Specifications Table for CYQL-DK-C

CYQL100DK125CSN CYQL100DK125CBN CYQL150DK200CSN CYQL150DK200CBN CYQL200DK250CSN CYQL250DK250CSN CYQL200DK250CBN CYQL250DK250CBN
Kapaciteti ngrohës Shpejtësia 2 kW 11.9 (1) 11.9 (1) 17.9 (1) 17.9 (1) 22.8 (1) 24.6 (1) 22.8 (1) 24.6 (1)
  Shpejtësia 3 kW 15.6 (1) 15.6 (1) 23.3 (1) 23.3 (1) 29.4 (1) 31.1 (1) 29.4 (1) 31.1 (1)
Delta T Shpejtësia 2 K 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 14 (1) 17 (1) 14 (1)
  Shpejtësia 3 K 15 (1) 15 (1) 15 (1) 15 (1) 14 (1) 12 (1) 14 (1) 12 (1)
Fuqia në hyrje Vetëm ventilatori Nom. kW 0.75 0.75 1.13 1.13 1.50 1.88 1.50 1.88
  Ngrohje Nom. kW 0.75 0.75 1.13 1.13 1.50 1.88 1.50 1.88
Gjerësia e derës Maks. m 1.0 1.0 1.5 1.5 2.0 2.5 2.0 2.5
Lartësia e derës Maks. m 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4) 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4) 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4) 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4) 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4) 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4) 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4) 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4)
Dimensionet Njësia Lartësia mm 370 370 370 370 370 370 370 370
    Gjerësia mm 1,000 1,000 1,500 1,500 2,000 2,500 2,000 2,500
    Thellësia mm 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 1,410 1,410 1,410 1,410 1,410 1,410 1,410 1,410
    Gjerësia mm 1,630 1,630 1,630 1,630 2,130 2,630 2,130 2,630
    Thellësia mm 630 630 630 630 680 680 680 680
Weight Njësia kg 81 81 118 118 151 190 151 190
  Njësia e ambalazhuar kg 100 100 143 143 195 252 195 252
Mbulesa Colour   RAL9006 RAL9016 RAL9006 RAL9016 RAL9006 RAL9006 RAL9016 RAL9016
  Materiali   Fletë çeliku e galvanizuar elektrikisht Fletë çeliku e galvanizuar elektrikisht Fletë çeliku e galvanizuar elektrikisht Fletë çeliku e galvanizuar elektrikisht Fletë çeliku e galvanizuar elektrikisht Fletë çeliku e galvanizuar elektrikisht Fletë çeliku e galvanizuar elektrikisht Fletë çeliku e galvanizuar elektrikisht
Required ceiling void >-=-mm mm 520 520 520 520 520 520 520 520
Ventilatori Niveli i qarkullimit të ajrit Ngrohje Shpejtësia 2 m³/h 2,056 (1) 2,056 (1) 3,084 (1) 3,084 (1) 4,112 (1) 5,140 (1) 4,112 (1) 5,140 (1)
      Shpejtësia 3 m³/h 3,100 (1) 3,100 (1) 4,650 (1) 4,650 (1) 6,200 (1) 7,750 (1) 6,200 (1) 7,750 (1)
Antipiretik Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Kontrolli   Valvula elektronike e zgjerimit Valvula elektronike e zgjerimit Valvula elektronike e zgjerimit Valvula elektronike e zgjerimit Valvula elektronike e zgjerimit Valvula elektronike e zgjerimit Valvula elektronike e zgjerimit Valvula elektronike e zgjerimit
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje Shpejtësia 2 dBA 43 (1) 43 (1) 45 (1) 45 (1) 46 (1) 47 (1) 46 (1) 47 (1)
    Shpejtësia 3 dBA 53 (1) 53 (1) 54 (1) 54 (1) 56 (1) 57 (1) 56 (1) 57 (1)
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gazi Diametri i jashtëm mm 16.0 16.0 19.0 19.0 22.0 22.0 22.0 22.0
Filtër ajri Type   Filtër G1 që pastrohet me fshesë me korrent Filtër G1 që pastrohet me fshesë me korrent Filtër G1 që pastrohet me fshesë me korrent Filtër G1 që pastrohet me fshesë me korrent Filtër G1 që pastrohet me fshesë me korrent Filtër G1 që pastrohet me fshesë me korrent Filtër G1 që pastrohet me fshesë me korrent Filtër G1 që pastrohet me fshesë me korrent
Aksesorët e nevojshëm (duhet të porositen veçan) Telekomandë me tela Daikin (BRC1E52A/B ose BRC1D52) Telekomandë me tela Daikin (BRC1E52A/B ose BRC1D52) Telekomandë me tela Daikin (BRC1E52A/B ose BRC1D52) Telekomandë me tela Daikin (BRC1E52A/B ose BRC1D52) Telekomandë me tela Daikin (BRC1E52A/B ose BRC1D52) Telekomandë me tela Daikin (BRC1E52A/B ose BRC1D52) Telekomandë me tela Daikin (BRC1E52A/B ose BRC1D52) Telekomandë me tela Daikin (BRC1E52A/B ose BRC1D52)
Power supply Frekuenca Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensioni V 230 230 230 230 230 230 230 230
Diapazoni i tensionit Min. % 224 224 224 224 224 224 224 224
  Maks. % 240 240 240 240 240 240 240 240
Rryma Amperët maksimalë të siguresës (MFA) A 16 16 16 16 16 16 16 16
  Amperët me ngarkesë të plotë (FLA) Motori i ventilatorit A 3.30 3.30 4.95 4.95 6.60 8.25 6.60 8.25
