Selektor dege individuale për rikuperim të nxehtësisë me VRV

VRV - BSVQ-P9B

BSVQ-P9B

Karakteristikat e produktit

  • Lejon ndërrimin individual të nxehtësisë / ftohjes së 1 grupi të njësive të brendshme
  • Fleksibilitet maksimal dizajni sepse kutitë individuale dhe të shumëfishta mund të kombinohen në një sistem të vetëm
  • Lartësi integrimi e ulët
  • Nuk ka nevojë për tub kullimi
  • Lejon përdorime për shumë ambiente banimi (nevojitet opsioni PCB)

Dokumentimi

Katalogu
Shkarko gjuhën

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.

Udhëzimi i instalimit
Shkarko gjuhën

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.

Udhërrëfyes për instalim
Shkarko gjuhën

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.

Udhëzimi i përdorimit
Shkarko gjuhën

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.

Deklarimi
Shkarko gjuhën

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.