Tabela e specifikimeve për BRP069A44

BRP069A44
Dimensionet Njësia Lartësia mm 79
    Gjerësia mm 52
    Thellësia mm 17.5