Selektor dege individuale për rikuperim të nxehtësisë me VRV

VRV - BSV6Q-PV

BSV6Q-PV

Karakteristikat e produktit

  • Lejon ndërrimin individual të nxehtësisë / ftohjes për deri në 6 grupe të njësive të brendshme
  • Nuk ka nevojë për tub kullimi
  • Instalim më i shpejtë falë një numri të reduktuar të pikave bashkuese dhe kabllove
  • Fleksibilitet maksimal dizajni sepse kutitë individuale dhe të shumëfishta mund të kombinohen në një sistem të vetëm
  • Lartësi integrimi e ulët

Dokumentimi

Udhëzimi i instalimit
Shkarko gjuhën

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.

Udhërrëfyes për instalim
Shkarko gjuhën

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.

Udhëzimi i përdorimit
Shkarko gjuhën

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.

Deklarimi
Shkarko gjuhën

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.