Specifications Table for BRC3E52C

BRC3E52C7
Mbulesa Colour   E bardhë e freskët
  Mbulesa e butonave   jo
  Operation LED Colour   E gjelbër
Dimensionet Njësia Lartësia mm 120
    Gjerësia mm 120
    Thellësia mm 19
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 150
    Gjerësia mm 160
    Thellësia mm 55
Weight Njësia kg 0.200
  Njësia e ambalazhuar kg 0.415
Ambalazhimi Material   Karton_
  Pesha kg 0.050
LCD Type   Pikë e plotë (160 x 255)
  Dimensionet Lartësia mm 43.2
    Gjerësia mm 68.85
  Drita e pasme Ngjyra   E bardhë
Cilësimi i temperaturës Zgjidhja °C 1
  Diapazoni i vlerave të përcaktuara Ftohje °C Në varësi të njësisë së brendshme
    Ngrohje °C Në varësi të njësisë së brendshme
Temperatura e ambientit Funksionimi Min. °C -10
    Maks. °C 50
  Ruajtja Min. °C -20
    Maks. °C 70
  Ambient temperature-=-Relative humidity <-=-% % 95
Rezerva në rast shkëputjeje energjie Po (Ora do të vazhdojë që të funksionojë për një periudhë që nuk i kalon 48 orë)
Lidhjet e telave Llojet e telave   Tel ose kabllo e veshur vinili
  Madhësia mm² 0.75, 1.25
  For connection with indoor Sasia   2
    Remark   Lidhje me tela P1-P2 nga njësia e brendshme
  Gjatësia e instalimeve Maks. m 500
Back-up for power failure Po (Ora do të vazhdojë që të funksionojë për një periudhë që nuk i kalon 48 orë)