Intelligent Touch Manager

Intelligent Touch Manager - DCM601A51

DCM601A51

Karakteristikat e produktit

  • Mundësi intuitive për ekranet e menysë, edhe përdoruesit fillestarë mund të përdorin dhe monitorojnë sistemin si ekspertët
  • Instrumentet e menaxhimit inteligjent të energjisë mundësojnë monitorimin nëse përdorimi i energjisë është sipas planit dhe ndihmojnë në dallimin e origjinës së harxhimit të energjisë duke maksimizuar kështu efikasitetin
  • Dizajn modular për përdorim në aplikime të mëdha dhe të vogla, të thjeshta si kontroll kondicioneri apo drita kontrolli BMS të vogël, pompa,... përmes WAGO I/O
  • Shërbim dhe vënie në punë e lehtë dhe me kursim kohe me kontroll në distancë të përmbajtjes së gazit ftohës, zgjidhje e thjeshtuar e problemeve dhe mjet përpara vënies paraprake në punë

Përfitimet

  • Kontrolli i centralizuar

    Kontrolli i centralizuar

    Nis, ndalon dhe rregullon disa kondicionerë ajri nga një pikë qendrore.

Detajet teknike

Dokumentimi

Katalogu
Shkarko gjuhën
Udhëzimi i instalimit
Shkarko gjuhën

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.

Udhërrëfyes për instalim
Shkarko gjuhën

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.

Udhëzimi i përdorimit
Shkarko gjuhën

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.

Deklarimi
Shkarko gjuhën

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.