EBLQ011BB6V3 EBLQ014BB6V3 EBLQ016BB6V3
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 11.2 (1), 10.9 (2) 14.0 (1), 13.1 (2) 16.0 (1), 15.1 (2)
Kapaciteti ftohës Nom. kW 12.9 (1), 10.0 (2) 16.0 (1), 12.5 (2) 16.7 (1), 13.1 (2)
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 3.87 (1), 3.69 (2) 5.75 (1), 5.39 (2) 6.36 (1), 5.93 (2)
  Ngrohje Nom. kW 2.56 (1), 3.31 (2) 3.29 (1), 4.01 (2) 3.88 (1), 4.71 (2)
COP 4.38 (1), 3.28 (2) 4.25 (1), 3.27 (2) 4.12 (1), 3.20 (2)
EER 3.32 (1), 2.71 (2) 2.78 (1), 2.32 (2) 2.63 (1), 2.21 (2)
Mbulesa Colour   E bardhë fildishi E bardhë fildishi E bardhë fildishi
  Materiali   Pllakë çeliku e lyer dhe e galvanizuar Pllakë çeliku e lyer dhe e galvanizuar Pllakë çeliku e lyer dhe e galvanizuar
Dimensionet Njësia Lartësia mm 1,418 1,418 1,418
    Gjerësia mm 1,435 1,435 1,435
    Thellësia mm 382 382 382
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 1,557 1,557 1,557
    Gjerësia mm 1,500 1,500 1,500
    Thellësia mm 430 430 430
Weight Njësia kg 180 180 180
  Njësia e ambalazhuar kg 200 200 200
Ambalazhimi Material   Dru, Karton_, Fletë plastike Dru, Karton_, Fletë plastike Dru, Karton_, Fletë plastike
  Pesha kg 20.0 20.0 20.0
Shkëmbyesi i nxehtësisë Gjatësia mm 900 900 900
  Radhët Sasia   2 2 2
  Distanca midis fletëve mm 1.40 1.40 1.40
  Passes Quantity   5 5 5
  Sipërfaqja ballore 1.13 1.13 1.13
  Stadet Sasia   60 60 60
  Vrimë bosh e pllakës tubore Sasia   0 0 0
  Tube type   ø8 Hi-XSS ø8 Hi-XSS ø8 Hi-XSS
  Fleta Type   Fletë WF Fletë WF Fletë WF
    Trajtimi   Trajtim kundër gërryerjes (PE) Trajtim kundër gërryerjes (PE) Trajtim kundër gërryerjes (PE)
Ventilatori Lloji   Ventilatori i helikës Ventilatori i helikës Ventilatori i helikës
  Sasia   2 2 2
  Drejtimi i shkarkimit   Horizontal Horizontal Horizontal
  Niveli i qarkullimit të ajrit Ngrohje I lartë m³/min 90.0 90.0 90.0
    Ftohje I lartë m³/min 96.0 100 97.0
Motori i ventilatorit Sasia   2 2 2
  Modeli   Motor DC pa karbonçina Motor DC pa karbonçina Motor DC pa karbonçina
  Shpejtësia Shkallëzimet   8 8 8
    Ngrohje Nom. rpm 760 760 760
    Ftohje Nom. rpm 780 780 780
  Fuqia W 70 70 70
  Transmetimi   Transmetim direkt Transmetim direkt Transmetim direkt
Kompresori Sasia   1 1 1
  Model   JT100G-VD JT100G-VD JT100G-VD
  Type   Kompresor spiral i mbyllur hermetikisht Kompresor spiral i mbyllur hermetikisht Kompresor spiral i mbyllur hermetikisht
  Fuqia W 2,200 2,200 2,200
  Metoda e nisjes   Drejtuar me inverter Drejtuar me inverter Drejtuar me inverter
  Motori Ngrohësi i karterit Fuqia W 33 33 33
Diapazoni i funksionimit Ngrohje Ambienti Min. °CWB -20 -20 -20
      Maks. °CWB 40 40 40
    Ana e ujit Min. °C 15 (3) 15 (3) 15 (3)
      Maks. °C 55.0 (3) 55.0 (3) 55.0 (3)
  Ftohje Ambienti Min. °CDB 10.0 10.0 10.0
      Maks. °CDB 46.0 46.0 46.0
    Ana e ujit Min. °C 5.00 5.00 5.00
      Maks. °C 22.0 22.0 22.0
  Ujë i ngrohtë në shtëpi Ambienti Min. °CDB -20.0 -20.0 -20.0
      Maks. °CDB 43.0 43.0 43.0
    Ana e ujit Min. °C 25 25 25
      Maks. °C 80 80 80
Niveli i fuqisë së zhurmës Ngrohje Nom. dBA 60 70 70
  Ftohje Nom. dBA 65.0 66.0 69.0
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje Nom. dBA 50 (4) 50 (4) 50 (4)
  Ftohje Nom. dBA 50 (4) 50 (4) 50 (4)
  Regjimi i qetësisë së natës Ngrohja dBA 42 42 43
    Ftohja dBA 45 45 46
Antipiretik Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Ngarkesa kg 3.0 3.0 3.0
  Mbushja TCO2Eq 6.2 6.2 6.2
  Kontrolli   Valvula e zgjerimit (lloji elektronik) Valvula e zgjerimit (lloji elektronik) Valvula e zgjerimit (lloji elektronik)
  Qarqet Sasia   1.00 1.00 1.00
Vaji ftohës Lloji   Daphne FVC68D Daphne FVC68D Daphne FVC68D
  Vëllimi i ngarkuar l 1.00 1.00 1.00
Metoda e shkrirjes Cikli i kundërt Cikli i kundërt Cikli i kundërt
Kontrolli i shkrirjes Sensor për temperaturën e shkëmbyesit të jashtëm të nxehtësisë Sensor për temperaturën e shkëmbyesit të jashtëm të nxehtësisë Sensor për temperaturën e shkëmbyesit të jashtëm të nxehtësisë
Capacity control Method   E kontrolluar me inverter E kontrolluar me inverter E kontrolluar me inverter
Safety devices Njësia 01   Çelësi i presionit të lartë Çelësi i presionit të lartë Çelësi i presionit të lartë
    02   Mbrojtës termik i motorit të ventilatorit Mbrojtës termik i motorit të ventilatorit Mbrojtës termik i motorit të ventilatorit
    03   Siguresa Siguresa Siguresa
Pompa Type   Me ftohje me ujë Me ftohje me ujë Me ftohje me ujë
  Nr of speeds   2 2 2
  Njësi nominale ESP Ngrohje kPa 56.6 (5), 57.5 (6) 48.4 (5), 51.2 (6) 41.3 (5), 44.8 (6)
    Ftohje kPa 59.8 (7), 51.9 (8) 53.0 (7), 41.3 (8) 51.2 (7), 38.2 (8)
  Fuqia në hyrje W 210 210 210
Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës së ujit Lloji   Pllakë e kallaisur Pllakë e kallaisur Pllakë e kallaisur
  Sasia   1 1 1
  Vëllimi i ujit l 1.01 1.01 1.01
  Niveli i qarkullimit të ujit Ngrohje Nom. l/min 32.1 (5), 31.2 (6) 40.1 (5), 37.6 (6) 45.9 (5), 43.2 (6)
    Ftohje Nom. l/min 28.7 (7), 36.8 (8) 35.8 (7), 45.8 (8) 37.6 (7), 48.0 (8)
    Min. l/min 16.0 16.0 16.0
    Maks. l/min 58.0 58.0 58.0
  Materiali i izolimit   Shkumë poliuretani Shkumë poliuretani Shkumë poliuretani
Ena e zgjerimit Vëllimi l 10 10 10
  Presioni maks. i ujit bar 3 3 3
  Para-presioni bar 1 1 1
Water filter Diametri i vrimave mm 1.00 1.00 1.00
  Material   Tunxh Tunxh Tunxh
Qarku i ujit Diametri i lidhjeve të tubacioneve inç G 5/4" (femër) G 5/4" (femër) G 5/4" (femër)
  Tubacioni inç 5/4" 5/4" 5/4"
  Valvula e sigurisë bar 3 3 3
  Manometri   po po po
  Valvul kullimi / valvul mbushjeje   po po po
  Valvula e bllokimit   po po po
  Valvula e pastrimit të ajrit   po po po
  Vëllimi total i ujit l 5.50 (9) 5.50 (9) 5.50 (9)
  Vëllimi minimal i ujit në sistem l 20 (10) 20 (10) 20 (10)
Të përgjithshme Detajet e furnitorit/prodhuesit Name and address   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Emri ose marka tregtare   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Përshkrimi i produktit Pompa e nxehtësisë ajër-ujë   po po po
    Pompa e nxehtësisë solucion kripe-ujë   jo jo jo
    Ngrohës me kombinim pompe nxehtësie   po jo jo
    Pompa e nxehtësisë me temperaturë të ulët   jo jo jo
    Ngrohësi shtesë i integruar   po po po
    Pompa e nxehtësisë ujë-ujë   jo jo jo
LW (A) Niveli i fuqisë së zhurmës (sipas EN14825) dB(A) 64.0 65.0 66.0
Gjendje zhurme sipas Ecodesign dhe etiketa e energjisë Fuqia e zhurmës në regjimin e ngrohjes, e matur sipas standardit EN12102 me kushtet e standardit EN14825 Fuqia e zhurmës në regjimin e ngrohjes, e matur sipas standardit EN12102 me kushtet e standardit EN14825 Fuqia e zhurmës në regjimin e ngrohjes, e matur sipas standardit EN12102 me kushtet e standardit EN14825
Ngrohja e përgjithshme e ambientit Njësia ajër-ujë Rryma nominale e ajrit (e jashtme) m³/h 5,400 5,400 5,400
  Të tjera Kontrolli i kapacitetit   Inverter Inverter Inverter
    Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.00 1.00 1.00
    Pck (regjimi i ngrohësit të karterit) kW 0.053 0.053 0.053
    Poff (regjimi fikur) kW 0.082 0.082 0.082
    Psb (regjimi i pritjes) kW 0.053 0.053 0.053
    Pto (termostati fikur) kW 0.0050 0.0050 0.0050
  Ngrohës suplementar i integruar Emetimet e NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00
    Psup kW 6.00 6.00 6.00
    Lloji i hyrjes së energjisë   Elektrike Elektrike Elektrike
Ngrohja e ambientit Dalja e ujit për klimë mesatare 55°C Të përgjithshme Konsumi vjetor i energjisë kWh 7,320 9,160 10,800
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 105 105 101
      Klasifikuar në -10°C kW 9.90 12.3 13.9
      Qhe Konsumi vjetor i energjisë (GCV) Gj 26.4 33.0 38.9
      SCOP   2.70 2.71 2.60
      Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit   A+ A+ A+
    Gjendja A (-7°C DB/-8°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.00 1.00 1.00
      COPd   2.17 2.17 2.17
      Pdh kW 5.90 5.90 5.90
      PERd % 86.8 86.8 86.8
    Gjendja B (2°C DB/1°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.00 1.00 1.00
      COPd   2.80 3.00 2.83
      Pdh kW 5.20 6.60 7.50
      PERd % 112 120 113
    Gjendja C (7°C DB/6°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   0.900 1.00 1.00
      COPd   3.77 3.77 3.86
      Pdh kW 4.40 4.30 4.70
      PERd % 151 151 154
    Gjendja D (12°C DB/11°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   0.900 0.900 0.900
      COPd   5.25 5.40 5.34
      Pdh kW 5.30 5.30 5.30
      PERd % 210 216 214
    Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) COPd   2.17 2.17 2.17
      Pdh kW 5.90 5.90 5.90
      PERd % 86.8 86.8 86.8
      TOL °C -7.00 -7.00 -7.00
      WTOL °C 52.0 52.0 52.0
    Kapaciteti nominal shtesë dalje ngrohje Psup (në Tdesign -10°C) kW 4.00 6.40 8.00
    Tbiv (temperatura bivalente) COPd   2.31 2.31 2.27
      Pdh kW 7.20 8.30 8.80
      PERd % 92.4 92.4 90.8
      Tbiv °C -3.00 -3.00 -3.00
  Dalja e ujit për klimë të ngrohtë 55°C Të përgjithshme Konsumi vjetor i energjisë kWh 2,760 2,930 3,300
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 128 137 134
      Klasifikuar në 2°C kW 7.60 8.50 9.30
      Qhe Konsumi vjetor i energjisë (GCV) Gj 9.93 10.6 11.9
  Dalja e ujit klimë mesatare 35°C Të përgjithshme Konsumi vjetor i energjisë kWh 6,780 8,470 10,300
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 129 130 123
      Klasifikuar në -10°C kW 11.2 14.0 16.0
      Qhe Konsumi vjetor i energjisë (GCV) Gj 24.4 30.5 37.0
      SCOP   3.30 3.32 3.15
      Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit   A+ A+ A+
    Gjendja A (-7°C DB/-8°C WB) COPd   2.67 2.66 2.24
      Pdh kW 6.57 8.30 8.98
      PERd % 107 106 89.6
    Gjendja B (2°C DB/1°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.00 1.00 1.00
      COPd   3.82 3.84 3.60
      Pdh kW 6.03 7.54 8.62
      PERd % 153 154 144
    Gjendja C (7°C DB/6°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   0.900 1.00 1.00
      COPd   4.26 4.44 4.60
      Pdh kW 4.80 4.85 5.54
      PERd % 170 178 184
    Gjendja D (12°C DB/11°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   0.900 0.900 0.900
      COPd   4.25 4.56 4.27
      Pdh kW 4.80 4.80 4.80
      PERd % 170 182 171
    Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) COPd   2.42 2.45 2.32
      Pdh kW 6.03 7.69 8.57
      PERd % 96.8 98.0 92.8
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0
    Tbiv (temperatura bivalente) COPd   3.23 3.28 3.11
      Pdh kW 7.55 9.26 10.2
      PERd % 129 131 124
      Tbiv °C -2.00 -1.00 -1.00
    Kapaciteti nominal shtesë dalje ngrohje Psup (në Tdesign -10°C) kW 5.17 6.31 7.43
  Dalja e ujit klimë e ftohtë 35°C Të përgjithshme Konsumi vjetor i energjisë kWh 8,520 9,270 11,300
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 110 128 121
      Klasifikuar në -22°C kW 9.90 12.5 14.3
      Qhe Konsumi vjetor i energjisë (GCV) Gj 30.7 33.4 40.5
  Dalja e ujit për klimë të ngrohtë 35°C Të përgjithshme Konsumi vjetor i energjisë kWh 2,580 2,860 3,300
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 146 168 161
      Klasifikuar në 2°C kW 8.10 10.1 11.1
      Qhe Konsumi vjetor i energjisë (GCV) Gj 9.30 10.3 11.9
Komponenti i kompresorit Furnizimi kryesor me energji Emri   V3 V3 V3
    Faza   1~ 1~ 1~
    Frekuenca Hz 50 50 50
    Tensioni V 230 230 230
  Diapazoni i tensionit Min. % -10 -10 -10
    Maks. % 10 10 10
  Rryma Rryma maksimale e funksionimit Ngrohje A 26.5 26.5 26.5
      Ftohje A 26.5 26.5 26.5
    Siguresat e rekomanduara A 32.0 32.0 32.0
  Lidhjet e telave Për furnizimin me energji   Shihni manualin e instalimit Shihni manualin e instalimit Shihni manualin e instalimit
Komponenti hidraulik Rryma e ngrohësit rezervë Lloji   6V3 6V3 6V3
    Furnizimi me energji Faza   1~ 1~ 1~
      Frekuenca Hz 50 50 50
      Tensioni V 230 230 230
    Rryma e funksionimit Ngrohësi rezervë A 26.0 26.0 26.0
      Ngrohësi rezervë + ngrohësi përforcues *V3 A 39 (26+13) 39 (26+13) 39 (26+13)
    Zmaks Ngrohësi rezervë Ω 0.29 0.29 0.29
      Ngrohësi rezervë + ngrohësi përforcues Ω 0.17 0.17 0.17
    Vlera minimale Ssc +EK°V3 kVa Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12 Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12 Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12
  Diapazoni i tensionit Min. % -10 -10 -10
    Maks. % 10 10 10
  Lidhjet e telave Sasia   3G 3G 3G
    Llojet e telave   Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale
Lidhjet e telave Lidhjet e telave Sasia   3G 3G 3G
    Llojet e telave   Për më shumë detaje rreth shkallës së voltazhit dhe rrymës, referojuni manualit të instalimit, Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale Për më shumë detaje rreth shkallës së voltazhit dhe rrymës, referojuni manualit të instalimit, Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale Për më shumë detaje rreth shkallës së voltazhit dhe rrymës, referojuni manualit të instalimit, Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale
  Lidhjet e telave Sasia   Teli i përfshirë në opsionin EKHWS*/EKHTS* Teli i përfshirë në opsionin EKHWS*/EKHTS* Teli i përfshirë në opsionin EKHWS*/EKHTS*
    Llojet e telave   Teli i përfshirë në opsionin EKHWS*/EKHTS* Teli i përfshirë në opsionin EKHWS*/EKHTS* Teli i përfshirë në opsionin EKHWS*/EKHTS*
  Lidhjet e telave Sasia   Në varësi të llojit të termostatit, referojuni manualit të instalimit Në varësi të llojit të termostatit, referojuni manualit të instalimit Në varësi të llojit të termostatit, referojuni manualit të instalimit
    Llojet e telave   Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale, Voltazhi 230V / Rryma maksimale: 100mA / Minimum: 0.75mm² Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale, Voltazhi 230V / Rryma maksimale: 100mA / Minimum: 0.75mm² Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale, Voltazhi 230V / Rryma maksimale: 100mA / Minimum: 0.75mm²
  Lidhjet e telave Sasia   3G 3G 3G
    Llojet e telave   Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale, Voltazhi 230V / Rryma maksimale: 100mA / Minimumi: 0.75mm² Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale, Voltazhi 230V / Rryma maksimale: 100mA / Minimumi: 0.75mm² Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale, Voltazhi 230V / Rryma maksimale: 100mA / Minimumi: 0.75mm²
  Lidhjet e telave Sasia   3G ose 4G 3G ose 4G 3G ose 4G
    Llojet e telave   Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale, Voltazhi 230V / Rryma maksimale: 100mA / Minimumi: 0.75mm² Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale, Voltazhi 230V / Rryma maksimale: 100mA / Minimumi: 0.75mm² Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregullave kombëtare dhe lokale, Voltazhi 230V / Rryma maksimale: 100mA / Minimumi: 0.75mm²
Shënime Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
  15°C-25°C: Vetëm BUH, mosfunksionimi i pompës ngrohëse = gjatë vënies në punë 15°C-25°C: Vetëm BUH, mosfunksionimi i pompës ngrohëse = gjatë vënies në punë 15°C-25°C: Vetëm BUH, mosfunksionimi i pompës ngrohëse = gjatë vënies në punë
  Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion. Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion. Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion.
  Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  Kushti: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C) Kushti: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C) Kushti: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)
  Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit
  Përjashtimi i volumit të ujit të njësisë. Në shumicën e përdorimeve ky volum minimal uji do ketë rezultate të kënaqshme. Gjatë proceseve të rëndësishme ose në dhoma me ngarkesës të lartë nxehtësie mund të nevojitet volum shtesë i ujit. Referojuni gamës së funksionimit për më shumë informacion. Përjashtimi i volumit të ujit të njësisë. Në shumicën e përdorimeve ky volum minimal uji do ketë rezultate të kënaqshme. Gjatë proceseve të rëndësishme ose në dhoma me ngarkesës të lartë nxehtësie mund të nevojitet volum shtesë i ujit. Referojuni gamës së funksionimit për më shumë informacion. Përjashtimi i volumit të ujit të njësisë. Në shumicën e përdorimeve ky volum minimal uji do ketë rezultate të kënaqshme. Gjatë proceseve të rëndësishme ose në dhoma me ngarkesës të lartë nxehtësie mund të nevojitet volum shtesë i ujit. Referojuni gamës së funksionimit për më shumë informacion.