CYVS150DK80CSC CYVS100DK80CSC CYVS100DK80CBC CYVS150DK80CBC CYVS200DK100CBC CYVS200DK100CSC CYVS250DK140CBC CYVS250DK140CSC
Kapaciteti ngrohës Shpejtësia 1 kW 6.2 4.9 4.9 6.2 8.0 8.0 10.9 10.9
  Shpejtësia 2 kW 7.1 5.70 5.70 7.1 9.2 9.2 12.7 12.7
  Shpejtësia 3 kW 9.0 7.40 7.40 9.0 11.6 11.6 16.2 16.2
Delta T Shpejtësia 1 K 18 22 22 18 18 18 20 20
  Shpejtësia 2 K 17 21 21 17 17 17 18 18
  Shpejtësia 3 K 15 19 19 15 15 15 16 16
Fuqia në hyrje Vetëm ventilatori Nom. kW 0.35 0.23 0.23 0.35 0.46 0.46 0.58 0.58
  Ngrohje Nom. kW 0.35 0.23 0.23 0.35 0.46 0.46 0.58 0.58
Gjerësia e derës Maks. m 1.5 1.0 1.0 1.5 2.0 2.0 2.5 2.5
Lartësia e derës Maks. m 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)
Dimensionet Njësia Lartësia mm 270 270 270 270 270 270 270 270
    Gjerësia mm 1,500 1,000 1,000 1,500 2,000 2,000 2,500 2,500
    Thellësia mm 821 821 821 821 821 821 821 821
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 760 760 760 760 760 760 760 760
    Gjerësia mm 1,630 1,130 1,130 1,630 2,130 2,130 2,630 2,630
    Thellësia mm 630 630 630 630 680 680 680 680
Weight Njësia kg 83 59 59 83 102 102 129 129
  Njësia e ambalazhuar kg 103 74 74 103 139 139 182 182
Mbulesa Colour   RAL9006 RAL9006 RAL9016 RAL9016 RAL9016 RAL9006 RAL9016 RAL9006
  Materiali   Fletë çeliku e galvanizuar elektrikisht Fletë çeliku e galvanizuar elektrikisht Fletë çeliku e galvanizuar elektrikisht Fletë çeliku e galvanizuar elektrikisht Fletë çeliku e galvanizuar elektrikisht Fletë çeliku e galvanizuar elektrikisht Fletë çeliku e galvanizuar elektrikisht Fletë çeliku e galvanizuar elektrikisht
Required ceiling void >-=-mm mm 420 420 420 420 420 420 420 420
Ventilatori Niveli i qarkullimit të ajrit Ngrohje Shpejtësia 1 m³/h 1,007 (1) 671 (1) 671 (1) 1,007 (1) 1,342 (1) 1,342 (1) 1,678 (1) 1,678 (1)
      Shpejtësia 2 m³/h 1,235 (1) 823 (1) 823 (1) 1,235 (1) 1,646 (1) 1,646 (1) 2,058 (1) 2,058 (1)
      Shpejtësia 3 m³/h 1,746 (1) 1,164 (1) 1,164 (1) 1,746 (1) 2,328 (1) 2,328 (1) 2,910 (1) 2,910 (1)
Antipiretik Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Kontrolli   Valvula elektronike e zgjerimit Valvula elektronike e zgjerimit Valvula elektronike e zgjerimit Valvula elektronike e zgjerimit Valvula elektronike e zgjerimit Valvula elektronike e zgjerimit Valvula elektronike e zgjerimit Valvula elektronike e zgjerimit
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje Shpejtësia 1 dBA 36 (1) 34 (1) 34 (1) 36 (1) 37 (1) 37 (1) 38 (1) 38 (1)
    Shpejtësia 2 dBA 39 (1) 37 (1) 37 (1) 39 (1) 40 (1) 40 (1) 41 (1) 41 (1)
    Shpejtësia 3 dBA 49 (1) 47 (1) 47 (1) 49 (1) 50 (1) 50 (1) 51 (1) 51 (1)
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gazi Diametri i jashtëm mm 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 19.0 19.0
Filtër ajri Type   Filtër G1 që pastrohet me fshesë me korrent Filtër G1 që pastrohet me fshesë me korrent Filtër G1 që pastrohet me fshesë me korrent Filtër G1 që pastrohet me fshesë me korrent Filtër G1 që pastrohet me fshesë me korrent Filtër G1 që pastrohet me fshesë me korrent Filtër G1 që pastrohet me fshesë me korrent Filtër G1 që pastrohet me fshesë me korrent
Aksesorët e nevojshëm (duhet të porositen veçan) Telekomandë me tela Daikin (BRC1E52A/B ose BRC1D52) Telekomandë me tela Daikin (BRC1E52A/B ose BRC1D52) Telekomandë me tela Daikin (BRC1E52A/B ose BRC1D52) Telekomandë me tela Daikin (BRC1E52A/B ose BRC1D52) Telekomandë me tela Daikin (BRC1E52A/B ose BRC1D52) Telekomandë me tela Daikin (BRC1E52A/B ose BRC1D52) Telekomandë me tela Daikin (BRC1E52A/B ose BRC1D52) Telekomandë me tela Daikin (BRC1E52A/B ose BRC1D52)
Artikull Kabllo tensioni të ulët 1x25m + 2x5m Kabllo tensioni të ulët 1x25m + 2x5m Kabllo tensioni të ulët 1x25m + 2x5m Kabllo tensioni të ulët 1x25m + 2x5m Kabllo tensioni të ulët 1x25m + 2x5m Kabllo tensioni të ulët 1x25m + 2x5m Kabllo tensioni të ulët 1x25m + 2x5m Kabllo tensioni të ulët 1x25m + 2x5m
Power supply Frekuenca Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensioni V 230 230 230 230 230 230 230 230
Diapazoni i tensionit Min. % 224 224 224 224 224 224 224 224
  Maks. % 240 240 240 240 240 240 240 240
Rryma Amperët maksimalë të siguresës (MFA) A 16 16 16 16 16 16 16 16
  Amperët me ngarkesë të plotë (FLA) Motori i ventilatorit A 1.27 0.84 0.84 1.27 1.69 1.69 2.11 2.11
Shënime Niveli B i instalimit: parametra standard, për më shumë informacion referojuni dokumentave të të dhënave të manualit të instalimit (vetëm një nivel instalimi është i disponueshëm) Niveli B i instalimit: parametra standard, për më shumë informacion referojuni dokumentave të të dhënave të manualit të instalimit (vetëm një nivel instalimi është i disponueshëm) Niveli B i instalimit: parametra standard, për më shumë informacion referojuni dokumentave të të dhënave të manualit të instalimit (vetëm një nivel instalimi është i disponueshëm) Niveli B i instalimit: parametra standard, për më shumë informacion referojuni dokumentave të të dhënave të manualit të instalimit (vetëm një nivel instalimi është i disponueshëm) Niveli B i instalimit: parametra standard, për më shumë informacion referojuni dokumentave të të dhënave të manualit të instalimit (vetëm një nivel instalimi është i disponueshëm) Niveli B i instalimit: parametra standard, për më shumë informacion referojuni dokumentave të të dhënave të manualit të instalimit (vetëm një nivel instalimi është i disponueshëm) Niveli B i instalimit: parametra standard, për më shumë informacion referojuni dokumentave të të dhënave të manualit të instalimit (vetëm një nivel instalimi është i disponueshëm) Niveli B i instalimit: parametra standard, për më shumë informacion referojuni dokumentave të të dhënave të manualit të instalimit (vetëm një nivel instalimi është i disponueshëm)
  Kushte të favorshme: mapo në ambient të mbyllur ose portë hyrëse me rrotullim Kushte të favorshme: mapo në ambient të mbyllur ose portë hyrëse me rrotullim Kushte të favorshme: mapo në ambient të mbyllur ose portë hyrëse me rrotullim Kushte të favorshme: mapo në ambient të mbyllur ose portë hyrëse me rrotullim Kushte të favorshme: mapo në ambient të mbyllur ose portë hyrëse me rrotullim Kushte të favorshme: mapo në ambient të mbyllur ose portë hyrëse me rrotullim Kushte të favorshme: mapo në ambient të mbyllur ose portë hyrëse me rrotullim Kushte të favorshme: mapo në ambient të mbyllur ose portë hyrëse me rrotullim
  Kushtet normale: pak erë e drejtëpërdrejtë, nuk ka dyer të kundërta të hapura, ndërtesë vetëm me kat përdhes Kushtet normale: pak erë e drejtëpërdrejtë, nuk ka dyer të kundërta të hapura, ndërtesë vetëm me kat përdhes Kushtet normale: pak erë e drejtëpërdrejtë, nuk ka dyer të kundërta të hapura, ndërtesë vetëm me kat përdhes Kushtet normale: pak erë e drejtëpërdrejtë, nuk ka dyer të kundërta të hapura, ndërtesë vetëm me kat përdhes Kushtet normale: pak erë e drejtëpërdrejtë, nuk ka dyer të kundërta të hapura, ndërtesë vetëm me kat përdhes Kushtet normale: pak erë e drejtëpërdrejtë, nuk ka dyer të kundërta të hapura, ndërtesë vetëm me kat përdhes Kushtet normale: pak erë e drejtëpërdrejtë, nuk ka dyer të kundërta të hapura, ndërtesë vetëm me kat përdhes Kushtet normale: pak erë e drejtëpërdrejtë, nuk ka dyer të kundërta të hapura, ndërtesë vetëm me kat përdhes
  Kushte jo të favorshme: vendndodhja në një qoshe ose shesh, në shumë kate dhe/ose në shkallë të hapura. Kushte jo të favorshme: vendndodhja në një qoshe ose shesh, në shumë kate dhe/ose në shkallë të hapura. Kushte jo të favorshme: vendndodhja në një qoshe ose shesh, në shumë kate dhe/ose në shkallë të hapura. Kushte jo të favorshme: vendndodhja në një qoshe ose shesh, në shumë kate dhe/ose në shkallë të hapura. Kushte jo të favorshme: vendndodhja në një qoshe ose shesh, në shumë kate dhe/ose në shkallë të hapura. Kushte jo të favorshme: vendndodhja në një qoshe ose shesh, në shumë kate dhe/ose në shkallë të hapura. Kushte jo të favorshme: vendndodhja në një qoshe ose shesh, në shumë kate dhe/ose në shkallë të hapura. Kushte jo të favorshme: vendndodhja në një qoshe ose shesh, në shumë kate dhe/ose në shkallë të hapura.
  Niveli i presionit të zhurmës (në 3m) Niveli i presionit të zhurmës (në 3m) Niveli i presionit të zhurmës (në 3m) Niveli i presionit të zhurmës (në 3m) Niveli i presionit të zhurmës (në 3m) Niveli i presionit të zhurmës (në 3m) Niveli i presionit të zhurmës (në 3m) Niveli i presionit të zhurmës (në 3m)
  Tubacionet dhe lidhjet elektrike janë në krye të njësisë Tubacionet dhe lidhjet elektrike janë në krye të njësisë Tubacionet dhe lidhjet elektrike janë në krye të njësisë Tubacionet dhe lidhjet elektrike janë në krye të njësisë Tubacionet dhe lidhjet elektrike janë në krye të njësisë Tubacionet dhe lidhjet elektrike janë në krye të njësisë Tubacionet dhe lidhjet elektrike janë në krye të njësisë Tubacionet dhe lidhjet elektrike janë në krye të njësisë
  Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë