Specifications Table for CYVL-DK-F

CYVL100DK125FBC CYVL100DK125FSC CYVL150DK200FBC CYVL150DK200FSC CYVL200DK250FBC CYVL200DK250FSC CYVL250DK250FSC CYVL250DK250FBC
Kapaciteti ngrohës Shpejtësia 1 kW 9.9 9.9 14.9 14.9 19.1 19.1 20.9 20.9
  Shpejtësia 2 kW 11.9 11.9 17.9 17.9 22.8 22.8 24.6 24.6
  Shpejtësia 3 kW 15.6 15.6 23.3 23.3 29.4 29.4 31.1 31.1
Delta T Shpejtësia 1 K 19 19 19 19 18 18 16 16
  Shpejtësia 2 K 17 17 17 17 17 17 14 14
  Shpejtësia 3 K 15 15 15 15 14 14 12 12
Fuqia në hyrje Vetëm ventilatori Nom. kW 0.75 0.75 1.13 1.13 1.50 1.50 1.88 1.88
  Ngrohje Nom. kW 0.75 0.75 1.13 1.13 1.50 1.50 1.88 1.88
Gjerësia e derës Maks. m 1.0 1.0 1.5 1.5 2.0 2.0 2.5 2.5
Lartësia e derës Maks. m 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4) 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4) 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4) 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4) 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4) 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4) 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4) 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4)
Dimensionet Njësia Lartësia mm 370 370 370 370 370 370 370 370
    Gjerësia mm 1,000 1,000 1,500 1,500 2,000 2,000 2,500 2,500
    Thellësia mm 774 774 774 774 774 774 774 774
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 990 990 990 990 990 990 990 990
    Gjerësia mm 1,630 1,630 1,630 1,630 2,130 2,130 2,630 2,630
    Thellësia mm 630 630 630 630 680 680 680 680
Weight Njësia kg 76 76 100 100 126 126 157 157
  Njësia e ambalazhuar kg 92 92 116 116 159 159 195 195
Mbulesa Colour   RAL9016 RAL9006 RAL9016 RAL9006 RAL9016 RAL9006 RAL9006 RAL9016
  Materiali   Fletë çeliku e galvanizuar elektrikisht Fletë çeliku e galvanizuar elektrikisht Fletë çeliku e galvanizuar elektrikisht Fletë çeliku e galvanizuar elektrikisht Fletë çeliku e galvanizuar elektrikisht Fletë çeliku e galvanizuar elektrikisht Fletë çeliku e galvanizuar elektrikisht Fletë çeliku e galvanizuar elektrikisht
Required ceiling void >-=-mm mm 520 520 520 520 520 520 520 520
Ventilatori Niveli i qarkullimit të ajrit Ngrohje Shpejtësia 1 m³/h 1,591 (1) 1,591 (1) 2,387 (1) 2,387 (1) 3,182 (1) 3,182 (1) 3,978 (1) 3,978 (1)
      Shpejtësia 2 m³/h 2,056 (1) 2,056 (1) 3,084 (1) 3,084 (1) 4,112 (1) 4,112 (1) 5,140 (1) 5,140 (1)
      Shpejtësia 3 m³/h 3,100 (1) 3,100 (1) 4,650 (1) 4,650 (1) 6,200 (1) 6,200 (1) 7,750 (1) 7,750 (1)
Antipiretik Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Kontrolli   Valvula elektronike e zgjerimit Valvula elektronike e zgjerimit Valvula elektronike e zgjerimit Valvula elektronike e zgjerimit Valvula elektronike e zgjerimit Valvula elektronike e zgjerimit Valvula elektronike e zgjerimit Valvula elektronike e zgjerimit
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje Shpejtësia 1 dBA 36 (1) 36 (1) 38 (1) 38 (1) 39 (1) 39 (1) 40 (1) 40 (1)
    Shpejtësia 2 dBA 43 (1) 43 (1) 45 (1) 45 (1) 46 (1) 46 (1) 47 (1) 47 (1)
    Shpejtësia 3 dBA 53 (1) 53 (1) 54 (1) 54 (1) 56 (1) 56 (1) 57 (1) 57 (1)
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gazi Diametri i jashtëm mm 16.0 16.0 19.0 19.0 22.0 22.0 22.0 22.0
Filtër ajri Type   Filtër G1 që pastrohet me fshesë me korrent Filtër G1 që pastrohet me fshesë me korrent Filtër G1 që pastrohet me fshesë me korrent Filtër G1 që pastrohet me fshesë me korrent Filtër G1 që pastrohet me fshesë me korrent Filtër G1 që pastrohet me fshesë me korrent Filtër G1 që pastrohet me fshesë me korrent Filtër G1 që pastrohet me fshesë me korrent
Aksesorët e nevojshëm (duhet të porositen veçan) Telekomandë me tela Daikin (BRC1E52A/B ose BRC1D52) Telekomandë me tela Daikin (BRC1E52A/B ose BRC1D52) Telekomandë me tela Daikin (BRC1E52A/B ose BRC1D52) Telekomandë me tela Daikin (BRC1E52A/B ose BRC1D52) Telekomandë me tela Daikin (BRC1E52A/B ose BRC1D52) Telekomandë me tela Daikin (BRC1E52A/B ose BRC1D52) Telekomandë me tela Daikin (BRC1E52A/B ose BRC1D52) Telekomandë me tela Daikin (BRC1E52A/B ose BRC1D52)
Artikull Kabllo tensioni të ulët 1x25m + 2x5m Kabllo tensioni të ulët 1x25m + 2x5m Kabllo tensioni të ulët 1x25m + 2x5m Kabllo tensioni të ulët 1x25m + 2x5m Kabllo tensioni të ulët 1x25m + 2x5m Kabllo tensioni të ulët 1x25m + 2x5m Kabllo tensioni të ulët 1x25m + 2x5m Kabllo tensioni të ulët 1x25m + 2x5m
Power supply Frekuenca Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensioni V 230 230 230 230 230 230 230 230
Diapazoni i tensionit Min. % 224 224 224 224 224 224 224 224
  Maks. % 240 240 240 240 240 240 240 240
Rryma Amperët maksimalë të siguresës (MFA) A 16 16 16 16 16 16 16 16
  Amperët me ngarkesë të plotë (FLA) Motori i ventilatorit A 3.03 3.03 4.55 4.55 6.07 6.07 7.58 7.58
Shënime Niveli B i instalimit: parametra standard, për më shumë informacion referojuni dokumentave të të dhënave të manualit të instalimit (vetëm një nivel instalimi është i disponueshëm) Niveli B i instalimit: parametra standard, për më shumë informacion referojuni dokumentave të të dhënave të manualit të instalimit (vetëm një nivel instalimi është i disponueshëm) Niveli B i instalimit: parametra standard, për më shumë informacion referojuni dokumentave të të dhënave të manualit të instalimit (vetëm një nivel instalimi është i disponueshëm) Niveli B i instalimit: parametra standard, për më shumë informacion referojuni dokumentave të të dhënave të manualit të instalimit (vetëm një nivel instalimi është i disponueshëm) Niveli B i instalimit: parametra standard, për më shumë informacion referojuni dokumentave të të dhënave të manualit të instalimit (vetëm një nivel instalimi është i disponueshëm) Niveli B i instalimit: parametra standard, për më shumë informacion referojuni dokumentave të të dhënave të manualit të instalimit (vetëm një nivel instalimi është i disponueshëm) Niveli B i instalimit: parametra standard, për më shumë informacion referojuni dokumentave të të dhënave të manualit të instalimit (vetëm një nivel instalimi është i disponueshëm) Niveli B i instalimit: parametra standard, për më shumë informacion referojuni dokumentave të të dhënave të manualit të instalimit (vetëm një nivel instalimi është i disponueshëm)
  Kushte të favorshme: mapo në ambient të mbyllur ose portë hyrëse me rrotullim Kushte të favorshme: mapo në ambient të mbyllur ose portë hyrëse me rrotullim Kushte të favorshme: mapo në ambient të mbyllur ose portë hyrëse me rrotullim Kushte të favorshme: mapo në ambient të mbyllur ose portë hyrëse me rrotullim Kushte të favorshme: mapo në ambient të mbyllur ose portë hyrëse me rrotullim Kushte të favorshme: mapo në ambient të mbyllur ose portë hyrëse me rrotullim Kushte të favorshme: mapo në ambient të mbyllur ose portë hyrëse me rrotullim Kushte të favorshme: mapo në ambient të mbyllur ose portë hyrëse me rrotullim
  Kushtet normale: pak erë e drejtëpërdrejtë, nuk ka dyer të kundërta të hapura, ndërtesë vetëm me kat përdhes Kushtet normale: pak erë e drejtëpërdrejtë, nuk ka dyer të kundërta të hapura, ndërtesë vetëm me kat përdhes Kushtet normale: pak erë e drejtëpërdrejtë, nuk ka dyer të kundërta të hapura, ndërtesë vetëm me kat përdhes Kushtet normale: pak erë e drejtëpërdrejtë, nuk ka dyer të kundërta të hapura, ndërtesë vetëm me kat përdhes Kushtet normale: pak erë e drejtëpërdrejtë, nuk ka dyer të kundërta të hapura, ndërtesë vetëm me kat përdhes Kushtet normale: pak erë e drejtëpërdrejtë, nuk ka dyer të kundërta të hapura, ndërtesë vetëm me kat përdhes Kushtet normale: pak erë e drejtëpërdrejtë, nuk ka dyer të kundërta të hapura, ndërtesë vetëm me kat përdhes Kushtet normale: pak erë e drejtëpërdrejtë, nuk ka dyer të kundërta të hapura, ndërtesë vetëm me kat përdhes
  Kushte jo të favorshme: vendndodhja në një qoshe ose shesh, në shumë kate dhe/ose në shkallë të hapura. Kushte jo të favorshme: vendndodhja në një qoshe ose shesh, në shumë kate dhe/ose në shkallë të hapura. Kushte jo të favorshme: vendndodhja në një qoshe ose shesh, në shumë kate dhe/ose në shkallë të hapura. Kushte jo të favorshme: vendndodhja në një qoshe ose shesh, në shumë kate dhe/ose në shkallë të hapura. Kushte jo të favorshme: vendndodhja në një qoshe ose shesh, në shumë kate dhe/ose në shkallë të hapura. Kushte jo të favorshme: vendndodhja në një qoshe ose shesh, në shumë kate dhe/ose në shkallë të hapura. Kushte jo të favorshme: vendndodhja në një qoshe ose shesh, në shumë kate dhe/ose në shkallë të hapura. Kushte jo të favorshme: vendndodhja në një qoshe ose shesh, në shumë kate dhe/ose në shkallë të hapura.
  Niveli i presionit të zhurmës (në 3m) Niveli i presionit të zhurmës (në 3m) Niveli i presionit të zhurmës (në 3m) Niveli i presionit të zhurmës (në 3m) Niveli i presionit të zhurmës (në 3m) Niveli i presionit të zhurmës (në 3m) Niveli i presionit të zhurmës (në 3m) Niveli i presionit të zhurmës (në 3m)
  Tubacionet dhe lidhjet elektrike janë në krye të njësisë Tubacionet dhe lidhjet elektrike janë në krye të njësisë Tubacionet dhe lidhjet elektrike janë në krye të njësisë Tubacionet dhe lidhjet elektrike janë në krye të njësisë Tubacionet dhe lidhjet elektrike janë në krye të njësisë Tubacionet dhe lidhjet elektrike janë në krye të njësisë Tubacionet dhe lidhjet elektrike janë në krye të njësisë Tubacionet dhe lidhjet elektrike janë në krye të njësisë
  Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë