Tabela e specifikimeve për BTSQ-P

BTSQ20PY1
Dimensionet Njësia Lartësia mm 1,570
    Gjerësia mm 460
    Thellësia mm 765
Weight Njësia kg 110
Kompresori Lloji   Kompresor spiral i mbyllur hermetikisht
Diapazoni i funksionimit Ftohja Min. °CDB -5
    Maks. °CDB 43
  Ngrohje Min. °CWB -25
    Maks. °CWB 15.5
Antipiretik Type   R-410A
  GWP   2,087.5
Power supply Emri   Y1
  Faza   3~
  Frekuenca Hz 50
  Tensioni V 380-415
Shënime (1) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB
  (2) - TOCA do të thotë vlerë totale e secilës OC-je të vendosur.
  (3) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit
  (4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.
  (5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.
  (6) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në vlerën më të lartë të MCA-së ose TOCA-së
  (7) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.
  (8) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë