Specifications Table for DCS301B51

DCS301BA51
Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen 128
Mbulesa Mbulesa e butonave   jo
  Operation LED Colour   E kuqe
Dimensionet Njësia Lartësia mm 120
    Gjerësia mm 120
    Thellësia mm 68.5
Lidhjet e telave Gjatësia e instalimeve Maks. m 1,000