EDLQ05CAV3 EDLQ07CAV3
Kapaciteti ngrohës Min. kW 1.80 (1) 1.80 (1)
  Nom. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 7.00 (1), 6.90 (2)
  Maks. kW 5.00 (1), 4.75 (2) 7.00 (1), 6.90 (2)
Fuqia në hyrje Ngrohje Nom. kW 0.880 (1), 1.13 (2) 1.55 (1), 2.02 (2)
COP 5.00 (1), 3.58 (2) 4.52 (1), 3.42 (2)
Mbulesa Colour   E bardhë fildishi E bardhë fildishi
  Materiali   Pllakë çeliku e galvanizuar e veshur me poliestër Pllakë çeliku e galvanizuar e veshur me poliestër
Dimensionet Njësia Lartësia mm 735 735
    Gjerësia mm 1,090 1,090
    Thellësia mm 350 350
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 880 880
    Gjerësia mm 1,166 1,166
    Thellësia mm 432 432
Weight Njësia kg 76.0 80.0
  Njësia e ambalazhuar kg 82.0 86.0
Ambalazhimi Material   EPS, Karton_, Dru EPS, Karton_, Dru
  Pesha kg 6.00 6.00
Shkëmbyesi i nxehtësisë Gjatësia mm 845 845
  Radhët Sasia   2 2
  Distanca midis fletëve mm 1.80 1.80
  Stadet Sasia   32 32
  Tube type   ø8 Hi-XA ø8 Hi-XA
  Fleta Type   Fletë WF Fletë WF
    Trajtimi   Trajtim kundër gërryerjes Trajtim kundër gërryerjes
Ventilatori Lloji   Ventilatori i helikës Ventilatori i helikës
  Sasia   1 1
  Drejtimi i shkarkimit   Horizontal Horizontal
  Niveli i qarkullimit të ajrit Ngrohje I lartë m³/min 45.0 47.0
Motori i ventilatorit Sasia   1 1
  Fuqia W 53 53
Kompresori Sasia   1 1
  Model   2YC36BXD#C 2YC45DXD#C
  Type   Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht
PED Category   Kategoria I, Shikoni shënimin 3 Kategoria I, Shikoni shënimin 3
  Pjesa më kritike Emri   Kompresori Kompresori
    Ps*V bar 127 147
Diapazoni i funksionimit Ngrohje Ambienti Min. °CDB -25.0 -25.0
      Maks. °CDB 25.0 25.0
    Ana e ujit Min. °C 15 (4) 15 (4)
      Maks. °C 55.0 55.0
  Ujë i ngrohtë në shtëpi Ambienti Min. °CDB -25.0 (6) -25.0 (6)
      Maks. °CDB 35.0 (6) 35.0 (6)
    Ana e ujit Min. °C 25 25
      Maks. °C 80 (7) 80 (7)
Niveli i fuqisë së zhurmës Ngrohje Nom. dBA 61 62
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje Nom. dBA 48 (8) 49 (8)
Antipiretik Type   R-410A R-410A
  GWP   2,088 2,088
  Ngarkesa kg 1.30 1.45
  Mbushja TCO2Eq 2.714 3.027
  Kontrolli   Valvula e zgjerimit (lloji elektronik) Valvula e zgjerimit (lloji elektronik)
  Qarqet Sasia   1.00 1.00
Vaji ftohës Lloji   FVC50K FVC50K
  Vëllimi i ngarkuar l 0.650 0.650
Metoda e shkrirjes Cikli i kundërt Cikli i kundërt
Kontrolli i shkrirjes Sensor për temperaturën e shkëmbyesit të jashtëm të nxehtësisë Sensor për temperaturën e shkëmbyesit të jashtëm të nxehtësisë
Capacity control Method   E kontrolluar me inverter E kontrolluar me inverter
Pompa Type   Motor DC Motor DC
  Sasia   1 1
  Nr of speeds   E kontrolluar me inverter E kontrolluar me inverter
  Njësi nominale ESP Ngrohje kPa 68.6 (1), 70.0 (2) 61.4 (1), 62.0 (2)
  Fuqia në hyrje W 76 76
Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës së ujit Lloji   Pllakë e kallaisur Pllakë e kallaisur
  Sasia   1 1
  Vëllimi i ujit l 0.900 1.30
  Niveli i qarkullimit të ujit Min. l/min 13.0 (9) 13.0 (9)
    Maks. l/min 14.3 20.0
  Materiali i izolimit   Shkumë elastomerike Shkumë elastomerike
  Ngrohësi W 33.0 33.0
Ena e zgjerimit Vëllimi l 7 7
  Presioni maks. i ujit bar 3 3
  Para-presioni bar 1 1
  Ngrohës W 50 50
Water filter Diametri i vrimave mm 1.00 1.00
  Material   bakër - tunxh - inoks bakër - tunxh - inoks
Qarku i ujit Diametri i lidhjeve të tubacioneve inç G 1" (mashkull) G 1" (mashkull)
  Valvula e sigurisë bar 3 3
  Manometri   jo jo
  Valvul kullimi / valvul mbushjeje   po po
  Valvula e bllokimit   po po
  Valvula e pastrimit të ajrit   Po (manualisht) Po (manualisht)
  Vëllimi total i ujit l 1.60 (10) 2.00 (10)
  Ngrohësi W 50.0 50.0
Të përgjithshme Detajet e furnitorit/prodhuesit Name and address   Daikin Industries Czech Republic s.r.o. U Nove Hospody 1/1155, 301 00 Daikin Industries Czech Republic s.r.o. U Nove Hospody 1/1155, 301 00
    Emri ose marka tregtare   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Përshkrimi i produktit Pompa e nxehtësisë ajër-ujë   po po
    Pompa e nxehtësisë solucion kripe-ujë   jo jo
    Ngrohës me kombinim pompe nxehtësie   jo jo
    Pompa e nxehtësisë me temperaturë të ulët   jo jo
    Ngrohësi shtesë i integruar   po po
    Pompa e nxehtësisë ujë-ujë   jo jo
LW (A) Niveli i fuqisë së zhurmës (sipas EN14825) dB(A) 61.0 62.0
Gjendje zhurme sipas Ecodesign dhe etiketa e energjisë Fuqia e zhurmës në regjimin e ngrohjes, e matur sipas standardit EN12102 me kushtet e standardit EN14825 Fuqia e zhurmës në regjimin e ngrohjes, e matur sipas standardit EN12102 me kushtet e standardit EN14825
Ngrohja e përgjithshme e ambientit Njësia ajër-ujë Rryma nominale e ajrit (e jashtme) m³/h 2,700 2,820
  Të tjera Kontrolli i kapacitetit   Inverter Inverter
    Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.00 1.00
    Pck (regjimi i ngrohësit të karterit) kW 0.00 0.00
    Poff (regjimi fikur) kW 0.0080 0.0080
    Psb (regjimi i pritjes) kW 0.0080 0.0080
    Pto (termostati fikur) kW 0.0060 0.0080
  Ngrohës suplementar i integruar Emetimet e NOx mg/kWh 0.00 0.00
    Psup kW 0.00 0.00
    Lloji i hyrjes së energjisë   Elektrike Elektrike
Ngrohja e ambientit Dalja e ujit për klimë mesatare 55°C Të përgjithshme Konsumi vjetor i energjisë kWh 2,679 3,906
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 125 125
      Klasifikuar në -10°C kW 4.20 6.10
      Qhe Konsumi vjetor i energjisë (GCV) Gj 9.64 14.1
      SCOP   3.20 3.22
      Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit   A++ A++
    Gjendja A (-7°C DB/-8°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.00 1.00
      COPd   1.98 1.98
      Pdh kW 3.60 5.50
      PERd % 79.2 79.2
    Gjendja B (2°C DB/1°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.00 1.00
      COPd   3.10 3.17
      Pdh kW 2.34 3.20
      PERd % 124 127
    Gjendja C (7°C DB/6°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.00 1.00
      COPd   4.27 4.20
      Pdh kW 2.80 3.60
      PERd % 171 168
    Gjendja D (12°C DB/11°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.00 1.00
      COPd   6.33 5.82
      Pdh kW 2.70 3.40
      PERd % 253 233
    Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) COPd   1.65 1.74
      Pdh kW 4.20 3.10
      PERd % 66.0 69.6
      TOL °C -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0 55.0
    Kapaciteti nominal shtesë dalje ngrohje Psup (në Tdesign -10°C) kW 0.00 3.00
    Tbiv (temperatura bivalente) COPd   1.65 1.98
      Pdh kW 4.20 5.50
      PERd % 66.0 79.2
      Tbiv °C -10.0 -7.00
  Dalja e ujit klimë e ftohtë 55°C Të përgjithshme Konsumi vjetor i energjisë kWh 3,730 5,460
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 103 105
      Klasifikuar në -22°C kW 4.10 6.00
      Qhe Konsumi vjetor i energjisë (GCV) Gj 13.4 19.6
  Dalja e ujit për klimë të ngrohtë 55°C Të përgjithshme Konsumi vjetor i energjisë kWh 1,260 1,890
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 170 166
      Klasifikuar në 2°C kW 4.20 6.10
      Qhe Konsumi vjetor i energjisë (GCV) Gj 4.52 6.79
  Dalja e ujit klimë mesatare 35°C Të përgjithshme Konsumi vjetor i energjisë kWh 2,040 3,460
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 172 163
      Klasifikuar në -10°C kW 4.40 7.00
      Qhe Konsumi vjetor i energjisë (GCV) Gj 7.35 12.4
      SCOP   4.39 4.14
      Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit   A++ A++
    Gjendja A (-7°C DB/-8°C WB) COPd   2.90 2.57
      Pdh kW 4.01 6.20
      PERd % 116 103
    Gjendja B (2°C DB/1°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.00 1.00
      COPd   4.21 4.00
      Pdh kW 2.40 3.77
      PERd % 168 160
    Gjendja C (7°C DB/6°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.00 1.00
      COPd   5.85 5.75
      Pdh kW 1.70 2.59
      PERd % 234 230
    Gjendja D (12°C DB/11°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.00 1.00
      COPd   7.71 7.27
      Pdh kW 2.04 2.61
      PERd % 308 291
    Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) COPd   2.52 2.15
      Pdh kW 4.36 5.81
      PERd % 101 86.0
      TOL °C -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0
    Tbiv (temperatura bivalente) COPd   2.52 2.57
      Pdh kW 4.36 6.20
      PERd % 101 103
      Tbiv °C -10.0 -7.00
    Kapaciteti nominal shtesë dalje ngrohje Psup (në Tdesign -10°C) kW 0.040 1.19
  Dalja e ujit klimë e ftohtë 35°C Të përgjithshme Konsumi vjetor i energjisë kWh 2,780 4,140
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 138 139
      Klasifikuar në -22°C kW 4.00 6.00
      Qhe Konsumi vjetor i energjisë (GCV) Gj 9.99 14.9
  Dalja e ujit për klimë të ngrohtë 35°C Të përgjithshme Konsumi vjetor i energjisë kWh 1,090 1,620
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 225 223
      Klasifikuar në 2°C kW 4.80 7.00
      Qhe Konsumi vjetor i energjisë (GCV) Gj 3.91 5.81
Power supply Emri   V3 V3
  Faza   1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50
  Tensioni V 230 230
Diapazoni i tensionit Min. % -10 -10
  Maks. % 10 10
Rryma Rryma maksimale e funksionimit Ngrohje A 15.7 15.9
  Rryma e nisjes Ngrohja A 15.7 (11) 15.9 (11)
  Recommended fuses A 16 20
Lidhjet e telave Për lidhje me R6T Sasia   2 2
    Shënime   Minimumi 0,75 mm² Minimumi 0,75 mm²
  For power supply Quantity   3 3
  Për lidhje me kutinë e kontrollit Sasia   8 8
    Shënime   2 tela: sipërfaqja minimale e prerjes së tërthortë të kabllos 0,75 mm2, gjatësia maksimale: 20 m, 2 tela: sipërfaqja minimale e prerjes së tërthortë të kabllos 0,75 mm2, gjatësia maksimale: 500 m, 4 tela: 230 V 2 tela: sipërfaqja minimale e prerjes së tërthortë të kabllos 0,75 mm2, gjatësia maksimale: 20 m, 2 tela: sipërfaqja minimale e prerjes së tërthortë të kabllos 0,75 mm2, gjatësia maksimale: 500 m, 4 tela: 230 V
  Për lidhje me ndërfaqen e përdoruesit Sasia   2 2
    Shënime   0,75 mm² deri 1,25 mm² (gjatësia maksimale 500 m) 0,75 mm² deri 1,25 mm² (gjatësia maksimale 500 m)
  Furnizimi me energji me normë preferenciale kWh Sasia   Fuqia: 2 Fuqia: 2
    Shënime   230 V 230 V
  Pompa e ujit të nxehtë në shtëpi Sasia   2 2
    Shënime   Minimumi 0,75 mm² Minimumi 0,75 mm²
Kërkesat e kabllos Rendimenti ftohës/ngrohës Rryma maksimale e funksionimit A Sipërfaqja minimale e prerjes së tërthortë të kabllos 0,75 mm2 Sipërfaqja minimale e prerjes së tërthortë të kabllos 0,75 mm2
    Sasia e telave   2.00 2.00
Shënime Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
  Kategoria e njësisë PED: përjashtohet nga juridiksioni i PED për shkak të artikullit 1, pika 3.6 e direktivës 97/23/EC Kategoria e njësisë PED: përjashtohet nga juridiksioni i PED për shkak të artikullit 1, pika 3.6 e direktivës 97/23/EC
  Më poshtë nëse instalohet ngrohës rezervë; Në rast se nuk ka ngrohës rezervë, atëherë funksionimi i pompës së nxehtësisë fillon në 10°C Më poshtë nëse instalohet ngrohës rezervë; Në rast se nuk ka ngrohës rezervë, atëherë funksionimi i pompës së nxehtësisë fillon në 10°C
  Për më shumë detaje mbi aksesorët standardë referojuni manualit të instalimit/përdorimit Për më shumë detaje mbi aksesorët standardë referojuni manualit të instalimit/përdorimit
  Diapazoni i funksionimit të ujit të nxehtë për përdorim shtëpiak (njësia e jashtme): rritja e diapazonit me ndihmën e ngrohësit përforcues. Shihni skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit. Diapazoni i funksionimit të ujit të nxehtë për përdorim shtëpiak (njësia e jashtme): rritja e diapazonit me ndihmën e ngrohësit përforcues. Shihni skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit.
  > 50°C vetëm BSH, pa përdorim të pompës ngrohëse > 50°C vetëm BSH, pa përdorim të pompës ngrohëse
  Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion. Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion.
  Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes). Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes).
  Përfshirë tubacionet + PHE; pa përfshirë enën e zgjerimit Përfshirë tubacionet + PHE; pa përfshirë enën e zgjerimit
  Rryma e nisjes së kompresorit të kontrolluar me inverter Daikin Altherma gjithmonë <= rryma maks. e funksionimit Rryma e nisjes së kompresorit të kontrolluar me inverter Daikin Altherma gjithmonë <= rryma maks. e funksionimit
  Vlera minimale e Ssc: Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12: Standardet teknike europiane/ndërkombëtare përcaktojnë kufijtë për rryma harmonike të prodhuara nga pajisje të lidhura me sisteme publike me voltazh të ulët, me rrymë hyrëse >16A and ≤ 75A për fazë Vlera minimale e Ssc: Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12: Standardet teknike europiane/ndërkombëtare përcaktojnë kufijtë për rryma harmonike të prodhuara nga pajisje të lidhura me sisteme publike me voltazh të ulët, me rrymë hyrëse >16A and ≤ 75A për fazë
  Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë