi i ujit të ngrohjes Vëllimi i ujit Min. l 20
Qarku i ujit - Ana e ujit të ngrohtë në shtëpi Lidhjet e tubacioneve Ujë i ftohtë hyrje / Ujë i nxehtë dalje Diametri mm 22
    Lidhja e riqarkullimit inç G 1/2" FEMËR
Qarku me solucion me kripë Diametri i lidhjeve të tubacioneve mm 28.0
  Valvula e sigurisë bar 3
  Manometri   Po
  Valvul kullimi / valvul mbushjeje   Po
  Volumi total l 8.00 (5)
  Sistemi Volumi Min. l 20
Antipiretik Type   R-410A
  GWP   2,087.5
  Mbushja TCO2Eq 3.76
  Ngarkesa kg 1.80
  Kontrolli   Valvula elektronike e zgjerimit
  Qarqet Sasia   1.00
Vaji ftohës Lloji   FVC50K
  Vëllimi i ngarkuar l 0.900
Niveli i fuqisë së zhurmës Nom. dBA 46.0
Niveli i presionit të zhurmës Nom. dBA 32.0 (6)
Diapazoni i funksionimit Hapësira e instalimit Min. °C 5.00
    Maks. °C 30.0
  Ana e solucionit me kripë Min. °C -5.00
    Maks. °C 20.0
  Ngrohje Ana e ujit Min. °C 24 (7), 24 (8)
      Maks. °C 60.0 (7), 65.0 (8)
  Ujë i ngrohtë në shtëpi Ana e ujit Min. °C 25 (7), 25 (9)
      Maks. °C 55 (7), 60 (9)
Safety devices Njësia 01   Ndërprerje termike
    02   HPS
Të përgjithshme Detajet e furnitorit/prodhuesit Name and address   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Emri ose marka tregtare   Daikin Europe N.V.
  Përshkrimi i produktit Pompa e nxehtësisë ajër-ujë   jo
    Pompa e nxehtësisë solucion kripe-ujë   po
    Ngrohës me kombinim pompe nxehtësie   po
    Pompa e nxehtësisë me temperaturë të ulët   jo
    Ngrohësi shtesë i integruar   po
    Pompa e nxehtësisë ujë-ujë   jo
  LW(A) Niveli i fuqisë së zhurmës (sipas EN14825) E brendshme dB(A) 46.0
Gjendje zhurme sipas Ecodesign dhe etiketa e energjisë Fuqia e zhurmës në regjimin e ngrohjes, e matur sipas standardit EN12102 me kushtet e standardit EN14825
Ngrohja e përgjithshme e ambientit Njësia solucion kripe/ujë-ujë Qarkullimi i klasifikuar i ujit/solucionit me kripë m³/h 1.60
  Të tjera Kontrolli i kapacitetit   Fikse
    Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.00
    Pck (regjimi i ngrohësit të karterit) kW 0.00
    Poff (regjimi fikur) kW 0.020
    Psb (regjimi i pritjes) kW 0.020
    Pto (termostati fikur) kW 0.037
  Ngrohës suplementar i integruar Emetimet e NOx mg/kWh 0.00
    Psup kW 9.00
    Lloji i hyrjes së energjisë   Elektrike
Ngrohje uji të ngrohtë shtëpiak Të përgjithshme Profili i deklaruar i ngarkesës   L
    Funks. për rregullimin e ngrohjes së ujit jashtë orarit të pikut   po
  Klimë mesatare AEC (konsumi vjetor i energjisë elektrike) kWh 1,217
    AFC (konsumi vjetor i lëndës djegëse) Gj 0.00
    Ƞwh (water heating efficiency) % 93.1
    Qelec (konsumi ditor i energjisë elektrike) kWh 5.53
    Qfuel (konsumi ditor i lëndës djegëse) kWh 0.00
    Kategoria e efikasitetit të energjisë të ngrohjes së ujit   A
  Klimë e ftohtë AEC (konsumi vjetor i energjisë elektrike) kWh 1,217
    AFC (konsumi vjetor i lëndës djegëse) Gj 0.00
    Ƞwh (efikasiteti i ngrohje së ujit) % 93.1
    Qelec (konsumi ditor i energjisë elektrike) kWh 5.53
    Qfuel (konsumi ditor i lëndës djegëse) kWh 0.00
  Klimë e ngrohtë AEC (konsumi vjetor i energjisë elektrike) kWh 1,217
    AFC (konsumi vjetor i lëndës djegëse) Gj 0.00
    Ƞwh (efikasiteti i ngrohje së ujit) % 93.1
    Qelec (konsumi ditor i energjisë elektrike) kWh 5.53
    Qfuel (konsumi ditor i lëndës djegëse) kWh 0.00
Ngrohja e ambientit Dalja e ujit për klimë mesatare 55°C Të përgjithshme Konsumi vjetor i energjisë kWh 4,676
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 144
      Klasifikuar në -10°C kW 8.72
      Qhe Konsumi vjetor i energjisë (GCV) Gj 16.8
      SCOP   3.79
      Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit   A++
    Gjendja A (-7°C DB/-8°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.00
      COPd   2.93
      Pdh kW 7.65
      PERd % 117
    Gjendja B (2°C DB/1°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.00
      COPd   3.82
      Pdh kW 4.62
      PERd % 153
    Gjendja C (7°C DB/6°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.00
      COPd   4.39
      Pdh kW 2.94
      PERd % 176
    Gjendja D (12°C DB/11°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   0.900
      COPd   5.06
      Pdh kW 2.51
      PERd % 202
    Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) COPd   2.82
      Pdh kW 8.30
      PERd % 113
      TOL °C -10.0
      WTOL °C 55.0
    Tbiv (temperatura bivalente) COPd   2.89
      Pdh kW 8.35
      PERd % 116
      Tbiv °C -9.00
    Kapaciteti nominal shtesë dalje ngrohje Psup (në Tdesign -10°C) kW 0.420
  Dalja e ujit klimë e ftohtë 55°C Të përgjithshme Konsumi vjetor i energjisë kWh 4,910
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 147
      Klasifikuar në -22°C kW 7.79
      Qhe Konsumi vjetor i energjisë (GCV) Gj 17.7
  Dalja e ujit për klimë të ngrohtë 55°C Të përgjithshme Konsumi vjetor i energjisë kWh 2,903
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 139
      Klasifikuar në 2°C kW 8.29
      Qhe Konsumi vjetor i energjisë (GCV) Gj 10.5
  Dalja e ujit klimë mesatare 35°C Të përgjithshme Konsumi vjetor i energjisë kWh 4,017
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 202
      Klasifikuar në -10°C kW 10.4
      Qhe Konsumi vjetor i energjisë (GCV) Gj 14.5
      SCOP   5.26
      Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit   A++
    Gjendja A (-7°C DB/-8°C WB) COPd   4.45
      Pdh kW 8.99
      PERd % 178
    Gjendja B (2°C DB/1°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.00
      COPd   5.39
      Pdh kW 5.64
      PERd % 216
    Gjendja C (7°C DB/6°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.00
      COPd   5.87
      Pdh kW 3.69
      PERd % 235
    Gjendja D (12°C DB/11°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   0.920
      COPd   6.02
      Pdh kW 2.57
      PERd % 241
    Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) COPd   4.20
      Pdh kW 9.99
      PERd % 168
      TOL °C -10.0
      WTOL °C 35.0
    Tbiv (temperatura bivalente) COPd   4.21
      Pdh kW 10.0
      PERd % 168
      Tbiv °C -9.00
    Kapaciteti nominal shtesë dalje ngrohje Psup (në Tdesign -10°C) kW 0.440
  Dalja e ujit klimë e ftohtë 35°C Të përgjithshme Konsumi vjetor i energjisë kWh 4,889
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 200
      Klasifikuar në -22°C kW 10.4
      Qhe Konsumi vjetor i energjisë (GCV) Gj 17.6
  Dalja e ujit për klimë të ngrohtë 35°C Të përgjithshme Konsumi vjetor i energjisë kWh 2,651
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 194
      Klasifikuar në 2°C kW 10.4
      Qhe Konsumi vjetor i energjisë (GCV) Gj 9.54
Power supply Emri   9W
  Faza   3~
  Frekuenca Hz 50
  Tensioni V 400
  Diapazoni i tensionit Min. % -10
    Maks. % 10
Konsumi i energjisë elektrike Gatishmëria W 50.0
Rryma Rryma maksimale e funksionimit Ngrohje A 20.4
  Recommended fuses A 25
Rryma - 50Hz Rryma nominale e funksionimit A 4.80
Ngrohës elektrik Lloji   9W
  Rryma e ngrohësit rezervë Rryma e funksionimit A 13.0
  Kapaciteti Nr. i fazave   2.00
    Faza 1 kW 3.00
    Faza 2 - modaliteti normal kW 6.00
    Faza 2 - modaliteti i emergjencës kW 9.00
Lidhjet e telave Matësi elektrik Sasia   2
    Shënime   Minimumi 0,75 mm² (identifikim impulsesh 5VDC)
  Furnizimi me energji me normë preferenciale kWh Sasia   Fuqia: 2
    Shënime   Fuqia 6,3A (Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale)
  Kufizimi i rrymës Sasia   5.00
  Kufizimi i rrymës Shënime   Minimumi 0,75 mm² (identifikim impulsesh 5VDC)
  Pompa e ujit të nxehtë në shtëpi Sasia   2
    Shënime   Minimumi 0,75 mm² (2A rrymë e shpejtë, 1A e vazhdueshme)
  Për lidhje me sensor të jashtëm ambienti R1T Sasia   2.00
    Shënime   Minimumi 0,75 mm²
  Për lidhje me R6T Sasia   2
    Shënime   Minimumi 0,75 mm²
  Për lidhje me A3P Sasia   Në varësi të llojit të termostatit, referojuni manualit të instalimit
    Shënime   Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale, Voltazhi: 230V / Rryma maks.: 100mA / Min. 0.75mm²
  Për lidhje me M2S Sasia   3G
    Shënime   Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale, Voltazhi: 230V / Rryma maks.: 100mA / Min. 0.75mm²
  Për lidhje me ndërfaqen e përdoruesit Sasia   2
    Shënime   0,75 mm² deri 1,25 mm² (gjatësia maksimale 500 m)
  Për lidhje me FWXV* opsionale (kërkohet inputi dhe rendimenti) Sasia   4
    Shënime   100 mA, minimumi 0,75 mm²
Shënime EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 35°C (DT=5°C)
  EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 45℃ (DT=5°C)
  me 40% propilen glikoli
  Humbja e nxehtësisë sipas EN12897
  Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit
  Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik.
  Me pompë ngrohëse
  Me pompë ngrohëse + ngrohës rezervë
  Me ngrohës rezervë
  Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë