BRP069B42.
Dimensionet Njësia Lartësia mm 79
    Gjerësia mm 52
    Thellësia mm 17.5
Weight Njësia kg 0.050