Specifications Table for BRC1E53A

BRC1E53A7
Casing Ngjyra   E bardhë e freskët
  Mbulesa e butonave   jo
  Funksionimi LED Ngjyra   E gjelbër
Dimensionet Njësia Lartësia mm 120
    Gjerësia mm 120
    Thellësia mm 19
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 55
    Gjerësia mm 160
    Thellësia mm 150
Pesha Njësia kg 0.200
  Njësia e ambalazhuar kg 0.415
Ambalazhimi Materiali   Karton_
  Pesha kg 0.05
LCD Lloji   Pikë e plotë (160 x 255)
  Dimensionet Lartësia mm 43.2
    Gjerësia mm 68.85
  Drita e pasme Ngjyra   E bardhë
Temperatura e ambientit Funksionimi Min. °C -10
    Maks. °C 50
  Ruajtja Min. °C -20
    Maks. °C 70
  Ambient temperature-=-Relative humidity <-=-% % 95
Wiring connections Gjatësia e instalimeve Maks. m 500
Back-up for power failure Po (Ora do të vazhdojë që të funksionojë për një periudhë që nuk i kalon 48 orë)