Shënime Niveli B i instalimit: parametra standard, për më shumë informacion referojuni dokumentave të të dhënave të manualit të instalimit (vetëm një nivel instalimi është i disponueshëm) Niveli B i instalimit: parametra standard, për më shumë informacion referojuni dokumentave të të dhënave të manualit të instalimit (vetëm një nivel instalimi është i disponueshëm) Niveli B i instalimit: parametra standard, për më shumë informacion referojuni dokumentave të të dhënave të manualit të instalimit (vetëm një nivel instalimi është i disponueshëm) Niveli B i instalimit: parametra standard, për më shumë informacion referojuni dokumentave të të dhënave të manualit të instalimit (vetëm një nivel instalimi është i disponueshëm) Niveli B i instalimit: parametra standard, për më shumë informacion referojuni dokumentave të të dhënave të manualit të instalimit (vetëm një nivel instalimi është i disponueshëm) Niveli B i instalimit: parametra standard, për më shumë informacion referojuni dokumentave të të dhënave të manualit të instalimit (vetëm një nivel instalimi është i disponueshëm) Niveli B i instalimit: parametra standard, për më shumë informacion referojuni dokumentave të të dhënave të manualit të instalimit (vetëm një nivel instalimi është i disponueshëm) Niveli B i instalimit: parametra standard, për më shumë informacion referojuni dokumentave të të dhënave të manualit të instalimit (vetëm një nivel instalimi është i disponueshëm)
  Kushte të favorshme: mapo në ambient të mbyllur ose portë hyrëse me rrotullim Kushte të favorshme: mapo në ambient të mbyllur ose portë hyrëse me rrotullim Kushte të favorshme: mapo në ambient të mbyllur ose portë hyrëse me rrotullim Kushte të favorshme: mapo në ambient të mbyllur ose portë hyrëse me rrotullim Kushte të favorshme: mapo në ambient të mbyllur ose portë hyrëse me rrotullim Kushte të favorshme: mapo në ambient të mbyllur ose portë hyrëse me rrotullim Kushte të favorshme: mapo në ambient të mbyllur ose portë hyrëse me rrotullim Kushte të favorshme: mapo në ambient të mbyllur ose portë hyrëse me rrotullim
  Kushtet normale: pak erë e drejtëpërdrejtë, nuk ka dyer të kundërta të hapura, ndërtesë vetëm me kat përdhes Kushtet normale: pak erë e drejtëpërdrejtë, nuk ka dyer të kundërta të hapura, ndërtesë vetëm me kat përdhes Kushtet normale: pak erë e drejtëpërdrejtë, nuk ka dyer të kundërta të hapura, ndërtesë vetëm me kat përdhes Kushtet normale: pak erë e drejtëpërdrejtë, nuk ka dyer të kundërta të hapura, ndërtesë vetëm me kat përdhes Kushtet normale: pak erë e drejtëpërdrejtë, nuk ka dyer të kundërta të hapura, ndërtesë vetëm me kat përdhes Kushtet normale: pak erë e drejtëpërdrejtë, nuk ka dyer të kundërta të hapura, ndërtesë vetëm me kat përdhes Kushtet normale: pak erë e drejtëpërdrejtë, nuk ka dyer të kundërta të hapura, ndërtesë vetëm me kat përdhes Kushtet normale: pak erë e drejtëpërdrejtë, nuk ka dyer të kundërta të hapura, ndërtesë vetëm me kat përdhes
  Kushte jo të favorshme: vendndodhja në një qoshe ose shesh, në shumë kate dhe/ose në shkallë të hapura. Kushte jo të favorshme: vendndodhja në një qoshe ose shesh, në shumë kate dhe/ose në shkallë të hapura. Kushte jo të favorshme: vendndodhja në një qoshe ose shesh, në shumë kate dhe/ose në shkallë të hapura. Kushte jo të favorshme: vendndodhja në një qoshe ose shesh, në shumë kate dhe/ose në shkallë të hapura. Kushte jo të favorshme: vendndodhja në një qoshe ose shesh, në shumë kate dhe/ose në shkallë të hapura. Kushte jo të favorshme: vendndodhja në një qoshe ose shesh, në shumë kate dhe/ose në shkallë të hapura. Kushte jo të favorshme: vendndodhja në një qoshe ose shesh, në shumë kate dhe/ose në shkallë të hapura. Kushte jo të favorshme: vendndodhja në një qoshe ose shesh, në shumë kate dhe/ose në shkallë të hapura.
  Niveli i presionit të zhurmës (në 3m) Niveli i presionit të zhurmës (në 3m) Niveli i presionit të zhurmës (në 3m) Niveli i presionit të zhurmës (në 3m) Niveli i presionit të zhurmës (në 3m) Niveli i presionit të zhurmës (në 3m) Niveli i presionit të zhurmës (në 3m) Niveli i presionit të zhurmës (në 3m)
  Tubacionet dhe lidhjet elektrike janë në krye të njësisë Tubacionet dhe lidhjet elektrike janë në krye të njësisë Tubacionet dhe lidhjet elektrike janë në krye të njësisë Tubacionet dhe lidhjet elektrike janë në krye të njësisë Tubacionet dhe lidhjet elektrike janë në krye të njësisë Tubacionet dhe lidhjet elektrike janë në krye të njësisë Tubacionet dhe lidhjet elektrike janë në krye të njësisë Tubacionet dhe lidhjet elektrike janë në krye të njësisë
  Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë