Tabela e specifikimeve për BRP069A62

BRP069A62.
Dimensionet Njësia Lartësia mm 123
    Gjerësia mm 208
    Thellësia mm 40